Midlertidig ansættelse

Alt efter årstiden, kan der være behov for at ansætte ekstra hænder midlertidigt. For mange detailbutikker er julehandlen ensbetydende med ekstra travlhed. For E-handelsvirksomheder er tiden op til, og efter Black Friday, lig med et ekstra behov for lagermedarbejdere. For de fleste virksomheder kan der også være behov for at ansætte midlertidig assistance, når hovedferien skal afvikles i sommer månederne.

Ansættelse af midlertidig ungarbejder

Ansætter du en ung medarbejder som f.eks. juleassistance i juleperioden, så skal vedkommende huske at aktivere deres skattekort hos SKAT, hvis de ikke tidligere har været i arbejde.

Den unge skal selv oprette deres skattekort i TastSelv. Bliver skattekort ikke aktiveret, vil medarbejdernes fradrag/frikort ikke blive benyttet, og de bliver derfor modregnet 55 procent i skat.

Ovenstående kan du læse mere om, på SKATs temaside om unge og arbejde her

Ansættelseskontrakt ved midlertidig ansættelse

Lad os forsætte med eksemplet om juleassistance. Selvom juleassistancen kun er ansat i en kort periode, kan medarbejderen være omfattet af ansættelsesbevisloven.

Det betyder, at du som arbejdsgiver har pligt til at udlevere en ansættelseskontrakt til din medarbejder i forbindelse med juleansættelse, hvis:

  • Medarbejderen arbejder hos dig i mere end én måned
  • og medarbejderens ugentlige arbejdstid udgør mere end 3 timer

 

Hvis ovenstående er opfyldt, har medarbejderen krav på at få udleveret en ansættelseskontrakt, senest syv kalenderdage efter ansættelse er påbegyndt. Dette gælder også, hvis det ved ansættelsens start ikke er klart, om ansættelsen strækker sig over en måned. 

Har medarbejderen krav på en ansættelseskontrakt, så anbefaler vi, at denne bliver udleveret inden medarbejderen starter i arbejde. På den måde opstår der ikke tvivl om hvad I har aftalt og hvad der er gældende i ansættelsesforholdet.

Er ovenstående vilkår ikke opfyldt, så har du ikke pligt til at udarbejde en ansættelseskontrakt. Vi anbefaler dog alligevel, at en kontrakt udarbejdes, så begge parter har skriftlig dokumentation for, hvad I er blevet enige om.


Har midlertidig assistance krav på G-dage?
Reglerne for G-dage gælder i nogle tilfælde også i forbindelse med ophør af en tidsbegrænset ansættelse, og kan derfor også gælde i forbindelse med ansættelse af midlertidig assistance.

Som arbejdsgiver, skal du som hovedregel betale for G-dage, de 2 første ledighedsdage, hvis følgende er opfyldt:

  • Medarbejderen er medlem af en a-kasse 
  • Medarbejderen har arbejdet mindst 74 timer inden for de seneste 4 uger

 

Om tidligere medarbejder har krav på enten en hel eller halv G-dag kommer an på, hvor mange timer vedkommende er ledig på de første 2 ledighedsdage. Er vedkommende ledig i mere end 4 timer, så skal der betales for en hel G-dag. Er vedkommende ledig i 4 timer eller mindre, skal der kun betales for en halv G-dag.

G-dage følger dagpengesatsen. Satserne i 2023 er 911 kr. for en hel G-dag og 456 kr. for en halv G-dag. Satserne reguleres hvert år i starten af januar, så beløb kan stige hvis medarbejder først fratræder i det nye år.

Se nyeste satser her

Modtager medarbejder sygedagpenge, holder ferie eller er startet i et nyt ansættelsesforhold, så har vedkommende ikke krav på udbetaling af G-dage. Det samme gør sig gældende hvis medarbejder selv opsiger stillingen eller afskedigelse er selvforskyldt, f.eks. som følge af bortvisning.

Husk desuden at der skal tages højde for gældende overenskomster, herunder eventuelle lokalaftaler.

Brug for hjælp?

Er du i tvivl om hvordan du ansætter en midlertidig medarbejder?

Ring på tlf. 8727 0100 eller kontakt os på marketing@viborgloen.dk.

Relaterede indlæg

Freelance eller lønmodtager

I dette blogindlæg kan du blive klogere på det mest centrale opmærksomhedspunkter i forhold til hvorvidt der er tale om et lønmodtagerforhold eller et freelance forhold.

Læs mere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *