Hvad koster en medarbejder?

“Hvad koster en medarbejder i timen?”, er et spørgsmål som vi ofte bliver stillet hos Viborg Løn & HR. Det spørgsmål kan vi bedst besvare med et konkret eksempel.

En arbejdsgiver der er af den opfattelse, at man aflønner sine medarbejdere med 200 kr. pr. time, betaler reelt godt 280 kr. imens medarbejderen oplever kun at få 130 kr. udbetalt!

Hvordan det helt præcist hænger sammen, at 130 kr. udbetalt til medarbejderen koster virksomheden 280 kr.? Det vil blive konkretiseret i dette indlæg.

De sociale omkostninger der er forbundet med at have medarbejdere, har igennem de seneste årtier udviklet sig fra i hovedtræk at dække over feriepenge, atp og sygefravær til i dag at udgøre et virvar af ordninger, som kan være svære at overskue og ikke mindst beregne.

– Kan du f.eks. undgå at tegne overenskomst, så kan besparelsen være helt op til 28%

Hvem er det så, der sidder med til bords og tager for sig af retterne, når du forhandler løn med dine medarbejdere?

1. Den direkte personskat er høj – for de fleste 35% i snit

Vores erfaring siger os, at der i mellem-indkomst-området typisk betales ca. 35% i direkte skat af bruttolønnen – selvfølgelig varierer det lidt ud fra de individuelle skattefradrag, pensionsordninger og skattefrie tillæg.


2. De sociale omkostninger er på samme niveau, og varierer fra 20 % til mere end 48%

De sociale omkostninger dækker over lovbestemte tillæg, som f.eks. feriepenge, ATP, ledighedsdage, barsel, Samlet Betaling (FIB, AUB, AES, arbejdsskade og LG). Hertil skal lægges overenskomstbestemte tillæg, som f.eks. pension, DA/LO udviklingsfond, Kompetencefonde, Barselsfond, DA medlemskaber, Fritvalgskonto, SH, 5 feriefridage med mere, og er derfor svære at gøre op.

Når vi fortæller virksomheder, at de sociale omkostninger kan udgøre mere end 48 % har de svært ved at tro, at de høre rigtigt. Der er selvfølgelig variation i de sociale omkostninger alt efter, om man er under overenskomst eller ej.

Her nævnes nogle af de ekstraomkostninger, som er gældende, hvis du har indgået overenskomst. Se de aktuelle personaleomkostninger for timelønnede og funktionærer her. 

Der er en vis forståelse blandt danske virksomheder for, at der skal indbetales til ferie- og pensionsordninger, lovpligtig arbejdsskade o.l. Dog opgiver mange at følge med, når de modtager de kvartalsvise opkrævninger under overskriften
”Samlet betaling”.

”Samlet betaling” udgør i dag et pænt stort beløb, og der opstår ofte en forståelig irritation, når de opkræves, og arbejdsgiverne på stående fod har svært ved at huske begrundelsen for dem.

Hertil skal lægges de mange opkald fra virksomheder, der måske ikke aktuelt har medarbejdere, og derfor ikke forstår, at opkrævningsgrundlaget stammer fra det foregående kvartals atp-indbetalinger.

Hvilke omkostninger har du som arbejdsgiver indflydelse på?

Det er dig som virksomhedensindehaver, der bestemmer hvilken løn der skal gives. I Danmark er det en udbredt opfattelse, at vi har en lovbestemt mindsteløn. Det er ikke korrekt!

Det er rigtigt, at den aktuelle mindsteløn indenfor overenskomstområdet DI/Dansk Erhverv er ca. 124,65 kr. svarende til en månedsløn på 19.985 kr. Det betyder ikke, at man ikke kan aftale en løn på f.eks. 100 kr. i timen. Det er som udgangspunkt, hvad der kan opnås enighed om mellem dig og dine medarbejdere, der er gældende.

Et andet stort og overset omkostningsområde er fravær. På det private arbejdsmarked ligger fraværet gennemsnitligt på 7,4 dage eller omkring 4 %. Det er vores erfaring, at man ledelsesmæssigt kan opnå rigtig gode resultater ved at følge området tæt. Husk også at få trukket korrekt i lønnen og søge om refusion rettidigt.

Et tredje område der er væsentligt at forholde sig til er administrationen af ferie. Mange virksomheder snyder sig selv i forbindelse med ferieafholdelse og glemmer at trække medarbejderne i løn.

Bruger du DataLøn så brug systemets funktion for styring af ferieregnskab, der sikrer dig korrekt behandling af medarbejdernes løn under ferier – såvel ved reduktion i selve lønnen begrundet i manglende optjening, og ved reduktion af ferieberegningsgrundlaget for medarbejdere med fuld ferieret. Du kan også ringe til os på tlf. 8727 0100, så hjælper vi dig i gang.

Husk således, at enhver ekstra direkte lønomkostning udløser en betragtelig meromkostning.

Så Hvad koster en medarbejder reelt?

Det har vi regnet lidt på, og de aktuelle lønomkostningsdele har vi vedhæftet et skema, så du selv kan regne de reelle lønomkostninger ud. Du skal blot indtast time- eller månedsløn for at se, hvad de samlede lønomkostning medregnet sociale omkostninger reel er.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag lønomkostningsberegneren. Så kan du selv regne ud hvad en medarbejder reelt koster i timen eller om måneden. 

Tilmeld nyhedsbrev

Relaterede indlæg

Løngennemsigtighed

En ny lov om løngennemsigtighed er trådt i kraft og skal være udrullet inden 2026. Lovet skal sikre ligeløn mellem kønnene.

Læs mere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *