Samlet betaling til ATP

mlet betaling dækker over arbejdsgivers afregning af Finansieringsbidrag (FIB), Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), Arbejdsmarkeds Erhvervssygdomsforsikring (AES), Arbejdsmarkedets Fond for Udestationerede (AFU) og Barsel.dk til ATP.

Betalingen er et bidrag, der betales til ATP-huset. ATP-huset beregner beløbet på baggrund af det ATP-bidrag, virksomhed betaler for dens medarbejdere.

Betalingen opkræves 4. gange om året. ATP sender hvert kvartal en opkrævning via Samlet Betaling. Opkrævning bliver sendt til virksomhedens digitale postkasse.

Hvad dækker bidraget over?

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) udbetaler tilskud til både offentlige og private arbejdsgivere, der har haft udgifter til elever under skoleophold og uddannelse.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) behandler arbejdsskadesager og udbetaler erstatning for erhvervssygdomme

Barsel.dk er en barselsordning for private arbejdsgivere, som giver refusion ud over de barselsdagpenge, arbejdsgiver får fra Udbetaling Danmark, når ansatte får løn under barsel. Formålet er at mindske virksomheds lønudgifter.

Finansieringsbidrag (FIB) dækker en del af statens udgifter til ATP-bidraget for personer, der ikke er i arbejde. F.eks. personer der er arbejdsløse, under voksen -og efteruddannelse, på barsel eller er syg mm.

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) er en ordning, der sikrer, at udstationerede lønmodtagere får løn ved arbejde i Danmark, hvis konkrete betingelser er opfyldt.

FerieKonto administrationsbidrag er et bidrag til FerieKonto som dækker administration af arbejdsgivernes indbetaling og medarbejdernes udbetaling af feriepenge. Bidrag indbetales modsat de andre månedligt, de måneder hvor der indbetales til FerieKonto.

Lønmodtagernes Feriemidler administrationsbidrag er det bidrag der dækker udgifterne ved at administrere og investere feriepengene for lønmodtagerne.

Bidragssatser og betalingsfrist

  • AUB                707,75 kr.          
  • Barsel.dk       306,25 kr. 
  • FIB                 206,25 kr.
  • AFU                    4,25 kr.
  • AES              (Afhængig af branche)
  • FerieKonto      10,20 kr. pr. måned
  • LMF                   6,00 kr.

 

Betalingsfrist

Opkrævningskvartal Opkrævning
sendes
Forfaldsdato Betalingsfrist På grundlag af ATP-
bidrag betalt
Januar kvt.
01.01 – 31.03
Midt i juni 1. juli 14. juli 2. mar. – 1. juni
April kvt.
01.04 – 30.06
Midt i sep. 1. okt. 14. okt. 2. juni – 1. sep.
Juli kvt.
01.07 – 30.09
Midt i dec. 1. jan. 20. jan. 2. sep. – 1. dec.
Oktober kvt.
01.10 – 31.12
Midt i mar. 1. apr. 14. apr. 2. dec. – 1 mar.

Brug for hjælp?

Vores medarbejdere sidder klar til at hjælpe med det hele. Kontakt os på tlf. 8727 0100 eller sende en mail på på dqa@viborgloen.dk. 

Relaterede indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *