Whistleblowerordning

10. oktober 2023

Fra den 17. december 2023 træder en vigtig ændring i lovgivningen i Danmark i kraft, som har potentiale til at styrke beskyttelsen af ansatte, der ønsker at afsløre uregelmæssigheder eller kritisable forhold i deres arbejdsplads. 

Indtil december 2023 har ordningen kun været gældende for virksomheder over 249 medarbejdere, hvor den nye ordning er gældende for virksomheder mellem 50 og 249 medarbejdere. 

Denne ændring er en ny whistleblowerordning, der giver ansatte øget beskyttelse og incitamenter til at stå frem med vigtige oplysninger. Dette blogindlæg vil udforske, hvad den nye whistleblowerordning indebærer, og hvordan den kan påvirke både arbejdsgivere og ansatte.

Hvorfor ny ordning?

Formålet med den nye whistleblowerordning er at skabe et miljø, hvor ansatte føler sig trygge ved at rapportere om uregelmæssigheder indenfor dansk ret eller EU-retten omkring kritisable forhold som korruption, svindel, arbejdsmiljøproblemer og lignende. 

Whistleblowerordningen kan ikke bruges til at klage over en ansats egne ansættelsesforhold, medmindre der er tale om grove lovovertrædelser, såsom seksuel krænkelser eller chikane. 

Ordningen er en del af en bredere international bevægelse for at beskytte whistleblowere og fremme gennemsigtighed og etik i erhvervslivet.

De nye krav

Det første element i den nye ordning er at alle virksomheder skal vælge betroet medarbejder eller enhed. Om denne er intern eller eksterne er underordnet. Personen eller enheden skal være uafhængig af virksomhedens ledelse. Denne person eller enhed er underlagt fortrolighed omkring whistleblowerens identitet. 

 

Ordningen fastsætter en bred vifte af krav vedrørende oprettelsen af en whistleblower-enhed, herunder krav om at bekræfte modtagelsen af en indberetning senest syv dage efter modtagelsen, omhyggeligt at undersøge og følge op på indberetningen, at vedligeholde kontakt med whistlebloweren og, senest tre måneder efter kvitteringen for modtagelsen af indberetningen, at give whistlebloweren feedback om indberetningen.

 

Derudover er det nødvendigt for virksomheden at tydeligt kommunikere til alle medarbejdere og andre potentielle indberettere om, hvor og hvordan indberetninger kan foretages til whistleblowerordningen. Dette kan gøres gennem en whistleblowerpolitik, der er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside og intranet. Endelig er det også et krav, at virksomheden kan dokumentere oprettelsen af whistleblowerordningen og dens driftsmåde, der sikrer fortrolighed omkring whistleblowerens identitet og beskyttelse af andre personers rettigheder vedrørende fortrolighed.

En vigtig ændring i den nye whistleblowerordning er muligheden for anonym indgivelse af rapporter om uregelmæssigheder. Dette betyder, at ansatte, der ønsker at rapportere om kritisable forhold på deres arbejdsplads, kan vælge at skjule deres identitet. Dette kan give ansatte større tryghed ved at træde frem med information, især hvis de frygter gengældelse.

En af de centrale elementer i den nye ordning er beskyttelsen mod gengældelse. Arbejdsgivere må ikke straffe ansatte, der indgiver rapporter om uregelmæssigheder. Dette inkluderer ikke kun afskedigelse, men også andre former for gengældelse, såsom degradering eller chikane. Hvis en ansat oplever gengældelse som følge af at have rapporteret, har de ret til at søge retsmidler og erstatning.

Den nye ordning fastlægger klare rapporteringskanaler og procedurer, som ansatte skal følge for at indgive en rapport om uregelmæssigheder. Dette sikrer, at rapporterne håndteres professionelt og effektivt. Det kan omfatte krav om, at rapporterne skal sendes til en specifik afdeling eller person i virksomheden.

En interessant tilføjelse til den nye whistleblowerordning er indførelsen af et belønningssystem. Dette betyder, at ansatte, hvis rapport fører til opklaring eller retsforfølgelse af uregelmæssigheder, kan potentielt belønnes økonomisk. Dette kan fungere som et incitament for ansatte til at rapportere om alvorlige uregelmæssigheder.

Det er vigtigt at bemærke, at den nye ordning ikke kan bruges til at klage over en ansats egne ansættelsesforhold, medmindre det handler om grove lovovertrædelser, såsom seksuelle krænkelser eller chikane. Dette sikrer, at ordningen primært bruges til at afsløre alvorlige problemer på arbejdspladsen, der kan have konsekvenser for flere ansatte.

Brug for hjælp?

Den nye whistleblowerordning kan være udfordrende at få igangsat og derfor vil vi rigtig gerne hjælpe dig. 

I kan ringe til os på tlf. 8727 0100 eller sende en mail på på jura@viborgloen.dk. 

Relaterede indlæg

Løngennemsigtighed

En ny lov om løngennemsigtighed er trådt i kraft og skal være udrullet inden 2026. Lovet skal sikre ligeløn mellem kønnene.

Læs mere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *