Ny specialkonsulent til Viborg Løn & HR skal sikre bedre pensions- og forsikringsforhold for de selvstændige

HR special konsulent hos Viborg LønPr. 1. februar 2017 er Tanja Meyer-Karlsen tiltrådt som ny specialkonsulent hos Viborg Løn & HR. Tanja er 34 år og medbringer sig en BA i Kommunikation og Marketing samt en BA i Administration og HR.

Tanja, der stammer fra Viborg, har altid boet i lokalområdet og er i dag bosiddende i Ravnstrup med sin mand, der er bygningskonstruktør, og deres to børn på henholdsvis 2 og 5 år. I barndomsårene var hun bosat 5 år i Norge, hvor hendes forældre var udstationeret for Forsvaret.

Med sig har hun bl.a brugbare erfaringer som højre hånd for varehuschefen i det tidligere Metro Cash & Carry, Aarhus. Her stod hun for personaleadministration, løn og timeplanlægning, samt skadesanmeldelser. Herudover bistod hun kundeservice, med kontakten til de mange selvstændige, der var hovedkundegruppen i Metro.

Jobbet som specialkonsulent hos Viborg Løn & HR er nyoprettet i samarbejde med Innovationsfonden, under den såkaldte Landdistrikts Vækstpilotordning, hvor Viborg Kommune er et af de udpegede geografiske områder. Projektet strækker sig foreløbigt over 2 år og skal udvikle virksomhedens HR-tilbud til de mere end 200 kunder og deres ca. 2000 medarbejdere, som Viborg Løn & HR udfører opgaver for på lønsystemer fra Bluegarden.

Hovedsigtet med tiltaget er at sikre de selvstændige i de mindre virksomheder bedre social-, pensions- og skadesforsikringsforhold.

Eksempelvis får tusindvis af selvstændige ikke sygedagpenge, når de bliver syge eller får dækning ved erhvervsevnetab. Når de så nærmer sig pensioneringen viser det sig ofte, at de hverken har været tilmeldt ATP eller har fået opsparet til pensionen.

Det skal der laves om på!

Et uddrag af de undersøgelser, der ligger til grund for initiativet:

Kun 50.000 selvstændige ud af 210.000 er tilmeldt en sygedagpengeforsikring.

Mange selvstændige TROR, at de er fuldt og helt omfattet af barselsordningen.

Kun 3.000 er tilmeldt den billigste pensionsordning, der findes, nemlig ATP.

Kun 1.800 er tilmeldt AES Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomme.

Kun 55 % af de selvstændige har en pensionsordning – og oftest indbetales alt for lidt…

Relativt få selvstændige er dækket mod erhvervsevnetab, f.eks. ved ulykke og kritisk sygdom.

Ofte glemmer man at få tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for sine medarbejdere.

Skriv en kommentar