Reduktion af feriepengegrundlag …

Reduktion af feriepengegrundlag…

Undgå besværlige korrektioner – få styr på ferieregnskabet før indberetning af ferie.

Når medarbejdere med løn under ferie, hovedsagelig funktionærer, holder ferie, skal de ikke optjene feriepenge af lønnen og heller ikke feriepengetillæg. Derfor skal feriepengegrundlaget nedskrives. Har medarbejder ikke optjent ferie, så skal de trækkes i løn.

Reduktion af feriepengegrundlag

Overgangen til den nye ferielov

Det er vigtigt at få tilmeldt dine medarbejdere reduktion af feriepengegrundlag nu, da virksomhed ellers sender for mange feriepenge til indfrysning. Det skyldes, at når indefrysningsperioden er overstået, så skal der sendes 12,5% af ferieberettet løn plus tillæg (feriepengegrundlag) videre til indefrysning. Får du ikke reduceret dine medarbejders feriepengegrundlag i indefrysningsperioden fra 01.09.19 til 31.08.20 så bliver grundlag og dermed feriepenge til indfrysning for højt.

Hvad er reduktion af feriepengegrundlag?

Tilmelder du medarbejdere til ‘Reduktion af feriepengegrundlag’ i DataLøn, så nedskriver systemet selv medarbejdernes feriepengegrundlag, når de afholder ferie.

Når du har tilmeldt medarbejdere med feriekode 1 til ‘Visning af ferieregnskab’, har du også mulighed for at tilmelde dem til ‘Reduktion af feriepengegrundlag’. Du skal blot registrere, hvor mange feriedage de afholder i løndel 47 i lønindberetningen, så nedskrives deres feriepengegrundlag automatisk.

registrering af afholdt ferie i DataLøn

Medarbejder har optjent ret til betalt ferie

Har dine medarbejdere optjent ret til betalt ferie, så vil system automatisk regulere feriepengegrundlaget, så de ikke optjener feriepenge samtidig med at de afholder ferie. Du slipper på den måde for at lave udregning og reduktion manuelt.

Feriepengegrundlaget nedskrives med 4,8 % pr. afholdt feriedag med løn inkl. faste tillæg og personalegoder.

Medarbejder har IKKE optjent ret til betalt ferie

Har dine medarbejdere ikke optjent ret til betalt ferie, så vil system automatisk reducere deres bruttoløn med det antal dage, de selv skal betale.

Eksempel

Medarbejder afholder 10 feriedage, men har kun optjent 4,16 feriedage med ret til ferie med løn. Fordi vi har tilmeldt medarbejder til ”Reduktion af feriepengegrundlag” så finder DataLøn selv ud af at reducere bruttoløn / 1R med 5.0.52,99 kr. svarende til de dage medarbejder selv skal betale. System reducerer samtidig feriepengegrundlag med 3.599,39 kr.

Reduktion i bruttoløn

Bruttotræk beregnes med 4,8 % pr. afholdt feriedag.

Personalegoder indgår IKKE i beregningen af reducering af bruttoløn. Nedenfor kan du se de løndele som indgår i reduktion af bruttoløn/1R.

Følgende løndele indgår i beregning af reduktion af feriepengegrundlag:

Løndel Løndel
02 Ferieberettiget løn 1 40 Værdi af fri bil
83 Ferieberettiget løn 2 41 Værdi af fri bil, egenbetaling
84 Ferieberettiget løn 3 42 Fri telefon m.m.
03 Ferieberettiget tillæg 1 44 Fri kost og logi
1A Ferieberettiget tillæg 2 7G Fri telefon mm. med feriepenge uden pension
12×13 Normaltimer x sats 1 7L Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring
14×15 Normaltimer x sats 2

Sådan tilmelder du medarbejdere til reduktion af feriepengegrundlag

Du kan tilmelde medarbejdere til reduktion af feriepengegrundlag på to måder.

Du kan tilmelde den enkelte medarbejder på DataLøn under fanen ”Ferie, ATP, Fritvalg” på medarbejder stamdata. Her går du op under ”Medarbejder” i den blå topfane og ”Ret medarbejder”.

Du kan også tilmelde alle dine medarbejder på termin 51 til reduktion af feriepengegrundlag. Det gør du ved at gå op under ”Medarbejder” i den blå topfane og så vælge ”Reduktion af feriepengegrundlag”.

Du kan også sætte tilmelding som standard, det gør du ved at markere ”Tilmeld alle fremtidige medarbejdere til reduktion af feriepengegrundlag”. Det betyder at nye medarbejdere som oprettes med ret til ferie med løn automatisk, bliver tilmeldt reduktion af feriepengegrundlag.

Tilmeld via reduktion i topmenu

Det koster ikke ekstra at benytte reduktion af feriepengegrundlag. Det er en del af din faste pris på 20,- kroner pr. lønseddel.

 

Kom rigtigt i gang

Det er vigtigt at du kommer rigtig i gang med reduktion af feriepengegrundlag. Tilmelder du derfor medarbejdere midt i et ferie år, så er det vigtigt at afholdte feriedage bliver korrekt registreret og manuelt korrigeret, ellers vil beregningsgrundlaget blive forkert.

Afholdte feriedage skal registreres i løndel 47 og manuelt korrigeres i korrektionsfelt 160, 986 og 983.

Husk, overført ferie og eventuelle korrektioner skal laves senest dagen før lønnen skal være indberettet.

Brug for hjælp

Brug for hjælp til tilmelding af “reduktion af feriepengegrundlag” på medarbejder. Ring til vores lønkonsulenter på tlf. 8727 0100 eller skriv til os på salg@viborgloen.dk. Vi har åbent alle hverdag fra kl. 08.30 – 16.00.

 

2 kommentarer til “Reduktion af feriepengegrundlag …”

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.