Slutafregning af kompensation! Hvad skal afregnes og dokumenteres?

Slutafregning for kompensation! Hvad skal afregnes og hvordan skal det dokumenteres?

Fik din virksomhed udbetalt kompensation for tabt omsætning, lønkompensation eller kompensation for faste omkostninger i perioden 31/08/2020 – 05/02/2022? Og er I en af de knap 100.000 virksomheder der har fået brev fra Erhvervsstyrelsen i Digital Post, hvor de meddeler at det er tid til slutafregning? Så er dette blogindlæg det helt rigtige for dig! Vi giver overblikket over processen, samt hvilke fokuspunkter du bør have i forbindelse med afregning, dokumentation mv.

Hvornår skal der slutafregnes?

Slutafregningen kan startes fra ultimo maj 2022, frem til 30. september, 2022.

Hvorfor skal der laves en slutafregning?

I forbindelse med den af Covid-19 forårsagede nedlukning af landet i foråret 2020, blev det muliggjort virksomheder at søge kompensation for tabt omsætning og faste udgifter, ligesom det var muligt at søge lønkompensation. Hvis din virksomhed valgte at søge kompensation, blev denne udbetalt med afsæt i det forventede tab i den pågældende periode.

Det faktum, at udbetalingen skete på baggrund af et estimeret tab medfører at du nu skal afregne, så Erhvervsstyrelsen kan lave en endelig opgørelse over din virksomheds kompensation. Denne endelige opgørelse sikrer at du har fået udbetalt de rigtige beløb i kompensation.

Nogle virksomheder vil skulle tilbagebetale et beløb, som resultat af at have modtaget for meget i kompensation.  Nogles regnskab går i nul. Andre vil have kompensation til gode.  Det er derfor vigtigt at du er grundig i forbindelse med den forestående slutafregning.

Derfor vil Erhvervsstyrelsen meddele dig om, at du skal indberette dokumentation om de faktiske forhold i forbindelse med nedlukningen. Herved laves udregningen på baggrund af de faktiske forhold, og ikke på baggrund af det estimerede tab.

Har du modtaget kompensation kan du derfor allerede nu begynde at samle mest mulig dokumentation for udgifter i perioden du har modtaget kompensation, så Erhvervsstyrelsen har bedst muligt grundlag for at lave den korrekte afregning. Denne dokumentation kan være alt fra aftaler om dine ansattes hjemsendelser og dine hjemsendte medarbejderes lønoplysninger, til opgørelser over jeres faktisk tab.

Hvad skal du gøre, og hvornår?

I og med den kommende slutafregning kan betyde, at du enten skal betale kompensation tilbage, eller at du modsat har yderligere kompensation til gode, kan det for flere små og mellemstore virksomheder have væsentlig betydning for regnskabet. Derfor giver vi i det følgende et overblik over processen, så du er klædt på til at indberette til din slutafregning.

1. Du modtager brevet fra Erhvervsstyrelsen

Som det første får du et brev fra Erhvervsstyrelsen i din digitale postkasse. Her får du besked om at du skal indberette information og dokumentation i forbindelse med slutafregning. Din slutafregning indberettes på virk.dk. Heri vil du endvidere få besked om, hvilken dokumentation de har brug for, samt hvilke frister der er gældende for dig og din virksomhed. Du kan først indsende den nødvendige dokumentation endeligt når du har modtaget brevet fra Erhvervsstyrelsen.

2. Du indberetter din dokumentation

Når du skal indberette din slutafregning, skal det ske på virk.dk, hvor du logger ind med din virksomheds digitale signatur. Her skal du være opmærksom på hvilken type af kompensation du skal afregne for. Dette er afgørende for hvilken form for dokumentation der er brug for i forbindelse med din slutafregning.

Når du har valgt slutafregning af en given type kompensation, vil du møde en opsummering af hvad du har modtaget af kompensation på baggrund af de estimerede forhold fra foråret 2020. Her vil du endvidere kunne se en foreløbig opgørelse over, hvorvidt du kan forvente at skulle tilbagebetale kompensation, eller om du modsat har yderligere kompensation til gode. Herefter er det tid til at indberette din dokumentation.

Som skrevet tidligere i indeværende indlæg, er det den dokumentation du indberetter, der danner grundlag for din endelige slutafregning. Når du først er logget ind på virk.dk, vil der være redegjort for din virksomheds situation. Dette både i henhold til hvilke perioder indberetningen skal dække, men også hvilken dokumentation der er særligt vigtig.

3. Du bekræfter den indberettede dokumentation

Når du har indberettet de oplysninger og den dokumentation du ønsker skal danne grundlag for din slutafregning, skal du bekræfte dette inden du indsender endeligt. Dette både i henhold til tro og love, at oplysningerne er korrekte, men også i forhold til at de skal indgå i afregningen.

Når du har bekræftet og indsendt din dokumentation, vil Erhvervsstyrelsen begynde på den endelige slutafregning. Her vil de sammenligne de estimerede tab fra foråret 2020 med de faktiske tal og oplysninger du har indsendt som dokumentation. Vurderes det fra Erhvervsstyrelsens side at der mangler en eller flere former for dokumentation, kan de i denne forbindelse anmode dig om yderligere bilag. Du skal i denne henseende også angive en kontaktperson for virksomheden, som Erhvervsstyrelsen kan komme i kontakt med i forbindelse med slutafregningen.

4. Din endelige slutafregning

Når Erhvervsstyrelsen er færdige med din slutafregning, vil du modtage den endelige afgørelse som digital post. Denne vil vise, hvorvidt du har modtaget det rette beløb i kompensation, eller om du enten har modtaget for lidt eller for meget. I afgørelsesbrevet vil der også stå, hvordan du skal forholde dig til en eventuel tilbagebetaling, hvis du har modtaget for meget. På samme vis vil det fremgå, hvordan du skal forholde dig hvis du har modtaget for lidt i kompensation.

Eksempel på dokumentation

Hvis du for eksempel har fået udbetalt lønkompensation til en række af dine medarbejdere (eller dem alle sammen), skal det nu afregnes, hvorvidt de beløb der er blevet udbetalt stemmer overens med de beløb I som virksomhed har ret til.

For at Erhvervsstyrelsen kan foretage en sådan slutafregning, skal de bruge en række oplysninger der skal indgå i afregningsprocessen. Du skal derfor forberede dig på at kunne gennemgå og indsende en række information for hver af de ansatte der har været udbetalt lønkompensation til:

 • En fuldkommen oversigt over hvilke ansatte der har modtaget kompensation i perioden.
  Du vil inde på selvbetjeningssiden på VIRK kunne se en liste over de medarbejdere der er godkendt til at have modtaget lønkompensation. Det er denne listes validitet der skal be- eller afkræftes i forbindelse med slutafregningen. Du kan rette og slette informationerne for hver enkelt medarbejder på VIRKs selvbetjeningsside.
 • Dokumentation for start- og slutdato for hjemsendelse af de givne medarbejdere.
  For at Erhvervsstyrelsen kan lave den endelige slutafregning, er det vigtigt at de har dokumentation for hvilke dage dine medarbejdere har været hjemsendt i den periode hvori det har været muligt at modtage kompensation. Der er stor forskel på hvor mange dage medarbejdere har været hjemsendt fra virksomhed til virksomhed. Du skal derfor sørge for at dokumentere konkret hvornår dine medarbejdere har været hjemsendt. Det handler i denne sammenhæng ikke om måneder eller uger, det handler om de konkrete dage pr. medarbejder.
 • Dokumentation for eventuelle dage, hvor hjemsendte medarbejdere har været genindkaldt.
  Nogle virksomheder valgte at gøre brug af muligheden for at genindkalde medarbejdere, der ellers var hjemsendte, for enkelte perioder eller dage. Såfremt du har haft genindkaldt hjemsendte medarbejdere, skal det angives tydeligt hvilke dage dette har været tilfældet, da der ikke skal udbetales kompensation disse dage.
 • Dokumentation for kontraktuelle arbejdsdage i de lønperioder der ligger indenfor hjemsendelsesperioden.
  Kontraktuelle arbejdsdage er de dage en medarbejder under normale omstændigheder ville skulle møde på arbejde. Der kan være stor forskel på brancher og jobfunktioner, i forhold til hvorvidt man eksempelvis arbejder i weekender og på helligdage. Det skal derfor fremgå for hver medarbejder, hvilke dage i hjemsendelsesperioden den givne medarbejder skulle have været mødt på arbejde.
 • Dokumentation for den faktiske beskæftigelsesgrad og lønudgift pr. medarbejder.
  Når du skal dokumentere den faktiske beskæftigelsesgrad og lønudgift for en medarbejder, handler det kort sagt om hvor meget den givne medarbejder arbejder og modtager i løn. Dette er væsentligt, da en medarbejders løn indgår i udregningsgrundlaget for det endelige kompensationsbeløb.

Tjeklist til slutafregning for lønkompensation

 • Skab dig et overblik over de ansatte, der har været hjemsendt i perioden. Noter dem evt. ned.
 • Klargør/udregn, den faktiske løn løn pr. måned og medarbejdernes beskæftigelsesgrad på. uge.
 • Noter omkring start- og slutdato for hjemsendelsen og de dage, hvor de hjemsendte medarbejdere er blevet genindkaldt på arbejde.
 • Hav en oversigt over kontraktuelle arbejdsdage i den givne lønperiode.
 • Du kan også evt. have klargjort en oversigt over kontraktuelle arbejdsdage med løn, hvor der var sammenfald med de 21 kalenderdage i sommerferieperioden.

Er du i tvivl om hvad der kan bruges som dokumentation, eller hvad der er mest aktuelt for dig, så findes der yderligere råd og vejledning på virksomhedsguiden eller på VIRK. Her kan du også finde et yderligere indblik i processen, hvis du skal slutafregne kompensation for faste omkostninger og kompensation for tabt omsætning.

Hjælp til slutafregning for lønkompensation?

Vi har stor erfaring med at hjælpe med slutafregning for lønkompensation. Senest hjalp vi EHM Randers, se hvad de sagde om vejledningen her:

”I samarbejdet med Viborg Løn & HR er EHM Randers blevet mødt i et konstruktivt samarbejde, hvor dialog er en vigtig faktor. Vi oplever, at der er fokus på nuancerne i lønarbejdet, og ikke mindst fokus på at forstå, hvad EHM Randers har af behov, og er blevet mødt med faglig forståelse. I forhold til slutindberetning af Coronakompensation, har jeg virkeligt mærket Viborg Løn & HR har arbejdet for at komme i mål med opgaven, med stor akkuratesse i et meget kompliceret materiale, med en stærk vilje til at forstå og behandle materiale, i et område hvor lovgivningen udvikler sig, samtidig med der arbejdes”. – Birthe Kløve, Økonomiansvarlig, EHM Randers.

Så er du i tvivl om hvad du skal indberette, hvornår du skal indberette eller har du generelt brug for hjælp i forbindelse med slutafregningen? Så står vores konsulenter klar til at hjælpe dig, så vi sammen kan få jeres slutafregning sikkert i mål.

Ring til os på 87 21 01 00, send os en mail på marketing@viborgloen.dk eller udfyld en kontaktformular på viborgloen.dk, så ringer vi dig op.

Læs også vores tidligere blogindlæg i forbindelse med Covid-19

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.