Hvordan er det lige med virksomhedernes indbetaling af de indefrosne feriepenge?

Hvordan er det lige med virksomhedernes indbetaling af de indefrosne feriepenge?

I september 2020 trådte den nye ferielov i kraft, en lov der indførte samtidighedsferie for danskerne.
Lønmodtagere optjener og afholder nu ferie over den samme periode.

Som et led i overgangen til denne nye ferieordning med samtidighed, er eventuelt optjente feriepenge i perioden fra 1. september 2019 til den 31. august 2020 blevet ”indefrosset”. ”Indefrosne” feriepenge vil af virksomhederne blive indbetalt til fonden Lønmodtagernes Feriemidler, der har til formål at forvalte og administrere lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler.

Ovenstående er, ved flere lejligheder, og fra flere perspektiver, blevet redegjort for, så hvorfor er det nu relevant at bringe på banen igen? Det er det, fordi det siden den 1. februar 2021 har været muligt for alle virksomheder at indbetale de indefrosne feriepenge.

Men hvordan skal du som arbejdsgiver forholde dig til indbetalingen, hvad er bedst for lige netop din virksomhed? Der er flere muligheder, og derfor relevansen for lige at dvæle ved den nye ferielov endnu engang.

Den lovpligtige indbetaling

I udgangspunktet vil din virksomhed fra juli 2021, og hvert år fremover, modtage en opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler på de indefrosne feriepenge.
Hvert år i juli får alle arbejdsgivere et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler. Dette er en lovpligtig indbetaling, og den skal betales.

Ved at indbetale det opkrævede beløb, inden 1. september samme år, og uden videre notits, bekræfter du at du ønsker at de resterende feriepenge fra overgangsåret skal blive i virksomheden – som minimum indtil næste opkrævning. De lovpligtige årlige opkrævninger vil du få så længe du har feriepenge fra overgangsåret i virksomheden.

Den frivillige indbetaling

Du har også muligheden for at indbetale hele beløbet på én gang, hvis du har ønske om, og likviditet til, at få de indefrosne feriepenge ud af regnskabet.

Foretrækker du den bløde mellemvej, har du mulighed for at dele dine indbetalinger op i flere delbetalinger. Ønsker du at dele beløbet op, skal du dog være opmærksom på, at disse kun kan ske per samlet skyldige beløb, per medarbejder. Beløbet skal altså dække én eller flere medarbejderes indefrosne feriepenge.

Indeksering baseret på lønudvikling

Men hvorfor betale det hele nu, eller dele det op i delbetalinger, når der kun kommer én lovpligtig opkrævning om året? Indefrosne feriepenge indekseres fra den 1. september 2020, uanset hvornår fonden modtager indberetningen og indbetalingen.

Indekseringens størrelse beregnes første gang den 31. maj 2021. Indeksering bliver beregnet ud fra det beløb, du vælger at beholde i virksomheden, og vil afspejle lønudviklingen i det foregående år.

Derudover vil der være krav om en afrapportering hvert år i august, hvor du skal oplyse om, hvorvidt du fortsat har ønske om at beholde pengene i virksomheden.
Du vil få information om årlig indeksering fra Lønmodtagernes Feriemidler.

Eksempel:
Hvis du indbetaler den 1. marts 2021, vil indekseringen for de indbetalte beløb alene regnes fra den 1. september 2020 til og med den 1. marts 2021.
Så hvis du ikke ønsker at beholde de indefrosne feriepenge og vil undgå at indeksere dem, skal du derfor indbetale dem til Lønmodtagerens Feriemidler. Kort sagt, des flere penge du indbetaler, des færre indekseres.

Og hvordan indbetaler du så?

Som nævnt, har det siden den 1. februar 2021 været muligt at indbetale de indefrosne feriemidler. Dette sker via en selvbetjeningsadgang på www.virk.dk/feriemidler.

Log på selvbetjeningsadgangen med NemID, hvor der vil være en fane for frivillig indbetaling. Her skal du blandt andet oplyse, hvilket beløb du ønsker at indbetale.

Ønsker du udelukkende at indbetale det givne opkrævede beløb, vil det fremgå af opkrævningens følgebrev hvilket beløb der er tale om. Dette skal gøres inden 1. september det pågældende år.

Læs også vores andre indlæg om den nye ferielov

Der kan være mange ting at skulle forholde sig til, når du står midt i en overgangsperiode fra én ferielov til en anden.
Derfor har vi tidligere lavet en række andre indlæg, der netop har fokus på forskellige perspektiver af den nye ferielov.
Du kan blandt andet blive klogere på:

– Reduktion af feriepengegrundlag
– Fondsferiefridage – sådan søger du
– Overførsel af rest feriedage
– Den nye ferielov, det betyder den for dig

Sidder du stadig med spørgsmål er du som altid velkommen til at kontakte Viborg Løn på tlf. 87270100 eller sende et spørgsmål på e-mail på da@viborgloen.dk

Selvbetjeningsadgangen: https://virk.dk/vejledninger/lfm-lonmodtagernes-feriemidler/lfm-selvbetjening. 

 

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.