FÅ SUPPPORT TIL DIN BPA ORDNING UANSET HVOR I LANDET DU BOR

Viborg Løn yder BPA support hos mere end 100 BPA arbejdsgivere. Dette omfatter kommunale og private kunder. Hvis du er arbejdsgiver med en BPA ordning efter servicelovens §95 eller §96, kan du trygt overlade den komplicerede løn- og personaleadministration til Viborg Løn.

Som medlem af Dansk Erhverv, som arbejdsgiverorganisation, har vi direkte kontakt med de forhandlingsansvarlige, når det gælder fortolkninger af den komplicerede overenskomst på BPA-området. Det betyder, at vi altid er opdateret med de nyeste regler på området.

Med BPA support kan vi overtage følgende opgaver for dig:

 • Udarbejdelse af ansættelses kontrakter
 • Lønudbetaling
 • Indberetninger til ATP, E-indkomst mm.
 • Indbetaling af Feriepenge
 • Indbetaling til Pension
 • Løn under sygdom og barsel
 • Forsikringssager
 • Arbejdspladsvurdering (APV)
 • Komplicerede juridiske love og regler mm.
write-593333_1920

Har du spørgsmål eller interesseret i at høre mere omkring hvad vi tilbyder dig med BPA ordning, så ring til os på tlf. 31 64 11 00 eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig.

TRINE SKOV STORGAARD - BPA ordninger
Trine Storgaard – BPA ordninger

Kontakt os vedr. BPA ordning

Ring til os på tlf. 31 64 11 00 eller udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.

Er du klar til at bestille hjælp til BPA?
Udfyld bestillingsformularen her, så kommer du hurtigt i gang.

HVORFOR SKAL DU VÆLGE VIBORG LØN?

 • Gennem flere års erfaring med BPA support er vi kendte indenfor området, og har endnu flere års erfaring med løn-og personaleadministration og budgetstyring.
 • Vi sikrer en tæt dialog med din kommunes sagsbehandlere, hvis nødvendigt.
 • Vi opererer under rammeaftalerne for en række kommuner samt mange individuelle BPA aftaler
 • Vi sikrer at der bliver afholdt Arbejdspladsvurdering (APV), medarbejderudviklingssamtaler (MUS), og lever op til arbejdsmiljølovens regler.
 • Vi sikrer en korrekt løn- og personaleadministration for dig med en BPA-ordning.
 • Vi sikrer at der bliver fulgt op på dine budgetter, så du hele tiden er opdateret med det aktuelle forbrug pr. aktivitetsområde
 • Vi tilbyder lovpligtig ulykkesforsikring og erhvervsansvarsforsikring i samarbejde med Topdanmark
 • Vi fungerer som bindeled mellem kommune og dig med en BPA ordning. Derfor vil du fungere som arbejdsgiver uden at skulle bekymre sig om alt det administrative.
 • Du får personlig vejleder med indgående kendskab til BPA ordningen, som står klar til at hjælpe dig.

Din BPA support, hvor det er dig som arbejdsgiver der bestemmer

Det er dig der har fået tildelt tilskuddet via BPA ordningen, hvorfor det også er dig der bestemmer hvad der er behov for support til. Vi står derfor klar til at hjælpe dig ved at varetage alt det administrative, eller blot de dele du har behov for.

Vi ved af erfaring at behovet for hjælp er forskelligt fra person til person, hvorfor vi tager afsæt i dine behov for løsning af de administrative opgaver.

Nogle BPA-arbejdsgivere kører fast i de administrative byrder, og i frustration frasiger man sig muligheden for at styre sit eget personale og vælger en ekstern leverandør af hele hjælperindsatsen.

Det er sjældent nødvendigt: Den praktiske ledelse og samarbejdet med hjælperne i dagligdagen er dit eget kerneområde; mens de administrative udfordringer sagtens kan løses af os sammen med dig.

Viborg Løn er et eksempel på en servicevirksomhed, der løser alle administrative opgaver med fokus på lønadministration og opfølgning på dit kroneudmålingsbudget.

I flere kommuner er det et udtrykt ønske, at styringen af bevillingen sker af en ekstern 3. part; men at BPA-arbejdsgiveren selv sørger for det ansættelsesmæssige. Denne service tilbyder vi også.

Således vil du fortsat kunne varetage den praktiske ledelse af dine hjælpere med hjælp fra os.

BPA regler og paragraffer - Viborg Løn hjælper dig