Konkurrenceklausuler koster kassen

Konkurrenceklausuler: Sådan er loven

En konkurrenceklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, hvor medarbejder for en periode efter ansættelsens ophør hindres i at udøve nogen form for erhvervsvirksomhed, der konkurrerer med den tidligere arbejdsgiver.

Siden 15. juni 1999 er kravene til juridisk gyldige konkurrenceklausuler skærpet væsentligt, og der skal minimum udbetales 50 % af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet for hele den periode klausulen skal være gældende i. De første 3 måneders løn skal falde ved fratrædelsen. Dette gælder uanset, om medarbejderen er frit stillet i opsigelsesperioden.

Alle personalegoder i form af pension, fri bil m.v. skal medregnes!
Udmålingen af især provisionslønnede sælgere har været prøvet ved landsretten; her er det fastslået, at udmålingsgrundlaget er mindst et års præsteret salg.

Konkurrenceklausuler kan først have retsvirkning efter 3 måneders ansættelse.
En klausul kan opsiges med en måneds varsel i h.t. funktionærloven, og også her forfalder mindst 50 % af 3 måneders lønpakke; medmindre du har opsagt den mere end 6 måneder før en almindelig fratrædelse.

Funktionæren er pligtig til aktivt at søge passende arbejde indenfor sit faglige område, der altså naturligvis ikke må være i strid med konkurrenceklausulen. Den løn, der hermed måtte oppebæres, kan man som arbejdsgiver fratrække i den løbende kompensation. Dog kan man aldrig modregne den aftalepligtige engangskompensation på 50 % af de første 3 måneders løn ved fratrædelsen.

Konkurrenceklausuler - Sådan er loven

Hvem skal have en konkurrenceklausul?

Normalt har man forbundet konkurrenceklausuler med ansættelseskontrakter for direktionens medlemmer; men begrebet ”betroede medarbejdere” omfatter efterhånden en større og større gruppe, idet både sælgere og specialister kan omfattes. Man kan udmærket indgå konkurrenceklausuler med timelønnede medarbejdere, der typisk ikke er omfattet af funktionærloven, hvor en sådan klausul alene skal opfylde aftalelovens regler.

Kort sagt skal du overveje, hvorvidt ophøret af en given ansættelse ville kunne påføre din virksomhed ”truende” konkurrence i f.t. omkostningerne ved en sådan klausul, der typisk skal løbe mindst 12 måneder efter ansættelsens ophør.

Jeg har gennem klientsager været vidne til, at f.eks. salgschefer kunne flytte til fabrikkers konkurrenter og udkonkurrere ellers veldrevne virksomheder i løbet af et år. Da alt gik godt, var der ingen, der tænkte på konkurrenceklausuler.

På den anden side har vi haft henvendelser fra medarbejdere, der troede, at de blot kunne stjæle hele kundekartoteket og starte op i morgen, da de ikke havde en konkurrenceklausul. I disse tilfælde har vi advaret om, at det ville være brud på markedsføringslovens regler.

Enhver konkurrenceklausul skal følge funktionærlovens § 18 og aftalelovens § 36 (den aftaleretlige generalklausul) og § 38.

Konkurrenceklausul bortfalder hvis …

Konkurrenceklausuler bortfalder, hvis du opsiger medarbejderen uden rimelig grund, eller medarbejderen fratræder sin stilling på grund af arbejdsgiverens misligholdelse. Medarbejderens ret til kompensation bortfalder også; men du risikerer altså, at medarbejderen tager arbejde hos din konkurrent…

Konkurrenceklausuler er et juridisk ”giftigt” område, så vi anbefaler altid at søge personalejuridisk hjælp. Når vi får VISMAs personalejurister til at udforme ansættelseskontrakter med en konkurrenceklausul koster det 4.050 kr. En selvstændig konkurrenceklausul koster 2.000 kr. Der ydes 50 % rabat på ovennævnte ydelser hvis du abonnerer på DataLøn Ekspert, PersonaleGuide, hvis du har LønAdministration eller er Lønpartner.

Brug for hjælp? Ring til os på tlf. 8727 0100 eller skriv på salg@viborgloen.dk.

Læs også mere om ansættelseskontrakter og kundeklausuler

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.