Reduktion af feriepengegrundlag …

Reduktion af feriepengegrundlag …

Ved tilmelding af medarbejdere til ‘Reduktion af feriepengegrundlag’, kan du med DataLøn få nedskrevet deres feriepengegrundlag, når de afholder ferie – helt uden at foretage beregningerne selv.

Når du har tilmeldt medarbejdere med feriekode 1 til ‘Visning af ferieregnskab’, har du også mulighed for at tilmelde dem til ‘Reduktion af feriepengegrundlag’. Du skal blot registrere, hvor mange feriedage de afholder i løndel 47 i lønindberetningen, så nedskrives deres feriepengegrundlag.

  • Hvis medarbejderne har optjent ret til betalt ferie, vil feriepengegrundlaget blive reguleret, så de ikke optjener feriepenge samtidig med afholdelse af ferie.
  • Feriepengegrundlaget nedskrives med 4,8 % pr. afholdt feriedag med løn inkl. faste tillæg og personalegoder.
  • Hvis medarbejderne IKKE har optjent ret til betalt ferie, vil deres bruttoløn blive nedskrevet med det antal dage, de selv skal betale.
  • Bruttotræk beregnes med 4,8 % pr. afholdt feriedag uden løn af medarbejdernes faste løn inkl. faste tillæg. Derudover reduceres feriepengegrundlaget med 4,8 % af medarbejdernes ferieberettigede personalegoder.

Følgende løndele indgår i beregning af reduktion af feriepengegrundlag:

02 Ferieberettiget løn 1 40 Værdi af fri bil
83 Ferieberettiget løn 2 41 Værdi af fri bil, egenbetaling
84 Ferieberettiget løn 3 42 Fri telefon m.m.
03 Ferieberettiget tillæg 1 44 Fri kost og logi
1A Ferieberettiget tillæg 2 7G Fri telefon mm. med feriepenge uden pension
12×13 Normaltimer x sats 1 7L Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring
14×15 Normaltimer x sats 2

Tilmelding af medarbejdere i DataLøn – sådan gør du

Du kan tilmelde flere medarbejdere på én gang og sætte tilmelding som standard ved oprettelse af nye medarbejdere, når de har feriekode 1 og er tilmeldt ’Visning af ferieregnskab’.

  • I DataLøn vælger du ’Tilmeld reduktion af feriepengegrundlag’ i menuen funktioner.
  • Vil du sætte tilmelding som standard, skal du markere ’ Tilmeld alle fremtidige lønmodtagere til reduktion af feriepengegrundlag’.
  • Du kan også tilmelde den enkelte medarbejder på fanen ’Ferie, ATP, Fritvalg’ i ikonet ’Lønmodtager’.

Det koster ikke ekstra at benytte reduktion af feriepengegrundlag. Det er en del af din faste pris på 20,- kroner pr. lønseddel.

Brug for hjælp

Brug for hjælp til tilmelding af “reduktion af feriepengegrundlag” på medarbejder. Ring til vores hotline på tlf. 8727 0100. Vi har åbent hverdag fra kl. 08.30 – 16.00.

Løn og HR konsulent Natalija

Skriv en kommentar