Lønberegning ved ferieafholdelse, i DataLøn …

Lønberegning ved ferieafholdelse, i DataLøn …

DATALØN kan automatisk holde styr på lønberegningen i forbindelse med ferieafholdelse.

I løbet af den kommende uge vil I kunne finde et nyt faneblad på DATALØN´s hovedmenu ude til venstre: ”reduktion af feriepengegrundlag”.

Hidtil har man selv skulle huske at få styr på ferieafholdelse og modregne ikke optjent ferie i lønnen til funktionærer med den konsekvens, at mange arbejdsgivere har betalt både løn og feriepenge samtidig.

Fuldautomatisk ferieregnskab

DATALØN indfører nu fuldautomatisk ferieregnskab og holder derfor styr på lønberegningen i forbindelse med afholdelse ad ferie.

Systemet selv skelner imellem, hvornår der skal ske decideret modregning i lønnen under ferieafholdelse, grundet manglende feriepengeoptjening eller blot ompostering imellem ferieberettiget løn og ikke-ferieberettiget løn.

Forudsætningen er, at man allerede er oprettet i DATALØN med ”visning af ferieregnskab”. Hvis dette er tilfældet, skal man blot tilmelde alle medarbejdere til funktionen: ”reduktion af feriepengegrundlag”, hvorefter man ved hver ferieafholdelse anvender lønkode 47 til at indtastet antal afholdte feriedage. Herefter beregner systemet selv beløbet ud.

Læs også …

Få DataLøn med support hos Viborg Løn

Skriv en kommentar