Vanvidskørsel i firmabil

Den 31. marts 2021 trådte en ny lov om konfiskation af køretøjer i kraft. Det betyder, at det nu er muligt for politiet at konfiskere en bil, hvor føreren kører såkaldt vanvidskørsel i firmabil.

De nye regler gælder også hvis det er en medarbejder, som kører i arbejdsgivers bil. Du som arbejdsgiver kan altså få konfiskeret firmabiler, hvis medarbejdere kører vanvidskørsel i firmabilen.  

Læs her hvad den nye lov betyder for dig som arbejdsgiver, hvis virksomhedens firmabil bliver konfiskeret som følge af medarbejderes vanvidskørsel, samt hvad du som arbejdsgiver kan gøre for at sikre dig økonomisk mod dette. 

I forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye lov er det vigtigt at kende forskellen på beslaglæggelse og konfiskation. 

Hvor beslaglæggelse er en midlertidig inddragelse, er konfiskation en permanent inddragelse af bilen. Konfiskation medfører, at politiet kan sælge bilen på auktion, uden at du som ejer modtager købesummen. 

Ovenstående betyder, at såfremt politiet konfiskerer bilen, så vil virksomhed som ejer miste retten til bilen og dermed også bilens værdi. Det kan derfor få store økonomiske konsekvenser for virksomheden, hvis medarbejdere kører vanvidskørsel i en firmabil. 

Hvornår er der tale om vanvidskørsel?

Vanvidskørsel er i loven karakteriseret som: 

  • Særlig hensynsløs kørsel 
  • Kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover 
  • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t 
  • Spirituskørsel med en alkoholpromille på over 2,00 
  • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder 
  • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder 

 

Bliver en medarbejder taget for vanvidskørsel, skal ejeren af bilen – det vil her sige virksomheden kunne sandsynliggøre nedenstående for at undgå at bilen bliver konfiskeret: 

  • At virksomheden ikke kunne eller burde vide, at føreren af bilen ville benytte den til vanvidskørsel 
  • At virksomheden har taget alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling ved bilens overdragelse 

 

Bliver en firmabil konfiskeret og senere solgt af politiet på auktion, så gælder de almindelige erstatningsregler. Føreren af bilen vil altså være erstatningsansvarlig, hvis vedkommende ”forsætligt” eller “groft uagtsomt” påfører arbejdsgiveren et økonomisk tab som følge af, at bilen er blevet konfiskeret og solgt. 

Hvordan kan arbejdsgiver sikre sig mod vanvidskørsel?

Som arbejdsgiver kan du sikre dig mod medarbejders vanvidskørsel på forskellige måder.  

Retspraksis vedrørende vanvidskørsel er dog pt. meget begrænset. Ligesom retspraksis vedrørende konfiskation og ejers mulighed for erstatningskrav mod fører af bilen, hvorfor der pt. ikke kan opsættes eksakte retningslinjer for, hvordan arbejdsgiver bør sikre sig. 

Vi anbefaler dog, at du gør følgende: 

  • Indskærpe over for de medarbejdere, der har firmabil, hvad reglerne for vanvidskørsel og konfiskation er – herunder de mulige økonomiske konsekvenser 
  • Kræver, at medarbejdere, der har firmabil, underskriver en erklæring, som præciserer reglerne – både i forhold til erstatningsansvar, men også i forhold til eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser af vanvidskørsel 

 

Ovenstående kan arbejdsgiver sikre sig ved, at lave et tillæg til medarbejders eksisterende ansættelseskontrakt.  

Hele regningen – eller en del af den, kan i sidste ende alligevel ende hos virksomheden. Hvis medarbejder ikke har økonomi til at erstatte bilen, så må virksomheden i sidste ende selv dække for tabet. 

Brug for hjælp?

Vores personalejuridiske afdeling står klar til at hjælpe med råd og vejledning, samt konkret udarbejdelse af tillæg til ansættelseskontrakt.  

Skriv til os på jura@viborgloen.dk eller ring til os på tlf. 87270108 

Relaterede indlæg

Freelance eller lønmodtager

I dette blogindlæg kan du blive klogere på det mest centrale opmærksomhedspunkter i forhold til hvorvidt der er tale om et lønmodtagerforhold eller et freelance forhold.

Læs mere

Løngennemsigtighed

En ny lov om løngennemsigtighed er trådt i kraft og skal være udrullet inden 2026. Lovet skal sikre ligeløn mellem kønnene.

Læs mere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *