Nyt lønindberetningsmodul i DataLøn!

Ny lønindberetning i DataLøn!

Der er kommet nyt lønindberetningsmodul i DataLøn.

Det betyder at du fremadrettet skal indberette Løn via et andet indberetningsmodul end tidligere. I dette blogindlæg har vi lavet en kort introduktion til det nye lønindberetningsmodul.

I gennemgangen af det nye lønindberetningsmodul kan du læse mere om:


Ny lønindberetning
Når du skal indberette løn, så gøres dette som tidligere ved at gå i den blå menubjælke og under ”Lønindberetning”. Hvor der tidligere var to muligheder for at indberette løn, så er der med den nye version kun én.

De to gamle versioner er der dog stadig tilgang til. Det gøres via ”Indberet eller ret løn (gammel visning)” eller ”Quickindberetning (gammel visning)”.

Er der endnu ikke indberettet løn endnu, så vil lønindberetningsbilledet se ud som nedenstående. Her klikker du på ”Ny løn” for at starte indberetning.

 


Vælg lønperiode og medarbejdere

Her skal du vælge hvilken termin der skal laves løn for, samt lønperiode og udbetalingsdato.

 

 

Når du har valgt periode og trykker forsæt, så kommer du ind hvor du skal vælge hvilke medarbejdere der skal laves løn for. Skal der laves løn for alle medarbejdere, så sætter du blot et flueben i øverste kasse og alle medarbejdere markeres. Når de medarbejdere der skal laves løn for, er markeret klikker du på ”Tilføj medarbejder”.

 


Naviger mellem valgte medarbejdere

Nu kommer du ind på medarbejdernes lønindberetningsbillede. Det er den medarbejder som er markeret med grå, hvis lønbillede der ses til højre.

Den nye lønindberetning er en kombination af det gamle ”Indberet og ret løn ” og ” quickindberetning”. Du kan derfor navigere mellem de medarbejder som er markeret ved at klikke på navnene til venstre eller ved at bruge knapperne ”Forrige medarbejder” og ”Næste medarbejder” i bunden af skærmen.

 

 


Tilføj Løndel

Skal du tilføje en ny løndel til lønindberetningen, så klikker du på ‘tilføj løndele’ i bunden af lønindberetningsbilledet. Der vil nu åbne sig en menu i højre side, hvor du kan finde og tilføje løndele. Her kan du både rulle ned gennem menu, eller du kan fremsøge den løndel du har behov for via ”Søg løndel”.

 

 

Når du klikker på den løndel du gerne vil tilføje, så åbner kassen sig op, og du kan nu vælge den værdi som løndelen skal tillægges, samt om den skal tilføjes som fast værdi.

 

 

Få mere info om løndele

Som noget nyt kan du nu læse mere om de forskellige løndele inden du tilføjer dem til lønindberetningen. Du skal blot klikke på en løndel for at læse mere om hvad den kan bruges til, om løndelen kan bruges med f.eks. negativt fortegn, samt hvad løndelen indgår i beregning af.

 

 

Er du i tvivl om hvilken løndel du skal bruge, så kan du også klikke på ‘find den rigtige løndel’ øverst i højre hjørne. Her bliver du sendt videre til DataLøns lønbehandlingsoversigt, hvor du kan læse mere om de enkelte løndele og deres egenskaber, samt læse om, hvor den givne løndel lander i eIndkomst og hvilke opsparinger og andre påvirkninger denne kan have.


Ret løndel

Skal du rette i en fast løndel, så gøres dette direkte via lønindberetningsbilledet. Du klikker blot på blyanten ud for den løndel du vil rette i, og der åbnes nu en boks, hvor du kan ændre og opdatere fast løndel.

 

 


Stamoplysninger og feriepenge i det nye lønindberetningsmodul

Har du behov for at ændre i en medarbejders stamoplysninger eller anvise feriepenge i forbindelse med lønindberetning, så kan dette gøres direkte via lønindberetningsbilledet. Dette gør du ved at klikke på de tre blå prikker ud for en medarbejder.

Når du klikker på ”Ret stamdata” eller ”Anvis feriepenge” åbnes et nyt billede. Du kan derfor nemt gå tilbage og fortsætte din lønindberetning, når du har lavet de ønskede ændringer.

 


Medarbejder med autoløn

Har du medarbejdere der står med autoløn, så skal disse stadig ændres under fanen ”Automatisk løn” i den blå menubjælke for oven.


Nemt overblik over nøgletal

Til højre i en medarbejders lønindberetning er der i det nye lønindberetningsmodul kommet en oversigtskasse, hvor du kan se medarbejderens nøgletal, som AM-grundlag og A-skat, men også Ferietillæg og fritvalg mm.

 


Ny prøveberegning

Du kan stadig lave en prøveberegning i forbindelse med din lønindberetning. Prøveberegning laver du ved at klikke på ”Prøveberegning” i højre hjørne på lønindberetningsbilledet.

 

 

Prøveberegningen ser lidt anderledes ud end hidtil. Men det er dog stadig muligt at få den gamle prøveberegning frem også. Det gør du ved at klikke på ”Gem som PDF”.

 

 


Handlinger i det nye lønindberetningsmodul

Under ”Handlinger” kan du blandt andet importere løndata til brug i indberetning.

Skal du ændre dispositionsdato på lønindberetningen, hvis du f.eks. vil ændre udbetaling fra den 30 til den 29, så gøres dette under ”rediger lønperiode”.

Under handlinger er det også blevet muligt at se ændringshistorik. Det kan f.eks. være en medarbejder der har fået ny grundløn eller et tillæg. Når du klikker på ”Vis ændringshistorik” kan du se hvilke løndele der er ændret og på hvilken dato.

 

 


Gem lønindberetning

Når du har lavet lønindberetning, har du mulighed for at gemme denne som en kladde, end til du er helt færdig med indberetningen. Du kan se om lønindberetning er gemt som kladde eller om løn er godkendt ud fra ”Tilstand” når du klikker ind på lønindberetning.

 


DataLøn gemmer løbende lønindberetning

Som noget nyt i DataLøn gemmes lønindberetningen løbende. Det betyder, at er uheldet ude og eksempelvis din computer løber tør for strøm, eller internettet går ned, så bliver din lønindberetning gemt automatisk. Din indberetning går derfor ikke tabt.


Rettelse til lønindberetning

Ligger der i forvejen en lønindberetning klar til kørsel, så vil indberetningsbilledet se ud som nedenstående. Her klikker du blot på den indberetning du gerne vil ændre i.

I nedenstående eksempel ses det også, at to indberetninger er godkendt og en ligger som kladde.

 

 

Ønsker du at rette i løn, klikker du blot på den indberetning du gerne vil ind på. Er det en indberetning som allerede er godkendt, skal du klikke på “Ret løn” når du er inde på selve lønindberetningen. Hvis du retter i en godkendt løn, vil denne igen blive gemt som kladde indtil lønindberetning godkendes på ny.

 


Kopier lønindberetning

Du har mulighed for at kopiere den lønindberetning, du lige har lavet til en ny løn. Denne funktion kan f.eks. bruges, hvis du ved at der de næste lønperioder skal køre den samme løn.

Du kopierer en løn ved at klikke på de 3 prikker i venstre side, og derefter på ”kopier til ny løn”.

Når du har trykket kopier løn, bliver du igen bedt om at vælge hvilken periode og udbetalingsdato denne skal køre på.

 

 


Ekstra Løn

Får du brug for at lave en ekstra lønudbetaling, kan du gøre det ved at klikke på ”Ekstra løn”. Det kan f.eks. være, hvis der skal udbetales bonus eller tillæg som ikke skal køre med på medarbejders faste lønseddel.

 

 

Der er nu indberettet to lønninger for samme periode, men med to forskellige dispositionsdatoer.

 


Gammel Løn

Har du brug for at indberette en ny løn for tidligere lønperiode, skal du lave en ”gammel løn”.

Der kan kun laves gammel løn en enkelt måned bagud. Hvis du har rettelser til lønninger som er ældre end sidste måned, skal de laves via en korrektion.

For at lave en gammel løn skal du klikke på ”Ny løn” og derefter vælge lønperiode. Her vil du se at den lønperiode du kan lave en gammel løn for, netop hedder ” (gammel løn) ”. Når du har valgt en gammel løn, skal du vælge dispositionsdato, klikke på fortsæt og herefter indberette løn som du plejer.

 

 


Slet lønindberetning

Hvis du har behov for at slette en lønindberetning, så gøres det ved at klikke på de tre små blå prikker ud for en lønindberetning og tykke på ”slet”. Din lønindberetning er nu slettet.

 

 


Skal vi hjælpe?
Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med det nye lønindberetningsmodul, så står vores erfarne lønkonsulenter altid klar til at hjælpe.

Send os en mail på da@viborgloen.dk, ring til os på tlf. 87 27 01 00 eller udfyld en kontaktformular på viborgloen.dk, så ringer vi jer op.

 

 

 

 

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.