Hvad var der så i “lønningsposen” i 2018 …

Det var der i lønningsposen 2018

Hvad var der så i ”Lønningsposen” i 2018?

Nu nærmer vi os den travle tid, hvor endnu et ”lønår” er ved at gå på held. 

Med denne julehilsen har vi udvalgt nogle af de emner, som berørte lønsiden og Viborg Løn i 2018 ….

GDPR – Persondataordningen

2018 startede for mange nok med lidt ”sved på panden”. Grunden hertil var den nye Persondataforordning (GDPR), der var sat til at træde i kraft i maj måned.

I al fald havde konsulentbranchen travlt med at sælge sine ydelser omkring omfanget af følgevirkningerne for mange små virksomheder. Jeg medgiver gerne, at man på salgssiden, hvor der kan være mange kundeoplysninger, der ”flyver rundt”, har haft ekstra udfordringer med at få præciseret, hvem der må gemme hvad og om hvem.

GDPR indenfor løn og HR området

På løn- og personalesiden har det været mere præcist, at man alene måtte gemme oplysninger i ”den aflåste skuffe” for nuværende medarbejdere, og at man skulle sørge for at benytte et lønsystem, der levede op til alle krav, herunder i form af digital arkivering.

Ydermere sker der en præcisering af, at der pr. 1. januar 2019 alene må udveksles personoplysninger via krypterede e-mails. DATALØN lever fuldt ud op til arkivkravene og en Office 365 løsning med et tillægsabonnement vil kunne løse kravet til kryptering af e-mails. Vi kommer med et mere omfattende indlæg om dette tema, når vi er kommet ind i det nye år.

Overenskomsterne i foråret 2018 – de offentligt ansatte vandt igen…

Med en samlet lønstigning på 8,1 % over de næste 3 år blev de offentligt ansatte igen tilgodeset.

De goder, som sektoren på snart sagt alle tænkelige områder tilbyder alle sine medarbejdere, overstiger langt, hvad mange privatansatte, især i de mindre virksomheder får del i.

Det kan derfor undre, at når 25 % af ca. 170.000 medarbejdere i den midtjyske region under DA-området i gennemsnit har en månedsløn på under 23.300 kr., jævnfør Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik, at vi fortsat skal lægge ører til, at de offentligt ansatte skulle have et efterslæb i f.t. den privat sektors medarbejdere. Det er for den brede gruppe af stillingsområder lige præcist omvendt!

Læs mit blogindlæg om lønniveauet i Midtjylland på https://viborgloen.dk/blog/loenniveauet-i-midtjylland/

Indførelse af tvungne normer for ansættelse af lærlinge/elever under Praktikplads-AUB

Endnu en ”bureaukratordning”, hvor man i gennemsnit – afhængig af branche – skulle ansætte ca. 0,025 lærling/elev per medarbejder. Sagt på en anden måde: En virksomhed med 100 medarbejdere skal således have ca. 2,5 lærling/elev ansat.

Hvis virksomheden f.eks. kun har ansat 2 lærlinge/elever, er man i ”underskud” med 0,5 ansat. I runde tal vil det betyde, at man skal indbetale en 0,5 x 27.000 kr. = 13.500 kr. i ekstra bidrag til Praktikplads AUB.

Forudsætningen for at man kan være omfattet af ordningen er, at man minimum har 1,5 erhvervsuddannede medarbejdere ansat.

Hvis man ansætter en elev udover det normtal, som måtte være fastsat, får virksomhed 5.000 kr. i fordelsbonus pr. år. Det gælder også selv om du slet ikke er omfattet af ordningen jfr. ovenfor.

I april hvert år modtaget de omfattede virksomheder en ”forskudsopgørelse” over, hvor mange lærlinge/elever man skal ansat i året.

AFU – Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (i Danmark fra andre EU/EØS-lande)

EU-reglerne for arbejdskraftens frie bevægelighed medførte, at Danmark blev pålagt at sikre udenlandske medarbejdere, der er udstationeret fra en udenlandsk arbejdsgiver i et andet EU/EØS-land tilsvarende dækning ved f.eks. konkurs i den pågældende udenlandske virksomhed, som danske lønmodtagere har igennem LG -Lønmodtagernes Garantifond.

Bidraget er beskedne 7,80 kr. årligt per fuldtidsansat medarbejder. Til sammenligning er bidraget til LG 200 kr. årligt.

Yderligere lempelse i tildelingen af medarbejderaktier med skatteudskydelse.

I april 2018 vedtog Folketinget en udvidelse af den særlige medarbejderaktie-ordning fra 2016 således, at tildelingen af aktier kunne gå fra 10 % af årslønnen til helt op til 20 %, forudsat at mindst 80 % af medarbejderne blev tilbudt ordningen på lige vilkår.

Ordningen indebærer, at beskatningen først finder sted på afhændelsestidspunktet og ikke ved tildelingen.

Beskatningen kan enten udgøre 27 % eller 42 % afhængig af fortjenestens størrelse.

Ændringer i pensionsordninger

De seneste år har budt på flere ændringer inden for pensionsområdet, og 2018 har ikke været en undtagelse. 2018 har derfor budt på ændringer indenfor både rate- og livsvarig pension, som for alderspension.

-Ratepensioner:

Husk at der gælder nye regler for skattefradrag af indbetalinger til ratepension eller livsvarig pension på op til 70.000 kr. årligt.

Fradraget størrelse afhænger af alderen: Har man mere end 15 år til folkepensionen får man et fradrag på 12 %. De der har mindre end 15 år til folkepensionen får et fradrag på hele 32 %. Hvilket gennemsnitligt giver en skattelettelse på ca. 5.800 kr. for den sidstnævnte gruppe.

-Aldersopsparinger:

Hidtil har man kunnet indbetale 29.600 kr. årligt på aldersopsparingen. Fremover kan man indbetale helt op til 46.000 kr. uden at det senere medfører modregning i diverse ydelser.

Ovenstående gælder dog kun for dem der har 5 år eller mindre til folkepensionsalder. Har man mere end 5 år til folkepensionsalder, så er grænsen for indbetaling sat ned til kun 5.100 kr.

Viborg Løn kontoret 2018

2018 på Viborg Løn kontoret

2018 på Gl. Skivevej 73A har været et år hvor meget har været som det altid plejer, men der er også sket nye og spænende ting. Vi har fortsat haft stor fokus på den gode kundeservice, og vores faste stab af 6 lønkonsulenter arbejder hver dag målrettet på, at yde vores kunder den bedste service og være tilgængelige, når vores kunder har behov for det.

I løbet af året har vi også budt en del nye kunder velkommen. Det er med stolthed og en god portion ydmyghed, hver gang vi indgår et samarbejde med nye kunder. Stolthed fordi vi ved, at vores erfarne lønkonsulenter kan løse de løn- og HR relaterede opgaver, som vores kunder kommer med. Og ydmyghed fordi løn er et essentielt område, som handler om tillid til ens leverandør, så medarbejdere er sikret korrekt løn til tiden.

Opstart af søsterselskab, Viborg Forsikring & Pension

2018 var også året, hvor vi har udvidet Viborg Løn familien, med opstart af vores søsterselskab Viborg Forsikring & Pension. Formidleraftalen med Købstædernes Forsikring, Købstædernes Pension og HGF kom i hus, og det team som skal betjene kunderne er nu etableret.

Opstart af Viborg Forsikring & Pension betød samtidig goddag til to nye kolleger. Lonni er ansat som forsikringsformidler, og det bliver hovedsagelig hende, der kommer til at sikre Viborg Forsikring & Pensions kunder de rigtige løsninger, til den rette pris.

Op til industriferien ansatte vi Liv, som er ansvarlig for den samlede markedsføringsindsats for både Viborg Løn og Viborg Forsikring & Pension. Det har i 2018 betydet en igangværende modernisering af www.viborgloen.dk. Viborg Forsikring & Pension har fået sit eget website www.viborg-forsikring.dk. Der er igen kommet fokus på vores nyhedsbrev, ligesom vi er blevet meget mere aktive på de sociale medier. Arbejdet fortsætter støt i 2019.

Mest læste blogindlæg i 2018

Lønningsposen 2019

Det er der i ”Lønningsposen” i 2019

Den nye ferielov

Noget af det, som nok ligger mange, både arbejdsgivere og medarbejdere på sinde i 2019, er ikrafttrædelsen af den nye ferielov. Her vil jeg gerne mane til besindighed og opfordre til, at lade julefreden sænke sig.

Den nye ferielov træder først i kraft pr. 1.september 2020, og for langt de fleste arbejdsgivere får Feriefondsloven først praktisk betydning fra den 1. september 2019.

I vores januar nyhedsbrev vil vi komme meget mere ind på den nye ferielov, og dens betydning for både arbejdsgiver og medarbejder. Tilmeld dig nyhedsbrev ”Info om Løn & HR” her.

Viborg Løn kontoret, i 2019

I 2019 vil vi fortsat have fokus på den gode kundeservice, tilgængelighed og en lokal Dataløn hotline uden ventetid. Husk vi er også på kontoret torsdag og fredag mellem jul og nytår fra kl. 08.30 – 16.00, hvor vi kan kontaktes på tlf. 8727 0100.

Kurser og morgenmøder

2019 bliver også året, hvor vi vil have mere fokus på at afholde morgenmøder og kurser. Morgenmøder bliver i forbindelse med lønadministration i Dataløn, hvor vi i løbet af året vil tage konkrete problemstillinger op, som vi gennemgår. På kursusfronten kommer vi nok ikke uden om den nye ferielov. Følg med på www.viborgloen.dk når vores kursuskatalog kommer ud i løbet af 1. kvartal.

Pension og social økonomisk sikring

Pension og social økonomisk sikring har længe været et vigtigt område for mig. Gennem årene har jeg personligt mødt mange selvstændige, for hvem det er en udfordring at gennemskue, hvordan de bedst sikrer deres medarbejdere og dem selv i tilfælde af sygdom eller ulykke. Det skal Viborg Forsikring & Pension sammen med vores nye partner, Købstædernes Forsikring og Købstædernes Pensionsrådgivning være med til at sætte fokus på.

I løbet af 2019 vil vi derfor kontakte vores lønkunder og tilbyde dem, at vores søsterselskab Viborg Forsikring & Pension kan komme gratis forbi og tjekke deres forsikrings- og pensionsforhold. Ved I allerede nu, at I gerne vil have besøg i 2019, så send os en mail på lmc@viborg-forsikring.dk .

Tak for i år

Her hos Viborg Løn vil vi alle gerne ønske alle vores kunder, både nye og gamle, samt samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for året der er gået. Vi ser frem til at samarbejde med jer alle i 2019.

Også tak til alle jer der følger Viborg Løn på sidelinjen, enten på Facebook, LinkedIn eller som modtager af vores månedlige nyhedsbrev. Vi ser frem til at holde jer opdateret om løn og HR i 2019.

Med ønske om en glædelig jul & et godt nytår

Magne Sandgaard

Adm. direktør Viborg Løn & HR

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.