Tjek dit lønniveau i den private sektor!

Tjek dit lønniveau i den private sektor!

 Her er de seneste tal for Region Midtjylland: Månedslønnen er i snit 27.981 kr. inkl. pension og uden betalt frokostpause! Hver 4. medarbejder tjener under 23.711 kr. månedligt.

Lønudviklingen i udlandet var 1,4 procent fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020 inden for fremstilling, mens den steg 2,3 procent i Danmark i samme periode. Forskellen mellem udviklingen i udlandet og i Danmark øges derved en smule i forhold til 3. kvartal 2020, hvor spændet var 0,8 procentpoint. Også indenfor bygge og anlæg er lønudviklingen i udlandet lavere end i Danmark, mens lønnen vokser med samme takt inden for handel. Jævnfør Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik for 4. kvt. 2020 så stiger lønniveauet i Danmark. Med en lønstigningstakt på 2,3 % på årsbasis og en NEGATIV BNP-udvikling på knap 1,5 % ifølge Dansk Erhverv, må man nødvendigvis FORTSAT stille sig selv spørgsmålet: får vi et tilbagefald i økonomien, hvis der ikke er arbejdskraft nok, og løber lønudviklingen og lønomkostningerne fra os? Med en historisk høj beskæftigelse pr. april 2021 på 2.786.637 personer, der pt. vokser med mere end 10.000 personer MÅNEDLIGT, og kun 130.700 ledige i den anden ende, ser vi tydeligt udfordringerne … stigningen i beskæftigelsen er markant indenfor den offentlige sektor. Det skal bemærkes at ledigheden fortsat er ca. 27.000 højere sammenlignet med tiden før COVID-19.

Hvad får midtjyderne i løn?

Hvad skal medarbejderne have i løn, er et spørgsmål som mange af vores mindre og mellemstore kunder ofte stiller os. Til det kan vi svare: Ikke så meget som du måske tror ….  Lønniveauet i den ”virkelige verden” er nemlig ikke så højt, som mange går og tror, og som man nemt får indtrykket af, når man ser nyhederne.

Statistisk lønniveau i Region Midtjylland

Lønniveauet i Region Midtjylland er dog fortsat noget lavere end det man hører i medierne… Vi har bearbejdet de løntal, som Dansk Arbejdsgiverforening har offentliggjort for 4. kvt. 2020, og har i dette indlæg valgt at fokusere på de største medarbejdergrupper, hvorfor vi har udeladt faggrupperne 1,2 og 3. Antallet af medarbejdere i Region Midtjylland, der er ansat i en overenskomstdækket virksomhed under Dansk Arbejdsgiverforening, udgør 220.270 personer. Vi taler her om PRIVATANSATTE – offentligt ansatte er ikke medregnet i denne lønstatistik. De medarbejdergrupper som udgør størstedelen af medarbejderne i den samlede lønstatistik, er faggrupperne 4 til og med 9 (se venstre kolonne i tabellen): Grupperne udgør bl.a. kontor-, kundeservice-, service- og salg, håndværksfagene, specialarbejdere, herunder transport og manuelt arbejde (f.eks. rengøring). Alle tal for faggrupperne 4 – 9 er markerede med rødt.   Denne medarbejdergruppe udgør 75 % af alle privatansatte i region Midtjylland, og udgør 165.076 medarbejdere. Det gennemsnitlige lønniveau for faggruppe 4-9 er på 27.981 kr. om måneden. Bemærk, at lønsedlen for hver 4. medarbejder i gruppen er gennemsnitlig på HØJEST 23.711 kr. månedligt. Sagt på en anden måde: 25 % af medarbejderne i gruppen får en bruttoløn, der er lig med eller mindre end 23.711 kr. månedligt, og ca. 4.200 kr. lavere end det gennemsnitlige lønniveau i Region Midtjylland. For hver 2. medarbejder lyder lønsedlen på HØJEST 26.561 kr. månedligt. Sagt på en anden måde: 50 % af medarbejderne i faggruppe 4-9 får en bruttoløn på højest 26.561 kr. – hvilket er ca. 1.400 kr. mindre end det gennemsnitlige lønniveau i Regionen. 3 ud 4 medarbejdere får en gennemsnitsløn der ligger under 30.888 kr. månedligt. Det dokumenterede område er overenskomstdækkede private virksomheder, som i grove tal kun udgør halvdelen af alle private virksomheder målt i antal medarbejdere. Og ovenikøbet tenderende i retning af lidt større virksomheder. I det overstående skal der tillægges 8 % i en arbejdsgiverbetalt pensionsordning, hvilket ikke er tilfældet i mange mindre private virksomheder uden for overenskomst, og INGEN BETALT FROKOSTPAUSE.    

Vigtigheden af transparente lønniveauer

Hos Viborg Løn ser vi et aflønningsniveau hos vore mere end 225 private virksomhedskunder, der ligger på niveau med løntallene fra Dansk Arbejdsgiverforening. Der er derfor ikke belæg for den mytedannelse, der efterhånden har bredt sig som en steppebrand om hvor høje lønninger, der i ”virkeligheden” bliver givet. Det er vigtigt, at vi alle tager ansvar for, at lønudviklingen ikke løber løbsk, og at medarbejderne aflønnes både konkurrencedygtigt og attraktivt. I den sidste ende, er det jo produktiviteten i lønkronerne, der skal sikre indtjeningen for både virksomheder og medarbejdere. Som virksomhed skal vi jo ikke alene drøfte bruttoløn med medarbejderne; men i lige så høj grad forholde os til ”de hemmelige forhandlingspartnere”, der altid skjuler sig under forhandlingsbordet: nemlig SKAT (ca. 35 % i bruttotrækprocent) og de sociale omkostninger (fra 20-48 %) … Du kan læse mere om sociale omkostninger og deres effekt på lønniveauet i vores tidligere blogindlæg ”Hvad koster en medarbejder”. Her kan du også finde vores Lønomkostningsberegner, hvor du selv kan regne de reelle lønomkostninger ud. Du skal blot indtast time- eller månedsløn for at se, hvad de samlede lønomkostninger medregnet sociale omkostninger reelt er.  

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.