Ansættelsesklausuler

Der findes mange forskellige ansættelsesklausuler som du som arbejdsgiver eller lønmodtager bør kende til.

Freelance eller lønmodtager

I dette blogindlæg kan du blive klogere på det mest centrale opmærksomhedspunkter i forhold til hvorvidt der er tale om et lønmodtagerforhold eller et freelance forhold.

G-dage

Hvornår skal arbejdsgiver udbetale G-dage. Hvilke medarbejdere har ret til G-dage. Hvor meget skal der udbetales?

Barselsorlov

I det efterfølgende blogindlæg kan du læse mere om bidrag til og refusion fra barseludligningsordningen. Reglerne for barselsorlov, herunder varsling af barsel, forældrenes krav på barsel, samt forældreorlov og udbetalingsregler.