Søgnehelligdage, SH-dage – hvorfor og hvordan?

Søgnehelligdage – sådan får du styr på dem!

Så kommer søgnehelligdage igen… Vi har en amerikansk samarbejdspartner, der gerne ringer frustreret på denne tid af året, når han ikke kan få fat i os på kontoret med en bemærkning om: ”Where the h… are you people? I guarantee that you are celebrating one of these Scandinavian holidays…

Og ja, vi går nu igen ind i den tid på året, hvor søgnehelligdagene bliver aktuelle. Men hvad er nu lige søgnehelligdage og hvordan med betalingen?

Hvad er Søgnehelligdage?

I dette blogindlæg gennemgår vi hvilke dage, der er søgnehelligdage. Hvem søgnehelligdagene gælder for. Hvordan den såkaldte ”søgnehelligdagsopsparing” fungerer, og kommer med et eksempel på hvordan en aftale kan se ud.

Søgnehelligdage – ikke at forveksle med søn- og helligdage – er et lidt tåget begreb i mange medarbejdere og arbejdsgiveres bevidsthed.

Søgnehelligdagene – er en betegnelse, der stamme fra ordet ”søgne”, der betyder hverdag – altså helligdage på en hverdag.

Søgnehelligdage omtales ofte ved deres forkortelse SH-dage.

Søgnehelligdage

De tilbagevendende søgnehelligdage

De tilbagevendende søgnehelligdage (hvis de falder på en hverdag) er:

 • Skærtorsdag og
 • Langfredag
 • påskedag (mandag)
 • pinsedag (mandag)
 • Himmelfartsdag (torsdag)
 • Store Bededag(fredag)

Følgende dage kan være søgnehelligdag: 1. og 2. juledag hhv. 25. og 26. december og nytårsdag, den 1. januar kan være en hverdag, hvorfor de i givet fald skal betragtes som en søgnehelligdag.

Følgende dage er ALDRIG søgnehelligdag: 1. maj, grundlovsdag, den 5. juni samt juleaftensdag og nytårsdag, den hhv. 24. og 31. december.

Søgnehelligdage gælder kun for timelønnede

Når en virksomhed holder lukket på et tidspunkt hvor medarbejderen ellers skulle have været på arbejde, så mangler den timelønnede medarbejder timerne i timeregnskabet. Ved næste lønkørsel vil der derfor være færre penge til udbetaling, og det er her SH-opsparingen kommer ind i billedet.

SH-OPSPARING (og evt. feriefridagsbetaling)

For at skabe større tryghed og forudseelighed i medarbejdernes økonomi, laver mange virksomheder en ordning med en såkaldt søgnehelligdags-opsparing. Hver måned sættes der penge ind på kontoen, og når medarbejderen så mister timer på grund af en søgnehelligdag, udbetales der penge fra ordningen, svarende til de tabte timer.

Vi oplever ofte at kunder med timelønnede medarbejdere ringer fortvivlet om, hvor meget, der skal udbetales per dag, og hvor pengene kommer fra – sidstnævnte især, hvor man ikke har kodet SH opsparingen ind i Dataløn.

Den løbende opsparing kan variere fra ca. 3,25 – 12,9 % afhængig af den konkrete ansættelsesaftale eller overenskomst. Ved Søgnehelligdage udbetales så et kompenserende lønbeløb på f.eks. 7,4 timer á 150 kr. = 1.110 kr. per dag, hvorved medarbejderens gennemsnitlige lønudbetaling ikke påvirkes negativt, når der holdes fri.

En række overenskomster har efterhånden samlet både SH-procenten og en beregnet procent for feriefridage i et procentbeløb. Derfor er det vigtigt at vide hvad det samlede beløb omfatter.

Nogle overenskomster foreslår, at SH- og feriefridagsgodtgørelsen udbetales således:

 • Påskeraten (2/5-dele) efter den 1. marts
 • Juleraten efter (1/5-del) efter 1. oktober
 • Feriefridagene (2/5-dele) løbende i h.t. afviklingen af de 5 dage

Manglende SH-opsparing

Har man en del nyansatte medarbejdere, der i sagens natur ikke har nået at opspare tilstrækkelig til afholdelse af fridagene, kan det være en overvejelse at udbetale et tilsvarende beløb for alle, og så være opmærksom på, at SH-opsparingen går i minus.

Hvis medarbejderen imidlertid pludselig fratræder, og har en negativ SH saldo stående, skal den modregnes i den sidste lønudbetaling.

Hvis medarbejderen fortsætter i ansættelsen, udlignes det hen over året, så der kommer en tilstrækkelig positiv saldo, der enten kan udbetales ved årets slutning eller overføres til den sidste feriepengeafregning.

Husk, at det opsparede beløb, der figurer nederst på medarbejderens lønseddel fra Dataløn er beløbet FØR skat. Skatten trækkes, når beløbet påføres lønsedlen som SH-udbetaling.

Læs mere om hvordan du varsler sommerferie

Hjælp til søgnehelligdage

Har du brug for hjælp til søgnehelligdage eller på anden måde spørgsmål til ovenstående, så send os en mail på salg@viborgloen.dk eller ring til vores lønkonsulenter på tlf. 8727 0100 .

 

Lokal hotline uden ventetid

2 kommentarer til “Søgnehelligdage, SH-dage – hvorfor og hvordan?”

 1. Hej jeg vil høre hvordan jeg får mine sø og helligdage udbetalt der så ca 21000 kr som er optjent hos Hovborg kloakservice da jeg er gået på seniorpension

  Svar
  • Hej Benny
   Det er meget normalt at man enten får rest SH udbetalt når man fratæder. Men nogle får dem også udbetalt ved årsskiftet.
   Uanset, så skal du tage kontakt til tidligere arbejdsgiver og gøre dem opmærksom på, at du m,angler at få rest SH udbetalt.
   Venlig hilsen
   Liv

   Svar

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.