Skattefri seniorpræmie

23. november 2023

Hvis du fortsætter med at arbejde efter du har nået folkepensionsalderen, kan du have ret til skattefri seniorpræmie.
Baggrunden for reglerne er, at man ønsker at motivere seniorer til at fortsætte med at være erhvervsaktive efter folkepensionsalderen.

For at få del i denne præmie, er der en række krav og betingelser som skal være opfyldt. Hvis kravene opfyldes, kan den skattefri seniorpræmie udbetales i op til 2 år

Hvilke betingelser er der?

  • Du skal være født den 1. januar 1954 eller senere
  • Du skal – for at få præmien i hhv. 1. eller 2. år – opfylde et arbejdskrav på 1560 løntimer hhv. i de første 12 måneder efter du har noget folkepensionsalderen og/eller i perioden 13-24 måneder efter pensionsalderen. Timekravet svarer til 30 timer om ugen i gennemsnit (pga. Covid-19 er der særlige regler for personer født mellem 1. januar – 30. juni 1954).
  • Du kan optjene retten hurtige, hvis du f.eks. arbejder fuld tid: 9,73 måneder á 160,33 timer = 1560 timer
  • Kravet om løntimer gælder også, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende.
  • Der er et krav om at indtægten skal udgøre mindst 132,18 kr./time. Ved selvstændig virksomhed skal indtægten derfor også udgøre mindst 30*132,18 = 3965,40 kr./uge (gennemsnitligt).

 

Der er således mulighed for at få den skattefrie seniorpræmie i enten 1 eller 2 år. Det er ikke en betingelse for at modtage ydelsen, at man i det første år opfylder arbejdskravet.

Det kan således være sådan, at man enten ikke opfylder betingelserne i det første eller det andet år: Så har man ret til præmien for det år, hvor man opfylder kravet.

 

Hvad udgør præmien?

Den skattefrie Seniorpræmien udgør i 2023:

  • 45.415 kr. hvis man arbejder i det første år og opfylder timetallet, og/eller
  • 27.033 kr. hvis man arbejder i det andet år og opfylder timetallet.

 

Beløbene er skattefri – og må derfor siges at være af en anseelig størrelse.

Det er muligt at modtage pension samtidigt med at man optjener løntimer til seniorpræmie.

Yderligere er det et krav, hvis man optjener løntimer i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, at man er skattepligtig til Danmark for at oppebære præmien.

 

Løntimerne opgøres på følgende måde:

  • timer med løn, som arbejdsgiver har indberettet til indkomstregistret.
  • B-indkomst, du betaler arbejdsmarkedsbidrag af som ikke er en del af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud. B-indkomsten omregnes til timer.
  • skattemæssigt overskud fra selvstændig virksomhed før renter og andre finansielle poster. Overskuddet omregnes til timer.

Hvordan får jeg præmien?

 

Lønmodtager:
Er du lønmodtager, bliver præmien automatisk udbetalt, hvis du opfylder kravene.

Du får udbetalt seniorpræmien, efter du er nået folkepensionsalderen. Udbetalingen sker dog tidligst, to måneder efter optjeningsperioden er slut.

 

Selvstændig
Selvstændige erhvervsdrivende skal selv søge om præmien.

Der er først mulighed for at søge 1 år efter folkepensionsalderen.

Ansøgningen kan dog først sendes, når årsopgørelsen for den pågældende indeholder oplysning om overskud af selvstændig virksomhed (typisk 30.juni i det efterfølgende år) Hvis man har A-indkomst fra et selskab hvor man ejer mere end 50% af selskabskapitalen eller har andele som repræsenterer mindst 50% af stemmeværdien af selskabskapitalen.

Hvis du har B-indkomst, og denne er indberettet til indkomstregistret, får du automatisk seniorpræmie (ligesom lønmodtagere omtalt ovenfor).

Hvis din B-indkomst ikke er indberettet til indkomstregistret, skal du selv søge seniorpræmien på Borger.dk.
Ansøgningen kan i så fald først ske 1 år efter folkepensionsalderen.

Der ses altså at være forskel på om man er lønmodtager eller selvstændig!

Det er vigtigt at huske, at når du er selvstændig skal du selv holde styr på frister mv. og selv sørge for at søge seniorpræmie.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål til den skattefri seniorpræmie, så kontakt vores erhvervsjurist Lasse Erichsen på 8727 0100 eller på jura@viborgloen.dk

Relaterede indlæg

Outsourcing

Hos Viborg Løn & HR tilbyder vi outsourcing af din løn og/eller personaleadministration. På den måde kan du sikre, at dine medarbejdere får den korrekte løn til tiden.

Læs mere

Løngennemsigtighed

En ny lov om løngennemsigtighed er trådt i kraft og skal være udrullet inden 2026. Lovet skal sikre ligeløn mellem kønnene.

Læs mere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *