Holder virksomhed lukket til jul – HUSK varslingsreglerne …

Lukket til jul – Husk varslingsreglerne …

Hvis virksomhed holder lukket jule- og nytårsaftensdag og/eller holder lukket i hverdagen imellem jul og nytår, så skal medarbejderne varsles senest en måned før, jævnfør reglerne om restferie.

Det betragtes nemlig som en kollektiv ferielukning, og bør meddeles skriftligt – enten ved opslag eller direkte over for den enkelte medarbejdere. Man kan gøre det mundtligt; men for at undgå tvivl, er det bedst at gøre skriftligt.

Kollektiv ferielukning betyder, at hele virksomheden eller nogle af dens afdelinger holdes helt lukket i en periode, og medarbejderen derfor skal holde ferie.

En kollektiv ferielukning er som udgangspunkt mulig, hvis det er begrundet i hensynet til en fornuftig drift af virksomheden.

Når en kollektiv ferielukning skal varsles gælder ferieloven. Heraf fremgår det, at hovedferien, der vedrører perioden 1. maj – 30. september, skal varsles mindst 3 måneder inden ferien afholdes, mens den øvrige ferie skal varsles senest 1 måned inden dens afholdelse.

Kollektiv ferielukning

15-dages reglen

HUSK at det er arbejdsgiverens ansvar, at der i den individuelle ferieplanlægning er taget højde for, at medarbejdere, der har optjent mere end 15 dages ferie i ferieoptjeningsåret, har tilstrækkelig med restferie til at kunne holde den dikterede ferieafholdelse i julen.

Falder jule- og nytårsaftensdag f.eks. på en søndag, vil det for langt flertallet af medarbejdere være gældende, at de skal have 3 dages restferie til at dække dagene 27., 28. og 29. december 2017.

Overser arbejdsgiver dette, og en medarbejder står i den situation, at de har forbrugt deres optjente ferie, skal virksomheden betale løn for de påtvungne feriedage.

Mindre end 15 dages optjent ferie

Hvis en medarbejder har under 15 dages optjent ferie og vedkommende ikke har flere feriedage til gode, har arbejdsgiver ikke ansvar for at holde feriedage tilbage. Derimod må medarbejderen selv betale for den tvungne ferieafholdelse i form af et fradrag i lønnen.

Undtagelsen fra varselsreglen

E medarbejder ansat efter frist for ferievarsling, kan arbejdsgiver i sagens natur ikke overholde varslet på en måned. I dette tilfælde er det tilstrækkeligt, at arbejdsgiver fortæller om den kollektive julelukning i forbindelse med ansættelsen.

For en god ordens skyld, vil vi anbefale, at I udtrykkeligt skriver det i ansættelseskontrakten.

Spørgsmål …

Har du spørgsmål til kollektiv ferielukning og varslingsreglerne, så ring til os på tlf. 8727 0100 eller skriv til os på salg@viborgloen.dk

Læs også …

Den nye ferielov – det betyder den for dig …

Den 5. ferieuge – overførsel eller udbetaling …

Skriv en kommentar