UDBETALING ELLER OVERFØRSEL AF FERIE VED FERIEÅRET AFSLUTNING

Hvis en medarbejder ikke har afholdt alle sine feriedage inden den 30. april 2016, er der mulighed for at overføre eller udbetale ikke afholdt ferie i følgende tilfælde:

Den 5. ferieuge – overførsel eller udbetaling

Overførsel af den 5. ferieuge
Hvis din medarbejder ikke har nået at afholde alle 25 feriedage inden ferieårets afslutning, kan du indgå en aftale med medarbejderen om at overføre den 5. ferieuge til næste ferieår. Det gælder dog ikke, hvis din virksomhed er omfattet af en overenskomst, og der i overenskomsten er fastsat begrænsninger herom.

Aftale om overførsel af den 5. ferieuge kan kun indgås, hvis medarbejderen har optjent mere end 20 dages betalt ferie, da der kun kan overføres det antal feriedage, medarbejderen har optjent ud over 20 dage. For at aftalen om overførsel af den 5. ferieuge er gyldig, skal aftalen indgås senest den 30. september efter ferieårets udløb være skriftlig.

Hvis din virksomhed er overenskomstdækket, kan der være en anden frist, for indgåelse af aftalen om overførsel af ferie.

Indgår du en aftale om overførsel af ikke afholdt ferie med din medarbejder, som er berettiget til feriegodtgørelse, skal du huske at give besked til FerieKonto eller en anden relevant feriekortordning, så feriepengene ikke bliver anset som ikke-hævet. Blanketten til det findes på borger.dk.

Er aftalen ikke indgået inden den 30. september og/ eller beskeden ikke er meddelt til FerieKonto, mister medarbejderen retten til at overføre den 5. ferieuge.

Udbetaling af feriepenge for den 5. ferieuge
Din medarbejder kan få udbetalt feriepenge for den 5. ferieuge, hvis denne ikke overføres til afholdelse i det næste ferieår.

For at få udbetalt feriepengene skal medarbejderen udfylde denne blanket (FE1) fra borger.dk, som er tilgængelig i perioden fra den 30. april til den 30. september.

Hvis medarbejderens feriegodtgørelse er på kr. 2.250 eller mindre (efter skat og arbejdsmarkedsbidrag) og beløbet vedrører den 5. ferieuge, udbetaler Feriekonto automatisk beløbet til din medarbejder. Er medarbejderen berettiget til ferie med løn og værdien af den 5. ferieuge udgør kr. 2.250 eller mindre (efter skat og arbejdsmarkedsbidrag) kan du udbetale beløbet til din medarbejder. I dette tilfælde vil det derfor ikke være nødvendigt at udfylde blanketten om udbetaling af den 5. ferieuge.

Udbetaling af feriepenge ved feriehindring
Udbetaling af feriegodtgørelse eller løn under ferie samt ferietillæg kan også ske til din medarbejder ved ferieårets afslutning, hvis medarbejderen har været forhindret i at afholde ferie.

Hvis medarbejderen har haft en lovlig feriehindring, vil alt ikke-afholdt ferie kunne udbetales direkte til medarbejderen, herunder også de første 20 feriedage. Igen gives besked til FerieKonto med blanket fra borger.dk.

Det er ikke alle hindringer for ferie, der kan accepteres. Acceptable hindringer kan være følgende:

 

  • Aftjening af værnepligt
  • Sygdom
  • Barsel og adoptions orlov
  • Fængselsophold
  • Faglige arbejdskonflikter

 

Ikke-afholdt ferie, som ikke kan udbetales eller overføres
Ikke-hævede feriepenge skal som udgangspunkt afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden privat feriefond, medmindre der er indgået en aftale om overførsel af ferie. Det vil typisk være FerieKonto eller en anden relevant feriekortordning, der står for administration af dette. Hvis din medarbejder får løn under ferie, er det i stedet værdien af den ikke-afholdte ferie med løn og eventuelt ikke-udbetalt ferietillæg, som skal overføres. Du skal indbetale værdien af ubrugte feriedage senest den 15. november, medmindre der er indgået en aftale om overførsel af ferie.

Dataløn udfærdiger de forskellige aftaler/blanketter for et mindre beløb.

Skriv en kommentar