Øremærket barsel

Fra d. 2. august 2022 vil de nye regler for øremærket barsel træde i kraft og sikre at begge forældre får lige mange ugers barsel efter barnets fødsel. Mere præcis vil der være 24 uger til hver forælder.

Trods den nye barselsaftale, så fastholdes det at forældrene tilsammen stadig har ret til 48 ugers orlov efter barnets fødsel. Derudover bibeholder mødre også retten til at afholde fire ugers orlov før fødslen. Den nye aftale ændrer derfor kun på øremærket barsel af de 48 ugers orlov efter fødslen.

Det betyder at hver forælder, som udgangspunkt, har ret til at afholde 24 ugers barselsorlov. Den nye barselsaftale vil dog betyde, at 11 af disse uger er øremærket til hver af forældrene. Derfor kan 11 af de 24 uger altså ikke overføres mellem forældrene, såfremt de begge er lønmodtagere.

Som skitseret i billedet nedenfor, så har mødre fortsat ret til 4 ugers orlov før barnets fødsel. Derefter vil hver forælder som udgangspunkt have ret til 24 ugers orlov efter fødslen. Heraf skal to af ugerne afholdes i forbindelse med fødslen. Derudover er det gældende at ni uger vil være øremærket for lønmodtagere, mens de resterende 13 uger kan overdrages indbyrdes mellem forældre

Hvad betyder øremærkningen?

At barslen er øremærket, betyder at den skal afholdes af den part øremærkningen er tildelt. Afholdes de øremærkede uger ikke, betyder det altså at de bortfalder. De øremærkede uger er ikke mulige at overdrage til den anden part.

Præcist som det er tilfældet med den nuværende barselsaftale, så har begge forældre ret til to ugers øremærket orlov i forbindelse med fødslen.

Er en, eller begge forældre lønmodtagere, foreskriver den nye barselsaftale at ni uger af barselsorloven vil være øremærket. Det er også gældende at de ni ugers orlov skal afholdes inden barnet første fødselsdag (altså inden barnet er fyldt 1 år).

Den nye barselslov betydning

Det er gældende, at hvis den ene, eller begge af forældrene ikke er lønmodtagere, så er man ikke omfattet af de nye regler for øremærkning. Dette gælder for alle som ikke er betegnet som lønmodtagere, altså selvstændige, studerende, ledige mv.

Dette betyder også at hvis man f.eks. er selvstændig, så kan man vælge at overdrage helt op til 22 uger til den anden forælder.


Den nye barselsorlovs betydning for enlige forældre
Der er ingen ændringer i orlovsperioden for familier, hvor der kun er én forælder. Derfor har disse stadig ret til 46 uger efter barnets fødsel. Dette er også gældende selvom forælderen er selvstændig, studerende, ledig eller lønmodtager.

Dog tager den nye barselsorlov hensyn til både solefædre og solomødre. Derfor sidestilles deres orlovsperiode, således at de begge har ret til at afholde op til 46 ugers barselsorlov.

Foruden ovenstående ændring, så får soloforældre fra d. 1. januar 2024 også muligheden for at overdrage noget af deres orlov til nærtstående familiemedlemmer, som f.eks. bedsteforældre.

Få endnu flere informationer omkring den nye barselsorlov her.

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til den nye barselslov, så står vi altid klar til at hjælpe.

I kan ringe til os på tlf. 8727 0100 eller sende en mail på på da@viborgloen.dk. 

Relaterede indlæg

Barselsorlov

I det efterfølgende blogindlæg kan du læse mere om bidrag til og refusion fra barseludligningsordningen. Reglerne for barselsorlov, herunder varsling af barsel, forældrenes krav på barsel, samt forældreorlov og udbetalingsregler.

Læs mere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *