REDUKTION AF FERIEPENGEGRUNDLAG

Ved tilmelding af medarbejdere til ‘Reduktion af feriepengegrundlag’, kan du få nedskrevet deres feriepengegrundlag, når de afholder ferie – helt uden at foretage beregningerne selv.

Når du har tilmeldt medarbejdere med feriekode 1 til ‘Visning af ferieregnskab’, har du også mulighed for at tilmelde dem til ‘Reduktion af feriepengegrundlag’. Du skal blot registrere, hvor mange feriedage de afholder i løndel 47 i lønindberetningen, så nedskrives deres feriepengegrundlag.

  • Hvis medarbejderne har optjent ret til betalt ferie, vil feriepengegrundlaget blive reguleret, så de ikke optjener feriepenge samtidig med afholdelse af ferie.
    Feriepengegrundlaget nedskrives med 4,8 % pr. afholdt feriedag med løn inkl. faste tillæg og personalegoder.
  • Hvis medarbejderne IKKE har optjent ret til betalt ferie, vil deres bruttoløn blive nedskrevet med det antal dage, de selv skal betale.
    Bruttotræk beregnes med 4,8 % pr. afholdt feriedag uden løn af medarbejdernes faste løn inkl. faste tillæg. Derudover reduceres feriepengegrundlaget med 4,8 % af medarbejdernes ferieberettigede personalegoder.

Følgende løndele indgår i beregning af reduktion af feriepengegrundlag:

02 Ferieberettiget løn 1 40 Værdi af fri bil
83 Ferieberettiget løn 2 41 Værdi af fri bil, egenbetaling
84 Ferieberettiget løn 3 42 Fri telefon m.m.
03 Ferieberettiget tillæg 1 44 Fri kost og logi
1A Ferieberettiget tillæg 2 7G Fri telefon mm. med feriepenge uden pension
12×13 Normaltimer x sats 1 7L Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring
14×15 Normaltimer x sats 2

Tilmelding af medarbejdere – sådan gør du
Du kan tilmelde flere medarbejdere på én gang og sætte tilmelding som standard ved oprettelse af nye medarbejdere, når de har feriekode 1 og er tilmeldt ’Visning af ferieregnskab’.

  • I DataLøn vælger du ’Tilmeld reduktion af feriepengegrundlag’ i menuen funktioner.
  • Vil du sætte tilmelding som standard, skal du markere ’ Tilmeld alle fremtidige lønmodtagere til reduktion af feriepengegrundlag’.
  • Du kan også tilmelde den enkelte medarbejder på fanen ’Ferie, ATP, Fritvalg’ i ikonet ’Lønmodtager’.

Det koster ikke ekstra at benytte reduktion af feriepengegrundlag. Det er en del af din faste pris på 20,- kroner pr. lønseddel.

En kommentar til “REDUKTION AF FERIEPENGEGRUNDLAG

Skriv en kommentar