Betaler I for meget til sygedagpengeforsikringen ?

BETALER DIN VIRKSOMHED OGSÅ FOR MEGET TIL SYGEDAGPENGEFORSIKRINGEN?

I disse dage udsender Udbetaling Danmark (ja de opkræver skam også noget…) halvårlig aconto præmieopkrævning for ”Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere”. Lovgrundlaget findes under https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188447

sygedagpenge

I § 17 står om beregningsgrundlaget for præmien: I lønudgiften indgår alle virksomhedens lønudgifter, uanset om de efter kildeskatteloven anses for A- eller B-indkomst for de ansatte, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Arbejdsgiveren kan mod dokumentation få udeladt sin lønudgift til personer ansat i fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til personer ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt til personer, som arbejdsgiveren har indgået en aftale med efter §§ 56-58 i lov om sygedagpenge. Arbejdsgiveren skal senest den 1. september efter forsikringsårets udløb anmode om udeladelse fra lønudgiften.

Stk. 3. Udbetalinger fra arbejdsgiveren, der anses som A-indkomst hos modtageren, men som ikke er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand, medregnes i den samlede lønudgift, medmindre arbejdsgiveren senest den 1. september efter forsikringsårets udløb dokumenterer arten og størrelsen af sådanne udbetalinger.

Ansøg om fritagelse

Det betyder, at man kan ansøge om fritagelse for præmiebetaling for nedennævnte personalegrupper:

  1. personer i fleksjob,
  2. personer ansat i jobtræning med løntilskud
  3. personer med hvem arbejdsgiveren har indgået aftale efter lovens §§56-58 (langvarig/kronisk lidelse)

Præmien er p.t. 0,74 % af den årlige lønsum. Hvis man således betaler en medarbejder 150 kr. i timen, er den samlede årlige præmie (0,74 % af 288.594 kr.) = 2.135 kr.

For at få reduktion i i beregningsgrundlaget for den samlede præmie for kalenderåret 2019, skal arbejdsgiveren senest den 1. september 2020 indsende dokumentation for de pågældende medarbejdere i form af

  1. Årsopgørelsen fra Dataløn på den enkelte medarbejder

Bilagt:

  1. fleksjobaftalen med kommunen eller
  2. løntilskudsftalen med samme eller
  3. 56-58 aftalen med kommunen

Ved nytilmelding til ordningen kan man selv fratrække de ovennævnte lønudgifter i beregningsgrundlaget for acontopræmien.

MEN DET ER VIGTIGT HVERT ÅR INDEN 1. SEPTEMBER AT DEKLARERE DE OVENNÆVNTE LØNUDGIFTER; IDET UDBETALING DANMARK IKKE SELV FÅR OPLYSNINGERNE TILSENDT.

SPØRGSMÅL ….

Har du brug for hjælp eller på anden måde spørgsmål til ovenstående, så send os en mail på salg@viborgloen.dk eller ring til vores lønkonsulenter på tlf.  8727 0100.

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.