Reduktion af feriepengegrundlag …

Reduktion af feriepengegrundlag …

Når medarbejdere med løn under ferie, hovedsaglig funktionærer, holder ferie, skal de ikke optjene feriepenge af lønnen og heller ikke feriepengetillæg. Derfor skal feriepenge grundlaget nedskrives. Har medarbejder ikke optjent ferie, så skal de trækkes i løn.

Tilmelder du medarbejdere til ‘Reduktion af feriepengegrundlag’ i DataLøn, så nedskriver systemet selv medarbejdernes feriepengegrundlag, når de afholder ferie.

Reduktion af feriepengegrundlag

Når du har tilmeldt medarbejdere med feriekode 1 til ‘Visning af ferieregnskab’, har du også mulighed for at tilmelde dem til ‘Reduktion af feriepengegrundlag’. Du skal blot registrere, hvor mange feriedage de afholder i løndel 47 i lønindberetningen, så nedskrives deres feriepengegrundlag automatisk.

    • Har medarbejder optjent ret til betalt ferie, vil feriepengegrundlaget blive reduceret, så vedkommende ikke optjener feriepenge når de afholder ferie. Feriepengegrundlaget nedskrives med 4,8 % pr. afholdt feriedag med løn inkl. faste tillæg og personalegoder.
    • Hvis medarbejderne IKKE har optjent ret til betalt ferie, vil bruttoløn blive nedskrevet med det antal dage, de selv skal betale. DataLøn nedskriver først bruttoløn, når eventuelle optjente dage er brugt. Bruttotræk beregnes med 4,8 % pr. afholdt feriedag uden løn af medarbejdernes faste løn inkl. faste tillæg. 

Følgende løndele indgår i beregning af reduktion af feriepengegrundlag:

Løndel Løndel
02 Ferieberettiget løn 1 40 Værdi af fri bil
83 Ferieberettiget løn 2 41 Værdi af fri bil, egenbetaling
84 Ferieberettiget løn 3 42 Fri telefon m.m.
03 Ferieberettiget tillæg 1 44 Fri kost og logi
1A Ferieberettiget tillæg 2 7G Fri telefon mm. med feriepenge uden pension
12×13 Normaltimer x sats 1 7L Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring
14×15 Normaltimer x sats 2

Tilmelding af medarbejdere i DataLøn – sådan gør du

Du kan tilmelde flere medarbejdere på én gang og sætte tilmelding som standard ved oprettelse af nye medarbejdere, når de har feriekode 1 og er tilmeldt ’Visning af ferieregnskab’.

I DataLøn vælger du ’Tilmeld reduktion af feriepengegrundlag’ i menuen medarbejder. Vil du sætte tilmelding som standard, skal du markere feltet ’ Tilmeld alle fremtidige lønmodtagere til reduktion af feriepengegrundlag’. Du kan også tilmelde den enkelte medarbejder på fanen ’Ferie, ATP, Fritvalg’ i ikonet ’Lønmodtager’. 

Det koster ikke ekstra at benytte reduktion af feriepengegrundlag. Det er en del af din faste pris på 20,- kroner pr. lønseddel.

Reduktion af feriepengegrundlag i DataLøn

Kom rigtigt igang

Det er vigtigt at du kommer rigtig igang med reduktion af feriepengegrundlag. Tilmelder du derfor medarbejdere midt i et ferieår, så er det vigtigt at afholdte feriedage bliver korrekt registreret og manuelt korrigeret, ellers vil beregningsgrundlaget blive forkert.

Afholdte feriedage skal registreres i løndel 47 og manuelt korrigeres i korrektionsfelt 160, 986 og 983.

Husk, overført ferie og eventuelle korrektioner skal laves senest dagen før lønnen skal være indberettet.

Brug for hjælp

Brug for hjælp til tilmelding af “reduktion af feriepengegrundlag” på medarbejder. Ring til vores lønkonsulenter på tlf. 8727 0100 eller skriv til os på salg@viborgloen.dk. Vi har åbent alle hverdag fra kl. 08.30 – 16.00.

Løn og HR konsulent Natalija

Skriv en kommentar