Sygeferiegodtgørelse – få styr på reglerne her …

Optjener alle medarbejdere sygeferiegodtgørelse under sygdom?

Vi oplever tit, at mange arbejdsgivere er i tvivl om, hvorvidt deres medarbejdere har ret til sygeferiegodtgørelse eller ej!

Vi har kigget nærmere på reglerne, og i nedenstående blogindlæg kan du læse mere om, hvem der har ret til sygeferiegodtgørelse, særregler i forbindelse med sygeferiegodtgørelse samt hvilke regler der gælder for optjening af sygeferiegodtgørelse ved skiftende arbejdsgiver mm.

Hvem optjener sygeferiegodtgørelse under sygdom

Reglerne om sygeferiegodtgørelse gælder kun for de medarbejdere, der IKKE har ret til fuld løn under sygdom. Det har derfor ingen betydning for funktionærer og funktionærlignende ansatte.

Hvis medarbejderen modtager delvis løn under sygdom, så får medarbejder almindelig feriegodtgørelse af den udbetalte løn og skal have sygeferiegodtgørelse for differencen mellem sygelønnen og den normale løn jf. ferielovens §25 stk. 2. Hvis en medarbejder får dagpenge under sygdom, skal medarbejderen have sygeferiegodtgørelse af den normale løn.

Hvornår får medarbejder sygeferiegodtgørelse

Medarbejdere – uanset anciennitet – har ret til sygeferiegodtgørelse fra anden sygefraværsdag under hver sygeperiode. Hvis en medarbejder for eksempel er syg i 3 dage, så får medarbejderen beregnet godtgørelse for 2 dage. Går en medarbejder hjem pga. sygdom tirsdag, så tæller onsdag som første sygedag og godtgørelse optjenes derfor først fra torsdag.

Særregler

Hvis en medarbejder har haft mere end 52 sygefraværsperioder i optjeningsåret fra 1. januar til 31. december, optjener medarbejderen ret til sygeferiegodtgørelse fra 1. sygefraværsdag.

Beregning af sygeferiegodtgørelse

Sygeferiegodtgørelse beregnes som udgangspunkt ud fra medarbejderens normale løn 4 uger op til medarbejderen blev syg. Dette kan dog fraviges ved kollektiv overenskomst.

sygeferiegodtgørelseSygeferiegodtgørelse ved skiftende arbejdsgivere

En medarbejder, der ikke har været ansat hos samme arbejdsgiver i hele optjeningsåret, optjener sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag efter færre antal sygefraværsperioder end de 52.

Eksempel

En medarbejder, der har været ansat i seks måneder, har ret til sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag i de første 26 sygefraværsperioder. I de efterfølgende sygefraværsperioder vil medarbejderen have ret til sygeferiegodtgørelse fra 1. sygefraværsdag.

Sygeferiegodtgørelse ved kollektiv overenskomst

Reglerne om ret til optjening af sygeferiegodtgørelse kan ikke fraviges ved kollektiv overenskomst. Dog kan der i overenskomsten være andre regler for beregning af sygeferiegodtgørelsen.

Nogle overenskomster beregner for eksempel ud fra medarbejderens løn i kvartalet op til sygeperiode. Andre overenskomster beregner sygeferiegodtgørelsen ud fra en bestemt sats.

Er I under overenskomst, er det derfor vigtigt, at I tjekker jeres overenskomst før beregning af sygeferiegodtgørelse. Bemærk også at nogle overenskomster giver medarbejderen ret til pension, SH og fritvalg af sygeferiegodtgørelsen.

Ferielovens § 25

§ 25. En lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, og som har fravær på grund af sygdom, optjener sygeferiegodtgørelse fra anden sygefraværsdag under hver periode med sygefravær, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Sygeferiegodtgørelsen udgør 12,5 pct. af en løn, der beregnes på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. For en lønmodtager, der har ret til delvis løn under sygdom, udgør sygeferiegodtgørelsen forskellen mellem sygeferiegodtgørelsen efter 1. pkt. og feriegodtgørelsen af den delvise løn.

Stk. 3. En lønmodtager, som har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, har uanset stk. 1 ret til sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag, hvis lønmodtageren har haft mere end 52 perioder i optjeningsåret med sygefravær. Hvis lønmodtageren ikke har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, optjener lønmodtageren ret til ferie med sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag efter et forholdsmæssigt færre antal perioder med sygefravær.

Hvordan får medarbejderen sygeferiegodtgørelse

Et lønsystem kan ikke beregne sygeferiegodtgørelse af en løn, der ikke køres i systemet. Derfor skal dette altid korrigeres ind i lønsystemet. Når det er gjort anvises sygeferiegodtgørelsen sammen med medarbejderens almindelige feriepenge til den ordning, som medarbejderen er tilmeldt.

Spørgsmål til sygeferiegodtgørelse

Har du spørgsmål, så skriv til os på salg@viborgloen.dk eller ring til vores lønkonsulenter på tlf. 8727 0100

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.