SÅ STÅR FERIEN FOR DØREN…

DATALØN sørger nu for at holde styr på lønberegningen i forbindelse med ferieafholdelse

 

I løbet af den kommende uge vil I kunne finde et nyt faneblad på DATALØN´s hovedmenu ude til venstre: ”reduktion af feriepengegrundlag”. Hidtil har man selv skulle huske at få styr på ferieafholdelse og modregne ikke optjent ferie i lønnen til funktionærer med den konsekvens, at mange arbejdsgivere har betalt både løn og feriepenge samtidig.

DATALØN indfører nu fuldautomatisk ferieregnskab og holder derfor styr på lønberegningen i forbindelse med ferieafholdelse. Systemet selv skelner imellem, hvornår der skal ske decideret modregning i lønnen under ferieafholdelse, grundet manglende feriepengeoptjening eller blot ompostering imellem ferieberettiget løn og ikke-ferieberettiget løn. Forudsætningen er, at man allerede er oprettet i DATALØN med ”visning af ferieregnskab”. Hvis dette er tilfældet, skal man blot tilmelde alle medarbejdere til funktionen: ”reduktion af feriepengegrundlag”, hvorefter man ved hver ferieafholdelse anvender lønkode 47 til at indtastet antal afholdte feriedage. Herefter beregner systemet selv beløbet ud.

Timelønnede må ikke få skattefradrag for den periode, hvor der afholdes ferie med feriekort.

Husk at indberette antal dage, som der er udbetales almindelig timeløn for i lønkoden ”skattedage” .

Skal du ansætte unge til at hjælpe dig i din virksomhed i sommerperioden? 

Hvis det er første gang dine nye medarbejdere er i arbejde, skal DE SELV huske at aktivere deres skattekort hos SKAT. Skattekortet er digitalt og en del af forskudsopgørelsen.

Første gang dine nye medarbejdere skal bruge deres skattekort, skal de selv oprette det i TastSelv. Hvis skattekortet ikke bliver aktiveret, vil deres fradrag/frikort ikke blive benyttet, og dine nye medarbejdere vil blive modregnet 55 % i skat.

Alle lønmodtagere SKAL optjene ret til betalt ferie. Ferielovens regler, der næsten er UFRAVIGELIGE bestemmer, om betalingen skal bestå af feriepengeopsparing eller af ferie med løn og et ferietillæg.

Alle lønmodtagere (adm.direktører kan være undtaget) skal optjene ret til betalt ferie. Hvorvidt betalingen skal bestå af en feriepengeopsparing på 12,5 % eller af ferie med løn inkl. et ferietillæg på 1 %, bestemmes af ferielovens regler, og er således ikke helt valgfrit.

Retten til betalt ferie optjenes i optjeningsåret, som løber fra den 1. januar til den 31. december, og kan efterfølgende afholdes i ferieåret fra den 1. maj til den 30. april.

Ferie optjent fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014, skal således afholdes fra den 1. maj 2015 til den 30. april 2016. Den betalte ferie optjenes med 2,08 dage for hver måneds ansættelse, svarende til 5 ugers ferie på et år.

En medarbejder, der opfylder nedenstående 3 betingelser, skal optjene retten til løn under ferie samt et ferietillæg på 1 %:

  • Medarbejderen modtager sin sædvanlige løn under egen sygdom, og
  • Medarbejderen modtager sin sædvanlige løn på arbejdsfrie søgnehelligdage, og
  • Medarbejderen er antaget månedsvist (har mindst en måneds opsigelsesvarsel)

Hvis du kan sige nej til blot ét af ovenstående punkter, er medarbejderen ikke berettiget til løn under ferie og skal derfor i stedet optjene ret til ferie med feriegodtgørelse på 12,5 %.

Medarbejdere, der har ret til løn under ferie, vil endvidere også have ret til et ferietillæg på 1 % af lønnen i ferieoptjeningsåret. Ferietillæg udbetales af administrative årsager ofte med lønnen i april måned. Ferietillægget skal dog efter ferielovens regler senest udbetales samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. Du skal være opmærksom på, at ferietillægget ikke kan kræves tilbagebetalt, hvis det udbetales inden ferien påbegynder.

Hvis én af dine medarbejdere endnu ikke har optjent retten til betalt ferie hos din virksomhed, har medarbejderen fortsat krav på at afholde 5 ugers ferie, dog uden betaling fra din virksomhed. I så fald kan medarbejderen have feriegodtgørelse hos FerieKonto, optjent fra et tidligere ansættelsesforhold, som kan hæves i forbindelse med ferieafholdelse.

Du skal være opmærksom på, at en medarbejder forud for optjeningsårets begyndelse (1. januar), kan kræve feriegodtgørelse med 12 % af lønnen i stedet for løn under ferie og ferietillæg. Som arbejdsgiver kan du dog aldrig pålægge medarbejderen denne mulighed.

Skriv en kommentar