Søgnehelligdage

I dette blogindlæg gennemgår vi hvilke dage, der er søgnehelligdage. Hvem søgnehelligdagene gælder for. Hvordan den såkaldte ”søgnehelligdagsopsparing” fungerer, og kommer med et eksempel på hvordan en aftale kan se ud.

Søgnehelligdage – ikke at forveksle med søn- og helligdage – er et lidt tåget begreb i mange medarbejdere og arbejdsgiveres bevidsthed.

Søgnehelligdagene – er en betegnelse, der stamme fra ordet ”søgne”, der betyder hverdag – altså helligdage på en hverdag. Søgnehelligdage omtales ofte ved deres forkortelse SH-dage.

De tilbagevendende søgnehelligdage (hvis de falder på en hverdag) er:

  • Skærtorsdag og
  • Langfredag
  • påskedag (mandag)
  • pinsedag (mandag)
  • Himmelfartsdag (torsdag)
  • Store Bededag(fredag)


Følgende dage kan være søgnehelligdag
: 1. og 2. juledag hhv. 25. og 26. december og nytårsdag, den 1. januar kan være en hverdag, hvorfor de i givet fald skal betragtes som en søgnehelligdag.

Følgende dage er ALDRIG søgnehelligdag: 1. maj, grundlovsdag, den 5. juni samt juleaftensdag og nytårsdag, den hhv. 24. og 31. december.

Når en virksomhed holder lukket på et tidspunkt hvor medarbejderen ellers skulle have været på arbejde, så mangler den timelønnede medarbejder timerne i timeregnskabet. Ved næste lønkørsel vil der derfor være færre penge til udbetaling, og det er her SH-opsparingen kommer ind i billedet.

SH-opsparing (og evt. feriefridagsbetaling)

For at skabe større tryghed og forudseelighed i medarbejdernes økonomi, laver mange virksomheder en ordning med en såkaldt søgnehelligdags-opsparing. Hver måned sættes der penge ind på kontoen, og når medarbejderen så mister timer på grund af en søgnehelligdag, udbetales der penge fra ordningen, svarende til de tabte timer.

Vi oplever ofte at kunder med timelønnede medarbejdere ringer fortvivlet om, hvor meget, der skal udbetales per dag, og hvor pengene kommer fra – sidstnævnte især, hvor man ikke har kodet SH opsparingen ind i Dataløn.

Den løbende opsparing kan variere fra ca. 3,25 – 12,9 % afhængig af den konkrete ansættelsesaftale eller overenskomst. Ved Søgnehelligdage udbetales så et kompenserende lønbeløb på f.eks. 7,4 timer á 150 kr. = 1.110 kr. per dag, hvorved medarbejderens gennemsnitlige lønudbetaling ikke påvirkes negativt, når der holdes fri.

En række overenskomster har efterhånden samlet både SH-procenten og en beregnet procent for feriefridage i et procentbeløb. Derfor er det vigtigt at vide hvad det samlede beløb omfatter.

Nogle overenskomster foreslår, at SH- og feriefridagsgodtgørelsen udbetales således:

  • Påskeraten (2/5-dele) efter den 1. marts
  • Juleraten efter (1/5-del) efter 1. oktober
  • Feriefridagene (2/5-dele) løbende i h.t. afviklingen af de 5 dage

Manglende SH-opsparing

Har man en del nyansatte medarbejdere, der i sagens natur ikke har nået at opspare tilstrækkelig til afholdelse af fridagene, kan det være en overvejelse at udbetale et tilsvarende beløb for alle, og så være opmærksom på, at SH-opsparingen går i minus.

Hvis medarbejderen imidlertid pludselig fratræder, og har en negativ SH saldo stående, skal den modregnes i den sidste lønudbetaling.

Hvis medarbejderen fortsætter i ansættelsen, udlignes det hen over året, så der kommer en tilstrækkelig positiv saldo, der enten kan udbetales ved årets slutning eller overføres til den sidste feriepengeafregning.

Husk, at det opsparede beløb, der figurer nederst på medarbejderens lønseddel fra Dataløn er beløbet FØR skat. Skatten trækkes, når beløbet påføres lønsedlen som SH-udbetaling.

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til søgnehelligdage eller på anden måde spørgsmål til ovenstående, så send os en mail på marketing@viborgloen.dk eller ring til vores lønkonsulenter på tlf. 8727 0100 .

Relaterede indlæg

Automatisk udbetaling af ferietillæg

Det kan være uoverskueligt at forholde sig til de mange løndele der findes i forbindelse med lønadministration. Derfor har vi lavet denne guide, så du ikke bruger unødvendig tid på at lave manuelle beregninger når der skal udbetales ferietillæg.

Læs mere

Ferielukket

Holder virksomheden ferielukket på bestemte datoer, betragtes det som kollektiv ferielukning. Læs om varslingsreglerne her.

Læs mere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *