Samlet betaling – FIB, AUB, AES, AFU og Barsel.dk …

Samlet Betaling – FIB, AUB, AES, AFU og Barsel.dk

Samlet Betaling dækker over arbejdsgivers afregning af Finansieringsbidrag (FIB), Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), Arbejdsmarkeds Erhvervssygdomsforsikring (AES), Arbejdsmarkedets Fond for Udestationerede (AFU) og Barsel.dk til ATP.

Samlet Betaling er et bidrag, der betales til ATP-huset. ATP-huset beregner beløbet på baggrund af det ATP-bidrag, virksomhed betaler for dens medarbejdere.

Hvornår opkræves Samlet Betaling

Samlet Betaling opkræves 4. gange om året. ATP sender hvert kvartal en opkrævning via Samlet Betaling. Opkrævning bliver sendt til virksomhedens digitale postkasse.

Hvad dækker bidrag over …

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) udbetaler tilskud til både offentlige og private arbejdsgivere, der har haft udgifter til elever under skoleophold og uddannelse.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) behandler arbejdsskadesager og udbetaler erstatning for erhvervssygdomme.

Barsel.dk er en barselsordning for private arbejdsgivere, som giver refusion ud over de barselsdagpenge, arbejdsgiver får fra Udbetaling Danmark, når ansatte får løn under barsel. Formålet er at mindske virksomheds lønudgifter.

Finansieringsbidrag (FIB) dækker en del af statens udgifter til ATP-bidraget for personer, der ikke er i arbejde. F.eks. personer der er arbejdsløse, under voksen -og efteruddannelse, på barsel eller er syg mm.

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) er en ordning, der sikrer, at udstationerede lønmodtagere får løn ved arbejde i Danmark, hvis konkrete betingelser er opfyldt.

FerieKonto administrationsbidrag er et bidrag til FerieKonto som dækker administration af arbejdsgivernes indbetaling og medarbejdernes udbetaling af feriepenge. Bidrag indbetales modsat de andre månedligt, de måneder hvor der indbetales til FerieKonto.

Lønmodtagernes Feriemidler administrationsbidrag er det bidrag der dækker udgifterne ved at administrere og investere feriepengene for lønmodtagerne.

 

Bidragssatser pr. kvartal 2021 (fuldtidsmedarbejder)

  • AUB                707,75 kr.          
  • Barsel.dk       306,25 kr. 
  • FIB                 206,25 kr.
  • AFU                    4,25 kr.
  • AES              (Afhængig af branche)
  • FerieKonto      10,20 kr. pr. måned
  • LMF                   6,00 kr.

 

Betalingsfrist for Samlet Betaling

Opkrævningskvartal Opkrævning
sendes
Forfaldsdato Betalingsfrist På grundlag af ATP-
bidrag betalt
Januar kvt.
01.01 – 31.03
Midt i juni 1. juli 14. juli 2. mar. – 1. juni
April kvt.
01.04 – 30.06
Midt i sep. 1. okt. 14. okt. 2. juni – 1. sep.
Juli kvt.
01.07 – 30.09
Midt i dec. 1. jan. 20. jan. 2. sep. – 1. dec.
Oktober kvt.
01.10 – 31.12
Midt i mar. 1. apr. 14. apr. 2. dec. – 1 mar.

Samlet Betaling – Sådan gør du i DataLøn

Samlet Betaling opkræves af ATP og afregnes via DataLøn.

I DataLøn tilmelder du virksomhed til Samlet Betaling via fanen “Virksomhed”. Gå ned under ret oplysninger og vælg fanebladet “øvrige oplysninger”. Her sætter du flueben i feltet overførelse af Samlet Betaling til ATP, som findes nederst i venstre hjørne.

Samlet Betaling afregnes én gang per kvartal. Måneden før afregningen modtager du specifikationen i e-arkiv. Specifikaiton kan du finde i e-arkiv under ‘Bogføringsbilag’ og ‘ATP/Samlet Betaling’. Spørgsmål til specifikationen skal ske til ATP-huset.

Spørsgsmål …

Har du spørgsmål til Samlet Betaling eller DataLøn, så sidder vores Lønkonsulenter klar ved tlf. 8727 0100

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.