Pas på de ansattes klausuler fra nytår …

Pas på de ansattes klausuler fra nytår …

Folketinget har netop vedtaget en ny og langt strengere lovgivning med ikrafttræden den 1. januar 2016 om brugen af ansættelsesklausuler, der omfatter:
  • Jobklausuler
  • Konkurrenceklausuler
  • Kundeklausuler
  • Kombinerede konkurrence- og kundeklausuler
    Jobklausuler, der er aftalt før den 1. januar 2016 kan opretholdes indtil udgangen af 2020. Eksisterende konkurrence- og kundeklausuler kan fortsætte uændret. Nye ansættelseskontrakter skal følge de nye regler fra 1. januar 2016. Loven omfatter nu samtlige medarbejdergrupper med undtagelse af den administrerende direktør. En klausul kan først gøres gældende fra arbejdsgiverside efter 6 måneders ansættelse. Omvendt kan medarbejderen kræve engangskompensation efter mere end 3 måneders ansættelse. Jobklausuler bliver forbudte Jobklausuler, der tager sigte på at begrænse medarbejderens muligheder for at få et job hos andre virksomheder, bliver ulovlige. Der vil dog være mulighed for undtagelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelser; ligesom vikarbureauer fortsat har mulighed for at kræve kompensation fra deres kunder, hvis de ansætter anviste vikarer. Konkurrenceklausuler bliver kortere i varighed og dyrere Konkurrenceklausuler tager sigte på at begrænse medarbejderens mulighed for at drive konkurrerende virksomhed eller arbejde for virksomhedens konkurrenter. For det første er der indført en varighedsbegrænsning, der gør, at medarbejderen maksimalt kan være underlagt en konkurrenceklausul i op til 12 måneder efter fratrædelsen. Denne form for klausuler kan i fremtiden alene indgås med medarbejdere i ”en helt særligt betroet stilling”. Arbejdsgiveren skal skriftligt oplyse medarbejderen, hvilke grunde der er til ønsket om at pålægge medarbejderen en konkurrenceklausul. Kompensationen kan nu udgøre helt op til 60 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Til gengæld kan der ske en begrænset reduktion heri, såfremt medarbejderen finder ”passende arbejde”. Kundeklausuler gælder kun kunder, der har været forbindelse med de seneste 12 måneder En kundeklausul skal forhindre, at en funktionær ansættes hos eller udfører arbejde for specifikke kunder, leverandører eller tilsvarende efter, at ansættelsesforholdet er tilendebragt i din virksomhed. En kundeklausul retter sig altså mod funktionærens samarbejde med bestemte samarbejdspartnere. Kundeklausulen er specifik og har ikke som konkurrenceklausulen til formål generelt at forhindre medarbejderen i at udføre konkurrerende aktiviteter. Man kan sige, at kundeklausulen er mindre belastende og byrdefuld for begge parter, og i mindre virksomheder vil man ofte undgå, at medarbejderen får arbejde hos ens nærmeste konkurrent. Med lovændringen sker der en skærpelse derved, at det alene kan gælde forretningsforbindelser, som medarbejderen har været i kontakt med indenfor de seneste 12 måneder, og der skal udleveres en liste over de emner, som det vedrører. Der gælder også her en varighedsbegrænsning, der gør, at medarbejderen maksimalt kan være underlagt en kundeklausul i op til 12 måneder efter fratrædelsen. Kompensationen kan også her udgøre helt op til 60 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Ligesom der til gengæld kan ske en begrænset reduktion heri, såfremt medarbejderen finder ”passende arbejde”. Som noget nyt gælder der tilsvarende konkurrenceklausuler nu også en engangskompensation for kundeklausuler. Kombinerede konkurrence- og kundeklausuler I de tilfælde, hvor der indgås en kombinationsaftale, kan den kun have gyldighed i op til 6 måneder.     Markedsføringsloven og eksisterende aftaler gælder fortsat… Selv om mange arbejdsgiverrepræsentanter har udtrykt begrundet bekymring for den nye lov, skal vi huske, at markedsføringslovens bestemmelser fortsat er gældende. Se mit tidligere blogindlæg på: http://www.amino.dk/blogs/viborgln/archive/2015/09/02/kan-markedsf-248-ringsloven-beskytte-os-mod-unfair-konkurrence.aspx Samtidig er det lykkedes, at få loven til alene at gælde nye kontrakter, som indgås. Men den nye lovgivning bør nok give anledning til at kigge virksomhedens eksisterende klausuler igennem; ligesom man rådes til at søge personalejuridisk hjælp ved indgåelse af nye aftaler. Med dette blogindlæg holder vi herefter juleferie og vil gerne benytte lejligheden til at takke alle vore læsere for året, der gik med ønsket om en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Vi høres ved i 2016…  

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.