BPA ordning

FÅ SUPPPORT TIL DIN BPA ORDNING hos Viborg Løn

UANSET HVOR I LANDET DU BOR

Få din egen personlige BPA administrator

Viborg Løn yder Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) support hos mere end 100 BPA arbejdsgivere i hele landet. Dette omfatter både kommunale og private kunder.

I snart 20 år har vi arbejdet med support af BPA ordninger, og er meget kendte indenfor området. Hvis du er arbejdsgiver med en BPA ordning efter servicelovens §95 eller §96, kan du derfor trygt overlade den komplicerede løn- og personaleadministration til os.

Som medlem af Dansk Erhverv, som arbejdsgiverorganisation, har vi direkte kontakt med de forhandlingsansvarlige, når det gælder fortolkninger af den komplicerede overenskomst på BPA-området. Det betyder, at vi altid er opdateret med de nyeste love og regler på området.

BPA ordning

Vi kan bl.a. overtage følgende opgaver for dig:

 • Udarbejdelse af ansættelses kontrakter
 • Lønudbetaling
 • Indberetninger til ATP, E-indkomst mm.
 • Indbetaling af Feriepenge
 • Indbetaling til Pension
 • Udarbejdelse af løn under sygdom og barsel
 • Forsikringssager
 • Arbejdspladsvurdering (APV)
 • Vejledning om komplicerede juridiske love og regler mm.

Vil du gerne vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Ring til os på
tlf. 8787 0100 eller udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.

  [recaptcha size:normal]

  DERFOR SKAL DU VÆLGE VIBORG LØN?

  • Med mange års erfaring med support af BPA ordninger er vi kendte indenfor området, og har et solidt kendskab til BPA-ordninger
  • Med mere end 20 års erfaring med løn-og personaleadministration og budgetstyring, kan vi sikre en korrekt administration af din BPA-ordning.
  • Hvis nødvendigt, så sikrer vi en tæt dialog med din kommunes sagsbehandlere.
  • Vi opererer under rammeaftalerne for en række kommuner samt mange individuelle BPA aftaler
  • Vi sikrer at der bliver afholdt Arbejdspladsvurdering (APV), medarbejderudviklingssamtaler (MUS), og lever op til arbejdsmiljølovens regler.
  • Vi sikrer en korrekt løn- og personaleadministration for dig med en BPA-ordning.
  • Vi sikrer at der bliver fulgt op på dine budgetter, så du hele tiden er opdateret med det aktuelle forbrug pr. aktivitetsområde
  • Vi tilbyder lovpligtig ulykkesforsikring og erhvervsansvarsforsikring i samarbejde med Topdanmark
  • Vi fungerer som bindeled mellem kommune og dig med en BPA ordning. Du fungere som arbejdsgiver uden at skulle bekymre sig om alt det administrative.
  • Du får tildelt en personlig vejleder med indgående kendskab til BPA ordningen, som altid står klar til at hjælpe dig.

  DIN BPA ORDNING – HVOR DET ER DIG SOM ARBEJDSGIVER DER BESTEMMER

  Vi ved af erfaring at behovet for hjælp er forskelligt fra person til person Vi tager derfor altid udgansgpunkt i din situation og dine behov for en løsning af de administrative opgaver.

  Det er dig der har fået tildelt tilskuddet via BPA ordningen, hvorfor det også er dig der bestemmer hvad der er behov for support til. Vi står klar til at hjælpe dig, enten ved at varetage alt det administrative, eller blot de dele du har behov for.

  Nogle BPA-arbejdsgivere kører fast i de administrative byrder, og i frustration frasiger man sig muligheden for at styre sit eget personale og vælger en ekstern leverandør af hele hjælperindsatsen – Dette er dog sjældent nødvendigt.

  Den praktiske ledelse og samarbejdet med hjælperne i dagligdagen er dit kerneområde, mens de administrative udfordringer sagtens kan håndteres af os i samarbejde med dig.

  Viborg Løn er et eksempel på en servicevirksomhed, der løser alle administrative opgaver med fokus på lønadministration og opfølgning på dit kroneudmålingsbudget.

  I flere kommuner er det et udtrykt ønske, at styringen af bevillingen sker af en ekstern 3. part, men at BPA-arbejdsgiveren selv sørger for det ansættelsesmæssige. Denne service tilbyder vi også hos Viborg Løn.

  Kontakt os og høre nærmere på tlf.  87270100 eller udfyld bestillingsformular her.

  BPA ordning