Hvordan får jeg råd til min første medarbejder …

Lønudgifter …

  Hvad koster det at ansætte den første medarbejder

For mange virksomheder er det en vanskelig beslutning at træffe, når den første deltids- eller fuldtidsmedarbejder skal ansættes. Det er især spørgsmålet: hvad det vil kost. som fylder. 

Antallet af timer og timeløn er naturligvis afgørende for hvad det koster at have en medarbejder. Husk nu de kloge ord: At give mere i løn er den mest kortsigtede motivationsfaktor. Det er dig som chef, der skaber en god og spændende arbejdsplads med motiverende adfærd og en markedsbestemt aflønning.

Timelønnen og antallet af timer er dog langt fra de eneste faktorer, der påvirker dine lønudgifter. Du skal være særligt opmærksom på de sociale omkostninger, der kan øge dine lønudgifter med op til 40 % og i særdeleshed skjulte lønudgifter begrundet i mangelfuld planlægning af opgavernes udførelse.

Læs mere om sociale omkostninger og ansættelseskontraktlige spørgsmål her 

Ved VISMA kan du få udfærdiget en komplet ansættelseskontrakt for kun 2.750 kr.

Skal vi klare lønnen. Vi opretter dig gratis som arbejdsgiver i Dataløn, og en lønseddel kun koster 20 kr. pr. stk. + serviceabonnement. Vi lover endvidere fuld tilfredshed eller pengene tilbage, de første 3 måneder. Tilmeld dig her.

10 råd til at holde lønudgift ned, så du får råd til din første medarbejder

11 råd til at holde lønudgift ned

Råd nr. 1. Undlad at tiltræde en overenskomst, hvis muligt

Særomkostningerne er typisk 14,2 % i f.t. almindeligt lovmedholdelige ansættelsesvilkår. Herved får du reduceret de sociale omkostninger fra ca. 40 % ned til omkring 25 %. Læs mere om hvordan du bedst udarbejder et stillingsopslag og gennemfører en ansættelsesproces her. 

Råd nr. 2. Indfør resultatafhængig aflønning

Resultatafhængig løn kan f.eks. være løn hvor man giver medarbejderen 10 % af foreslåede besparelser eller provision, når der skaffes nye opgaver/kunder.

Råd nr. 3. Ansæt medarbejdere med ret til løn under ferie

Ved at ansætte medarbejdere med ret til løn under ferie undgår du kvartalsvis afregning af 12,5 % til Feriekonto; men beholder pengene i din egen virksomhed indtil den faktuelle ferie afholdes. Vær dog opmærksom på, at de opsparede feriepenge skal indbetales omgående til Feriekonto ved en fratrædelse.

Råd nr. 4. Spar pensionen – Arbejdsgiverandelen er typisk 8 %

Hvis man giver 20.000 kr. i løn om måneden skal du således betale 1.600 kr. i pension. Et beløb, som medarbejderen ikke oplever som udbetalt løn. Alternativt kan man foreslå medarbejderen, at få det udbetalt som løn, og så kan vedkommende selv indbetale det, som ønskes på en pensionsordning.

Råd nr. 5. Spar på ”fridagene”

Husk at juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag og 1.maj ikke er lovpligtige fridage. Funktionærer eller funktionærlignende ansatte har ret til at holde fri på søgnehelligdage (helligdage, som falder på hverdage: 1.januar, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag). For timelønnede er der ikke pligt til at betale for søgnehelligdage.

Råd nr. 6. Ansæt medarbejdere med supplerende dagpenge

Hvis virksomheden reelt ikke har brug for en fuldtidsansat, så kan man med fordel ansætte en medarbejder med supplerende dagpenge. Alle medarbejdere, der er medlem af en a-kasse, har ret til 30 ugers supplerende dagpenge indenfor 2 år. Der er ikke noget minimum timetal for at få udbetalt supplerende dagpenge. Dog kan beskæftigelsen i en konkret uge ikke udgøre mere end 29,6 timer.

Du må leve med at skulle udstede en frigørelsesattest, der samtidig pålægger medarbejderen at være aktivt jobsøgende efter et 37 timers job.

11 råd til at holde lønudgifter nede

Råd nr. 7. Ansæt medarbejdere i praktik eller løntilskud

Hvis du finder en potentiel medarbejder, der som udgangspunkt har haft 6 måneders ledighed, så kan du få vedkommende i mindst 1 måneds gratis praktikophold uden nogen som helst omkostninger eller forpligtelser for din virksomhed. Herefter kan søges om 6 måneders løntilskud i regi af en egentlig ansættelse, der følger de almindelige regler.

Tilskuddet udgør 74 kr. i timen inklusiv sociale omkostninger medregnet. Hvis du betaler 111 kr. i timen skal du uden for overenskomst tillægge ca. 25 % i omkostninger, hvorved du brutto har en personaleomkostning på 139 kr. Efter tilskud har du således alene netto lønudgifter svarende til ca. 65 kr. pr. time.

Råd nr. 8. Send medarbejderen på efteruddannelse på statens regning

Via de såkaldte VEU-kurser. Her oppebærer man maksimale dagpenge for hver dag medarbejderen er på kursus. Muligheden gælder ikke for personer med en længerevarende uddannelse. Tilbuddet gælder i øvrigt også for virksomhedens indehavere, forudsat at man er medlem af en a-kasse. Find relevante kurser, og få indarbejdet deltagelsen I jeres arbejdsplanlægning, så i får et optimalt udbytte.

Råd nr. 8. Tegn en frivillig sygedagpengeforsikring for medarbejdere

Præmien udgør kun 0,74 % af lønsummen i 2015. Så er I forsikret fra første sygedag og får en refusion på 111,76 kr. pr. sygetime. Hvis indehaveren er ansat i sit eget IVS, ApS eller A/S er man automatisk medforsikret. Hvis der er tale om en enkeltmandsejet virksomhed, skal indehaveren tegne en særskilt forsikring. I Viborg Løn & HR sørger vi gratis for, at din virksomhed tilmeldt ordningen.

Råd nr. 9. Ansæt en fleksjobber

Hvis I har en opgave, der kan indpasses i en sådan ansøgers kvalifikationer. Når man ansætter en fleksjobber, så betaler man alene for de præsterede timer som vedkommende arbejder. Vær opmærksom på, at I ikke underskriver en ansættelseskontrakt, hvor I af ”bagvejen” bliver pålagt at tiltræde en overenskomst, medmindre I ønsker det.

Læs mere om udarbejdelse af ansættelseskontrakt her.

Skal vi hjælpe med udarbejdelse af ansættelseskontrakt. Ring til os på tlf. 8727 0100 eller skriv til os på salg@viborgloen.dk

Råd nr. 10. Ansættelse af elever eller lærlinge

Et traditionelt elev- eller lærlingeforløb strækker sig over 4 år med skoleophold indlagt. Der udbetales for disse ophold fuld lønrefusion, befordringsgodtgørelse og opholdsomkostninger fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – tidligere kendt som AER-elevrefusion).

Lønniveauet starter 1. år på ca. 10.000 kr. månedligt stigende til knapt 14.000 kr. i 4. års forløb. Der betales ca. 900 kr. ekstra pr. måned for elever/lærlinge med studentereksamen/HF.

I skal være godkendt som uddannelsessted af den relevante erhvervsskole. Der er en gensidig prøvetid de første 3 måneder, hvor man når som helst kan bringe lærlingeaftalen til ophør uden begrundelse. Herefter er aftalen som udgangspunkt uopsigelig. 

Man behøver ikke at tiltræde en overenskomst for at få lærlinge, men en række goder så som pension, feriefridage og evt. fuld ferieret skal følges.

Husk at der er mulighed for at lave en såkaldt kombinationsaftale med to eller flere virksomheder eller at indgå korte uddannelsesaftaler.

Uddannelsesaftalen vil normalt være dækkende som ansættelsesbevis, især hvis man er omfattet af en overenskomst. Hvis din virksomhed ikke har en overenskomst, kan det være klogt at lave et tillæg til uddannelsesaftalen. Vi formidler gerne spørgsmål videre til VISMAs personalejurister; ligesom vi gerne sørger for at søge refusion fra AUB. Kontakt os på tlf. 8727 0100.

LønService: Lad os overtage bøvlet…

Når du skal udbetale løn til din første medarbejder, er der mange ting der kan gå galt.

Derfor vælger mange at lade et Lønbureau som Viborg Løn ordne det administrative i forbindelse med lønnen. På den måde sparer man både tid og sikrer at alt er korrekt.

Med LønService behøver du ikke at vide noget som helst om lønbehandling og regler. Du skal blot fortælle os, hvad medarbejderne skal have i løn; så klarer vi resten!

  • Vi opretter din virksomhed og medarbejdere i DataLøn
  • Vi beregner og udbetaler alt – du skal blot fortælle os, hvad lønnen er
  • Vi indberetter til SKAT, ATP, feriefonde, barselsfonde og pension med mere
  • Vi sender lønsedler direkte til dine medarbejderes e-Boks og lønbilag til e-arkiv
  • Vi holder styr på dine ansattes afholdte feriedage og feriefridage
  • Vi sørger for refusion ved syge- og barselsfravær

Ring til os på tlf.  8727 0100 eller udfyld kontaktformular.

    Skriv en kommentar

    Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.