De selvstændige burde også have en 1. maj

De selvstændige burde også have en 1. maj

Nu er jeg gennem mange år som borgerlig-liberal blevet mobbet med, at min fødselsdag er den 1.maj, at den falder på dagen for kampdagen.

Når jeg hører fagbevægelsens ønsker til fremtiden, så får det mig til at tænke på, hvor de selvstændige egentlig står i deres basale rettigheder:

  • En gennemsnitlig timeløn, der for mange ligger langt under den overenskomstmæssige mindsteløn
  • Hvis vi mister vores job, får vi ingen penge hos Lønmodtagernes Garantifond, og mange må betale en stor gæld til banken resten af deres liv.
  • Manglende feriepenge
  • Manglende dækning ved sygdom og erhvervsevnetab
  • Manglende pensionsordninger, herunder ATP
  • Manglende dækning ved arbejdsulykker
  • Manglende juridiske muligheder i ansættelsesretslige stridigheder
  • Urimelige arbejdstider
  • Helbredsproblemer som følge af usikkerhed og belastninger, der følger af at være selvstændig.

Så egentlig burde vi selvstændige også have en betalt fridag den 1. maj, og vi kunne jo passende vælge at bruge Dannebrog til vores fanebærere…

Hav en rigtig dejlig og sikkert lang arbejdsdag!!!

 

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.