SAMLET BETALING

Samlet Betaling dækker over afregning af Finansieringsbidrag (FIB), Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB tidl. AER), Arbejdsmarkeds Erhvervssygdomsforsikring (AES) og Barsel.dk til ATP.

Samlet Betaling opkræves af ATP og afregnes via DataLøn.

Du tilmelder dig til Samlet Betaling via ikonet “arbejdsgiver”. Vælg fanebladet “øvrige oplysninger” og sæt flueben i overførelse af Samlet Betaling til ATP.

Hvad er Samlet Betaling?
Samlet Betaling er et bidrag, der betales til ATP-huset. ATP-huset beregner beløbet på baggrund af indberettet ATP.

Beløbet består af 5 bidrag:

  • AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag)
  • AES (Arbejdsmarkedets ErhvervssygdomsSikring)
  • Barsel.dk
  • FIB (Finansieringsbidrag)
  • AFU (Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede)

Du kan læse mere om Samlet Betaling på www.virk.dk

Bilag fra Bluegarden
Vi modtager specifikation af det, der skal opkræves, fra ATP-huset ultimo hvert kvartal. Denne specifikaiton kan du finde i e-arkiv under ‘Bogføringsbilag’ og ‘ATP / Samlet Betaling’. Spørgsmål til specifikationen skal ske til ATP-huset.

Betalingsfrister:
20. januar
14. april
14. juli
14. oktober

Når afregningen er gennemført, finder du også denne i e-arkiv. Der er altså 2 bilag til Samlet Betaling.

Hvornår?
Samlet Betaling afregnes én gang per kvartal. Måneden før afregningen modtager du specifikationen i e-arkiv. I specifikationen finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål til beløbet.

En kommentar til “SAMLET BETALING

Skriv en kommentar