Pension til elever og lærlinge

I dette blogindlæg ses overordnet på pension til elever og lærlinge, jf. den nye bestemmelse i Lov nr. 326 af marts 2023.

Om en elev eller lærling har krav på pension, afhænger blandet andet af, om det område, eleven/lærlingen arbejder indenfor, har tegnet overenskomst. Det handler også om eleven/lærlingen er i skolepraktik, eller i lære hos en arbejdsgiver – såvel privat som offentlig.

Først skal det slås fast, at hvis området, lærepladsen er indenfor, er dækket af en overenskomst, så er lærlingen det også. Dette er uanset om arbejdsgiver har tiltrådt en overenskomst eller ej. Det vil så være den enkelte overenskomst, som regulerer om der skal indbetales pension for lærlinge/elever.

Hvis der i overenskomsten ikke er fastsat bestemmelser om pension til lærlinge/elever, vil arbejdsgiver i stedet skulle tegne en særlig forsikringsordning, som dækker området. Hvilket dækningsområde forsikringen konkret skal have, er typisk reguleret i de enkelte overenskomster.

Nye regler: Fuld pension til 19 og 19 årige lærlinge

Indenfor overenskomstområderne, som på arbejdsgiverside er repræsenteret af Dansk Industri (DI), har man siden 2020 forsøgt at forbedre elevernes pensionsordninger. Dette hænger sammen, da satserne for 18-19 årige elever og lærlinge normalt er lavere end for gruppen fra 20 år og opefter. Kravet var at Folketinget besluttede at yde refusion for pensionsudgiften.

Det følger herefter af aftalen, at lærlinge og elever mellem på 18 og 19 år skal have pension fra den 1. januar 2023, hvor loven indfører muligheden for refusion for arbejdsgivers pensionsbidrag i skoleperioder.

Derfor er det aftalt, at hvis arbejdsgiver kan opnå refusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) for lærlinge og elever i alderen 18-19 år, skal denne gruppe også have fuld pension på følgende:

  • Fra 1. januar 2023 til 31. maj 2023 skal der ske en efterbetaling på 4 procent op til et arbejdsgiverbidrag på 8 procent
  • Fra 1. juni 2023 til 31. august 2023 skal der ske en efterbetaling på 6 procent op til et arbejdsgiverbidrag på 10 procent

Fra den 1. september 2023 indtræder lærlingen i den almindelige pensionsordning. Det er derfor vigtigt, at lærlingen/elven mindst er dækket af lærlinge-/elevforsikringen indtil dette tidspunkt.

Fristen for afregning af de manglende pensionsindbetalinger er fastsat til den 10. oktober 2023.

Der vil også indenfor andre overenskomstområder kunne ske regulering af pensionsbidraget for lærlinge/elever. Som eksempler på dette kan nævnes områder omfattet af aftaler med Dansk Erhverv, FH mv.


Virksomheds refusion fra AUB
AUB refusion forudsætter, at pensionsindbetalingerne kan ses i E-indkomst for de perioder, hvor lærlingen/eleven har været på skole. Arbejdsgiver skal derfor rette indberetningerne i E-indkomst for de berørte måneder.

Faktisk, frem for beregning af efterbetaling

Arbejdsgiver kan vælge at indbetale en standard beløb frem for at lave beregning af efter betaling

Beløbet er beregnet til 6.100 kr. for elever, som aflønnes efter bestemmelserne i Industriens Funktionæroverenskomst, og 6730 kr. for lærlinge, som følger bestemmelserne i Lærlingebestemmelserne i Industriens Overenskomst.

Beløbet overføres til fritvalgslønkontoen og reserveres til pensionsformål.

Lærlingen/eleven har krav på orientering af den alternative metode, og  kan inden for en rimelig frist kræve at pensionsbidraget i stedet beregnes konkret. 


Der kan ske modregning i lærlingeforsikring
Der gælder også særlige regler med hensyn til modregning af forsikringspræmier til den særlige lærlinge-/elevforsikring, for at arbejdsgiver ikke skal afholde udgifter til begge dele samtidigt. Yderligere findes der på visse områder mulighed for at anvende en ordning med indbetaling af et såkaldt ”standardbeløb”

Brug for hjælp?

Vi hjælper gerne med at finde rundt i reglerne og afklare eventuelle spørgsmål.

Kontakt os på tlf. 8727 0100 eller sende en mail på på jura@viborgloen.dk. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *