Ferielukket

Hvis en virksomhed holder holder lukket i hverdagen imellem jul og nytår, så skal medarbejderne varsles senest en måned før. Sådan lyder reglerne om restferie hvis en virksomhed er ferielukket.

Det betragtes nemlig som en kollektiv ferielukning. Dette bør dermed meddeles skriftligt. Enten ved opslag eller direkte over for den enkelte medarbejdere. Man kan gøre det mundtligt; men for at undgå tvivl, er det bedst at gøre skriftligt.

Kollektiv ferielukket betyder, at hele virksomheden eller nogle af dens afdelinger holdes helt lukket i en periode, og medarbejderen derfor skal holde ferie.

Er en virksomhed kollektivt ferielukket er det som udgangspunkt mulig, hvis det er begrundet i hensynet til en fornuftig drift af virksomheden.

Når en kollektiv ferielukning skal varsles gælder ferieloven. Heraf fremgår det, at hovedferien, der vedrører perioden 1. maj – 30. september, skal varsles mindst 3 måneder inden ferien afholdes. Den øvrige ferie skal varsles senest 1 måned inden dens afholdelse. Varslingen skal være konkret. Det skal altså oplyses hvilke konkrete datoer (lukkedage) eller perioder, som er omfattet af varslingen.

15 dages reglen

Husk at det er arbejdsgiverens ansvar, at der i den individuelle ferieplanlægning er taget højde for, at medarbejdere, der har optjent mere end 15 dages ferie i ferieoptjeningsåret, har tilstrækkelig med restferie til at kunne holde den dikterede ferieafholdelse i julen.

Det er derfor arbejdsgivers opgave at sørge for, at medarbejderne har optjente dage som er reserveret til ferielukningen. Det kan derfor medføre at arbejdsgiver må sige nej til ferieønsker fra medarbejdere, for at sikre at de har optjent ferie til de ønskede lukkedage.

Falder jule- og nytårsaftensdag f.eks. på en søndag, vil det for langt flertallet af medarbejdere være gældende, at de skal have 3 dages restferie til at dække dagene 27., 28. og 29. december 2022.

Overser arbejdsgiver dette, og en medarbejder står i den situation, at de har forbrugt deres optjente ferie, skal virksomheden betale løn for de påtvungne feriedage


Mindre end 15 dages optjent ferie
Hvis en medarbejder har under 15 dages optjent ferie og vedkommende ikke har flere feriedage til gode, har arbejdsgiver ikke ansvar for at holde feriedage tilbage. Derimod må medarbejderen selv betale for den tvungne ferieafholdelse i form af et fradrag i lønnen.

Hvis en medarbejder har under 15 dages optjent ferie og vedkommende ikke har flere feriedage til gode, har arbejdsgiver ikke ansvar for at holde feriedage tilbage. Derimod må medarbejderen selv betale for den tvungne ferieafholdelse i form af et fradrag i lønnen.

Undtagelsen fra varselsreglen

Er medarbejder ansat efter frist for ferievarsling, kan arbejdsgiver i sagens natur ikke overholde varslet på en måned. I dette tilfælde er det tilstrækkeligt, at arbejdsgiver fortæller om den kollektive julelukning i forbindelse med ansættelsen.

For en god ordens skyld, vil vi anbefale, at I udtrykkeligt skriver det i ansættelseskontrakten. 

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål til kollektiv ferielukning og varslingsreglerne, så ring til os på tlf. 8727 0100 eller skriv til os på marketing@viborgloen.dk

Relaterede indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *