Hvad koster en løn- og HR funktion? Skal vi sammen gøre den variabel?

Hvad koster en løn- og HR funktion? Skal vi sammen gøre den variabel?

Vi oplever i øjeblikket et stigende antal henvendelser fra virksomheder, der i den aktuelle situation ønsker at drøfte muligheden for at outsource virksomhedens løn- og HR-funktion.

Spørgsmålet går ofte også på, hvorvidt vi kan rykke ud for at assistere virksomheden på stedet med deres eksisterende løn- og HR-platform. Hvad sidstnævnte angår arbejder vi på de mest gængse og anerkendte platforme i markedet, hvorfor der normalt ikke er begrænsninger i vores service.

Med HR-LønService hos Viborg Løn behøver ledelsen ikke at vide noget som helst om løn og HR. Lige fra ansættelsen af den første medarbejder og den første lønkørsel til eventuel fratrædelse, så klarer vi det hele når I outsourcer løn og HR til os.

Udover de fortsat stigende krav til detailviden om at køre en løn- og HR-funktion og valg af det rigtige lønsystem, er der inden for de seneste år dukket omfattende ændringer i lovgivningen op:

 • GDPR – persondataforordningen
 • Den nye ferielov og den igangværende overgangsordning
 • Ligebehandlingsloven
 • Fortolkning og indførelse af nye lovkrav
 • Og nu kommer så kravet til tidsregistrering for samtlige medarbejdere

Hvis jeres virksomhed oven i dette, er omfattet af en overenskomst – enten direkte eller indirekte via lokale lønaftaler, kan de administrative krav være svære at se sig ud af.

Hertil bør lægges de organisatoriske overvejelser omkring løn- og HR-funktionen:

 • Kan vi bemande funktionen korrekt og effektivt i forhold til behov
 • Har vi styr på datafangst- og flow fra vores medarbejdere
 • Er vi sårbare, hvis funktionen ikke er dækket ved fravær
  • Kan den relevante stedfortræder klare opgaven
  • Er ledelsen tilstrækkeligt klædt på
  • Hvem kan facilitere IT-systemet
  • Hvem kontrollerer indrapporteringen og uddata

Outsourcing af løn-og HR

Hvad gør vi konkret?

 • Vi udarbejder og vedligeholder ansættelseskontrakt, hvis I ønsker det
 • Vi opretter virksomhed og medarbejdere i Dataløn med Smartløn eller VISMA Løn/VISMA HR/VISMA Time efter systemønske
 • Vi beregner og udbetaler alt – du skal blot fortælle os, hvad lønnen er
 • Vi indberetter til SKAT, ATP, feriefonde, barselsfonde og pension m.m.
 • Vi sender lønsedler direkte til dine medarbejderes e-Boks og lønbilag til e-arkiv
 • Vi holder styr på dine ansattes afholdte feriedage, feriefridage og fravær
 • Vi styrer alt vedrørende overgangsordningen til den nye ferielov
 • Vi sørger for refusion ved syge- og barselsfravær
 • Vi hjælper med personalemæssige og overenskomstmæssige spørgsmål

Hvad koster det jer?

 • 155 kr. per produceret lønseddel inklusive systemomkostninger
 • Prisen for konsulentbistand vedrørende lønopgaver- og rettelser tager sit afsæt i 1.280 kr. per time opdelt på kvartersbasis.
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af ansættelseskontrakter aftales individuelt; men starter ved 2.950 kr. for en standard ansættelseskontrakt.
 • Systemkonsulent ved implementering fra ét løn- og HR-system til et andet afhænger af konsulentbehovet.

Skal vi hjælpe jer videre?

Skal vi hjælpe jer i gang med outsourcing af løn og HR, så ring til os på tlf. 8727 0100 eller skriv til os på da@viborgloen.dk.

Læs mere om outsourcing af løn på viborgloen.dk

 

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.