Hvad koster en medarbejder …

HVAD KOSTER EN MEDARBEJDER

Hvad koster en medarbejder i timen, er et spørgsmål som vi ofte bliver stillet hos Viborg Løn. Det spørgsmål kan vi bedst besvare med et konkret eksempel.

En arbejdsgiver der er af den opfattelse, at man aflønner sine medarbejdere med 200 kr. pr. time, betaler reelt godt 280 kr. mens medarbejderen oplever kun at få 130 kr. udbetalt!

Hvordan det helt præcist hænger sammen, at 130 kr. udbetalt til medarbejderen koster virksomheden 280 kr. bliver konkretiseret i dette indlæg.

Lønudgifter - Det koster en medarbejder

De sociale omkostninger forbundet med at have medarbejdere har igennem de seneste årtier udviklet sig fra i hovedtræk at dække over feriepenge, atp og sygefravær til i dag at udgøre et virvar af ordninger, som kan være svære at overskue og ikke mindst BEREGNE.

     – Kan du f.eks. undgå at tegne overenskomst, så kan besparelsen være helt op til 28 %

Husk i den forbindelse, at du ALDRIG kan komme ud af en overenskomst, når du først har skrevet under!

Hvem er det så, der sidder med til bords og tager for sig af retterne, når du forhandler løn med dine medarbejdere?

1. Den direkte personskat er høj – for de fleste 35 % i snit

Min erfaring fortæller mig, at der i mellemindkomst – området typisk betales ca. 35 % i direkte skat af bruttolønnen – selvfølgelig varierer det lidt ud fra de individuelle skattefradrag, pensionsordninger og skattefrie tillæg.

2. De sociale omkostninger er på samme niveau, og varierer fra 20 % til mere end 48 %

De sociale omkostninger dækker over lovbestemte tillæg, som f.eks. feriepenge, ATP, ledighedsdage, barsel, Samlet Betaling (FIB, AUB, AES, arbejdsskade og LG).

Hertil skal lægges overenskomstbestemte tillæg, som f.eks. pension, DA/LO udviklingsfond, Kompetencefonde, Barselsfond, DA medlemskaber, Fritvalgskonto, SH, 5 feriefridage med mere, og er derfor svære at gøre op.

Når vi fortæller virksomheder, at de sociale omkostninger kan udgøre mere end 48 % har de svært ved at tro, at de høre rigtigt. Der er selvfølgelig variation i de sociale omkostninger alt efter, om man er under overenskomst eller ej.

Her nævnes nogle af de ekstraomkostninger, som er gældende, hvis du har indgået overenskomst. Se de aktuelle personaleomkostninger gældende for 2018 for timelønnede og funktionærer på dette link: https://viborgloen.dk/satser-og-overenskomster

Der er en vis forståelse blandt danske virksomheder for, at der skal indbetales til ferie- og pensionsordninger, lovpligtig arbejdsskade o.l. Dog opgiver mange at følge med, når de modtager de kvartalsvise opkrævninger under overskriften
”Samlet betaling”.

”Samlet betaling” udgør i dag et pænt stort beløb (4.571 kr. per fuldtidsansat), og der opstår ofte en forståelig irritation, når de opkræves, og arbejdsgiverne på stående fod har svært ved at huske begrundelsen for dem. Dette afføder hvert år mange uddybende spørgsmål til vores Hotline.

Hertil skal lægges de mange opkald fra virksomheder, der måske ikke aktuelt har medarbejdere, og derfor ikke forstår, at opkrævningsgrundlaget stammer fra det foregående kvartals atp-indbetalinger.

Se mere på: https://viborgloen.dk/blog/category/vejledninger-loenbehandling/

Lønudgifter - Det har arbejdsgiver indflydelse på

Hvilke omkostninger har du som arbejdsgiver indflydelse på?

Det er dig som virksomhedens indehaver, der bestemmer, hvilken løn, der skal gives. I Danmark er det en udbredt opfattelse, at vi har en lovbestemt mindsteløn. Det er IKKE korrekt!

Det er rigtigt, at den aktuelle mindsteløn indenfor overenskomstområdet DI/Dansk Erhverv er ca. 116,42 kr. svarende til en månedsløn på 18.666 kr. Det betyder ikke, at man ikke kan aftale en løn på f.eks. 100 kr. i timen. Det er som udgangspunkt, hvad der kan opnås enighed om mellem dig og dine medarbejdere, der er gældende.

Et andet stort og overset omkostningsområde er fravær. På det private arbejdsmarked ligger fraværet gennemsnitligt på 6,8 dage eller omkring 3 %. Det er min erfaring, at man ledelsesmæssigt kan opnå rigtig gode resultater ved at følge området tæt. Husk også at få trukket korrekt i lønnen og søge om refusion rettidigt.

Et tredje område, som jeg vil nævne, er administrationen af ferie. Mange virksomheder snyder sig selv i forbindelse med ferieafholdelse og glemmer at trække medarbejderne i løn.

Bruger du  Dataløn så brug systemets funktion for styring af ferieregnskab, der sikrer dig korrekt behandling af medarbejdernes løn under ferier – såvel ved reduktion i selv lønnen begrundet i manglende optjening, og ved reduktion af ferieberegningsgrundlaget for medarbejdere med fuld ferieret. Du kan også ringe til os på tlf. 8727 0100, så hjælper vi dig i gang.

Husk således, at enhver ekstra direkte lønomkostning udløser en betragtelig meromkostning …

Så hvad koster en medarbejder reelt i timen?

Det har vi regnet lidt på, og de aktuelle lønomkostningsdele har vi vedhæftet et skema, så du selv kan regne de reelle lønomkostninger ud. Du skal blot indtast time- eller månedsløn for at se, hvad de samlede lønomkostning medregnet sociale omkostninger reel er.

Få vores lønomkostningsberegner

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag lønomkostningsberegner. Så kan du selv regne ud hvad en medarbejder reelt koster i timen eller om måneden.

Hvad koster en medarbejder. Lønomkostningsskema

Tilmeld dig Viborg Løns nyhedsbrev ”Info om løn og HR” og modtag lønomkostningsberegner. Samtidig holder vi dig løbende opdateret om nye love og regler indenfor løn og HR.

TILMELD DIG NYHEDSBREV HER

2 kommentarer til “Hvad koster en medarbejder …”

 1. Hej
  Jeg er bygningskonstruktørstuderende på VIA Holstebro.
  Jeg har fundet frem til jeres hjemmeside da jeg søger en oversigt over de sociale omkostninger ved timeløn. Jeg kan se jeres opstilling er overskuelig og simpel. Ville derfor høre om jeg måtte få en kopi at regnearket. Jeg tror at det vil give mig en godt overblik og forståelse for hvordan timelønnen på ansatte hænger sammen.
  Det vil glæde mig at høre fra jer.

  Med venlig hilsen
  Lars Jacob Thomsen

Skriv en kommentar