Udenlandsk arbejdskraft

I en tid hvor flere og flere virksomheder har svært ved at finde kvalificerede medarbejdere på det danske arbejdsmarked, er det oplagt at overveje udenlandsk arbejdskraft og kigge mod udlandet, især EU/EØS-landene. 

Antallet af personer i job i Danmark har i juni 2023 nået et foreløbigt højdepunkt. Det samme gælder også andelen af virksomheder, der oplever produktionsbegrænsninger som følge af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Her kan der opstå en problematik i at finde de rette kvalifikationer, som også er til rådighed.

Hos Viborg Løn & HR administrerer vi ofte ansættelser for virksomheder, der har rekrutteret udenlandsk arbejdskraft:

  • Vi gennemgår ansættelseskontrakten og sikrer, at den opfylder danske og EU-regler samt eventuelle krav om overenskomstrettigheder eller lokalaftaler
  • Vi tjekker pas eller ID-kort opfylder krav til dokumentudstedelse
  • Vi sikrer os, at der foreligger gyldigt opholds- og arbejdstilladelse for borgere udenfor EU/EØS
  • Vi sikrer os, at der foreligger en vielsesattest eller familiebevis
  • Vi udarbejder forskudsopgørelse ud fra de foreliggende oplysninger
  • Vi hjælper med oprettelse af dansk bankkonto til medarbejderen

 

Vi opfordrer altid vores kunder til nøje at følge danske regler og at blive medlem af en relevant arbejdsgiverorganisation, herunder at være opmærksomme på eventuelle lokalaftaler. Herved undgås uoverensstemmelser med de kollegaer, der eventuelt skal samarbejdes med.
Vær særligt opmærksom på, at arbejdskraftens frie bevægelighed alene gælder for Unionsborgere. Således kan en borger, der alene har opholdstilladelse i f.eks. Italien, ikke tage job i Danmark uden en arbejds- og opholdstilladelse

Vejen til udenlandsk arbejdskraft

Denne gennemgang omhandler alene medarbejdere, der kommer fra EU/EØS-landene. Se listen over lande her. Vejen til den rette udenlandske arbejdskraft kan ofte være besværlig og langsommelig. Det handler først og fremmest om at finde det emne, der matcher dine ønsker bedst muligt. Her kan det ofte godt betale sig at samarbejde med et anerkendt dansk ledet vikarbureau, som netop kender til de udfordringer, der er forbundet med at finde udenlandsk arbejdskraft.

Skatte cpr.nr.

Du skal have fat i et såkaldt Skatte – cpr.nr., da udenlandske medarbejdere i Danmark skal betale skat fra første arbejdsdag.
Her er 2 typiske og udbredte former for skattepligt:

  • Fuld skattepligt (arbejder i DK, bor i DK i mere end 6 mdr., evt. samlever er i DK og personlige og økonomiske interesser i DK)
  • Begrænset skattepligt (arbejder i DK, bor i hjemlandet og pendler ofte, evt. samlever er i hjemlandet, ligesom personlige og økonomiske interesser).

 

Når der er tale om et ansættelsesforhold, skal der for udenlandsk arbejdskraft altid indeholdes A-skat og AM-bidrag på lige fod med de øvrige medarbejdere.
De almindelige og typiske fradrag gælder også for udenlandske medarbejdere: personfradrag, fradrag for kost og logi samt kørselsfradrag, fagligt kontingent og A-kasse. Kørselsfradrag følger danske regler, og typen af skattepligt afgør, om der kan opnås fradrag for kørsel imellem hjemland og den danske arbejdsplads.

Der skal søges om skatte cpr.nr. samtidig med, at I laver en forskudsopgørelse til medarbejderen. Tryk her for at oprette skatte cpr.nr.

I forbindelse med søgning af skattecpr.nr. kan du forskudsregistrere en udenlandsk medarbejder. Søg først om dansk skatte cpr.nr. og skattekort, når der er under 1 måned til, at den udenlandske medarbejder skal starte job i Danmark. Man får tidligst et skatte cpr.nr. 21 arbejdsdage før jobstart. Vær også opmærksom på, at der kan hengå indtil 14 dage, før du har et cpr.nr. og yderligere 14 dage før forskudsopgørelsen foreligger.

Relaterede indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *