Ferietillæg

Alle lønmodtagere optjener 2,08 dages betalt ferie pr. måned de er ansat. Uanset om medarbejderen har optjent ret til betalt ferie, har medarbejderen altid krav på 25 dages ferie om året. Men hvordan er reglerne i forhold til ferietillæg? Og hvordan udbetales ferietillægget? Find svarene nedenfor.

Ansatte med løn under ferie, har krav på et tillæg på 1 % af den ferieberettede løn. Har medarbejder for eksempel en løn på 300.000 kr. om året, så får vedkommende et tillæg til ferien på 3.000 kr.

  • Ferietillægget optjenes i ferieåret, som er 1. september til 31. august året efter.
  • Ferietillægget er en kompensation til medarbejderne, da det at holde ferie med løn ikke helt svarer til at få feriegodtgørelse på 12,5%.
  • Satsen på 1 % er fastsat i ferieloven, men tillægget kan for enkelte personalegrupper være større end dette, alt efter overenskomst og evt. lokalaftaler

DataLøn tilføjede i april 2022, muligheden for automatisk at lave beregningen og udbetale ferietillæg til medarbejdere. Det betyder at hvis du selv laver løn i DataLøn, så kan du nemt udbetale ferietillægssaldoen når du opretter lønnen for den næste lønperiode.

Du kan se vores guide til hvordan du benytter funktionen her.

Manuel betaling af ferietillæg

Ferietillæg skal som udgangspunkt udbetales senest samtidig med afholdelse af ferien. Jævnfør ferieloven har medarbejderen alene krav på at få den andel af ferietillægget udbetalt som svarer til den ferie der afholdes.

Eksempel: Afholdes 3 ugers sommerferie, så skal der udbetales 3/5 af ferietillægget senest den første dag i ferieperioden. Afholdes derefter 1 uges efterårsferie og 1 uges vinterferie, så skal 1/5 af ferietillægget udbetales, når hver af disse ferieperioder begynder.

Ovenstående måde at udbetale tillæg kan være forbundet med en del administration. Mange arbejdsgivere vælger derfor ofte at udbetale ferietillægget samlet. Tidligere var det én gang om året, men efter den nye ferielov skal det nu udbetales med lønnen i maj og august.


Ferietillæg ved 14 dags lønnede
Har du medarbejdere der er 14 dags lønnet med ret til ferie med løn, så optjener de også 1% i tillæg. Her skal du være opmærksom på perioder i forhold til optjening og udbetaling af ferietillæg.

Tager vi udgangspunkt i første ferieperiode efter overgange til den nye ferielov 01.09.20 – 31.08.21, så vil optjening af ferietillæg for 14 dags lønnede se ud som følgende.


14 dags lønnet med udbetaling i lige uger
Har du medarbejdere med udbetaling hver 14. dag i lige uger, så løb ferietillægsperioden i 2020 fra uge 36-37 med udbetaling i uge 38, til og med uge 32-33 med udbetaling i uge 34 år 2021.

I 2022 løber ferietillægsperioden for denne type 14-dageslønnede fra uge 34-35 med udbetaling i uge 36.


14 dags lønnet med udbetaling i ulige uger
Har du medarbejdere med udbetaling hver 14. dag i ulige uger, så løb ferietillægsperiode i 2020 fra uge 35-36 med udbetaling i uge 37, til og med uge 33-34 med udbetaling i uge 35 år 2021.

I 2022 løber ferietillægsperioden for denne type 14-dageslønnede fra uge 33-34 med udbetaling i uge 35.

Det er altså den sidste dag i lønperiode, og IKKE dispositionsdato, der bestemmer om lønperiode er medhørende i optjeningsperiode eller ej.

Ferietillæg ved fratrædelse

Udbetales ferietillæg i takt med ferieafholdelse, så er der styr på det hele og man skal ikke gøre mere ved fratrædelse af medarbejder end at anvise eventuelle rest feriedage.

Udbetaler virksomhed derimod ferietillæg med maj og august lønnen, så skal der når medarbejder fratræder, udbetales tillægget for afholdt ferie i optjeningsperioden.

Eksempel: Medarbejderen, som optjener ret til ferie med løn og ferietillæg på 1 %, skal fratræde den 31. marts. Medarbejderen har været ansat hele ferieåret, altså siden 1. september året før. Medarbejderen når i alt at optjene 7 x 2,08 feriedag svarende til 14,56 feriedag inden fratrædelsen.

Medarbejderen afholder inden fratrædelse 3 feriedage i julen og 5 feriedage i vinterferien. Det betyder, at der ved fratrædelse skal anvises 14,56 – 8 = 6,56 feriedag. Da der ikke er udbetalt ferietillæg i forbindelse med ferieafholdelse, skal der udbetales ferietillæg svarende til 8 dage.

Har medarbejderen f.eks. optjent 3.455 kr. i ferietillæg pr. 31. marts, så skal følgende udbetales til medarbejder ved fratrædelse. 3.455 kr. / 14,56 = 237,30 kr. * 8 dage = 1.898,40 kr.

Dvs. der skal udbetales 1.898,40 kr. svarende til ferietillæg for de 8 dage medarbejder har afholdt ferie inden fratrædelse


Udbebaling af ferietillæg i DataLøn

Bruger du DataLøn, så skal ferietillæg udbetales med løndel 55 – udbetalt ferietillæg uden pensionsberegning; hvis medarbejderne ikke skal have pension af tillægget.  Eller løndel 56 – udbetalt ferietillæg med pensionsberegning; – hvis medarbejderne skal have pension af tillægget.

Udbetales der ferietillæg i maj og august, så finder man det beløb der skal udbetales ved at indtaste maj lønnen og lave en prøveberegning. Her kan man i saldofeltet se, hvad ferietillæg til og med maj svare til, som er det der skal udbetale. Det samme gør man selvfølgelig i august.

Brug for hjælp?

Uanset hvad du har brug for hjælp til, så står vi altid klar til at hjælpe.

I kan ringe til os på tlf. 8727 0100 eller sende en mail på på da@viborgloen.dk. 

Relaterede indlæg

Tvungen ferie

Nogle virksomheder vælger at holde ferielukket, hvor virksomheden kan lukke helt imens alle medarbejderne holder tvungen ferie.

Læs mere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *