Øremærket barsel

Den 2. august 2022 trådte en ny øremærket barsel i kraft. Den er med til at sikre at begge forældre får lige meget barsel.