G-dage – Hvem, hvad og hvornår …

G-dage – Hvem, hvad og hvornår …

Historien bag tilblivelsen af G-dage skal findes tilbage i tiden, hvor der politisk opstod et ønske om at stoppe en uhensigtsmæssig brug af dagpengesystemet i forbindelse med vejrlig og ordretørke.

Logikken i den gamle ordning var egentlig god nok; men muligheden for at sende medarbejdere hjem der manglede opgaver, herunder sæsonbetonede opgaver, eller var ramt af dårligt vejr, havde fået et omfang som man var nødsaget til at gribe ind over for.

Kort sagt skulle arbejdsgivere og medarbejdere i forening ikke ”tørre” en omkostning af på samfundet.

I dag står vi så tilbage med et problem for især mindre arbejdsgivere, der ikke har de samme planlægningsmuligheder m.h.t. udjævning af opgaver og beskæftigelsesmuligheder ved dårligt vejr.

Derfor får vi mange ”tilkendegivelser” fra arbejdsgivere, når vi minder dem om udbetalingen af G-dage ved et ansættelsesophør eller ved en hjemsendelse.

G - DAGE

Hvornår skal der udbetales ?

Der skal udbetales 2 G-dage i følgende situationer:

 • Afskedigelse, og medarbejderen ikke har fundet anden beskæftigelse fra 1. dagen (også selv om medarbejderen har sagt nej til et nyt arbejde)
 • Hjemsendelse
 • Ophør af opgave, tidsbestemt akkord eller lignende
 • Arbejdsfordeling
 • Nedsættelse af arbejdstiden (betragtes som en opsigelse af hidtidige stilling)

Hvornår skal der IKKE udbetales ?

Der skal ikke udbetales 2 G-dage i følgende situationer:

 • Hvis medarbejderen selv er skyld i opsigelsen
 • Hvis medarbejderen selv siger sit job op
 • Er i beskæftigelse på en eller flere af de første 3 dage efter fratrædelsen
 • Er sygemeldt
 • Holder ferie
 • Hvis medarbejderen var ansat i et job med løntilskud
 • Hvis arbejdsgiveren går konkurs eller går i betalingsstandsning

Der må maksimalt udbetales 16 G-dage i et kalenderår til den samme medarbejder

Hvem er omfattet ?

DET ER ALENE MEDARBEJDERE, SOM ER MEDLEM AF EN A-KASSE, DER HAR RET TIL G-DAGE.

Elever, der fratræder efter endt uddannelse, og som FORINDEN er optaget som medlem af en A-kasse har også ret til G-dage.

Vikarer kan også have ret til G-dage efter endt en vikaropgave. Det er dog vikarbureauet, der har forpligtelsen og ikke det sted, hvor vikaren har udført arbejdet.

Medarbejdere, der har arbejdet mindst 2 uger á 37 timer de seneste 4 uger.

Hvor mange G-dage skal der beregnes ?

Satserne er ændres normalt hvert år – pr. 1. januar 2021 og udgør:

Hel godtgørelse                          892 kr. pr. dag
Halv godtgørelse                        446 kr. pr. dag

Se nyeste satser her

Hvis medarbejderen arbejdede 7,4 timer den sidste arbejdsdag, er det de første 2 ordinære arbejdsdage der tæller som G-dage. Og dermed betales fuld takst 836 kr. pr. dag.

Hvis medarbejderen derimod IKKE havde fuld beskæftigelse på den sidste dag og heller ikke havde fuld overenskomstmæssig arbejdstid i den sidste kalenderuge, gælder det at den sidste dag vil være 1. ledighedsdag, 2. ledighedsdag vil være den efterfølgende ordinære arbejdsdag.

Hvorvidt specielle søgnehelligdage (grundlovsdag, 1.maj, nytårsdag) anses som en halv eller hel arbejdsdag eller helligdag afgøres af overenskomsten, eller hvad der måtte være kutyme på arbejdspladsen.

”Hvis medarbejderen arbejdede 7,4 timer den sidste dag og straks kommer i beskæftigelse og arbejder 7,4 timer eller derover pr. dag på de første tre ordinære arbejdsdage efter fratrædelsen, skal der ikke betales G-dage, fordi medarbejderen i denne situation ikke er ledig. Om der skal betales halv eller hel ledighedstakst bestemmes af grænsen 3,4 arbejdstimer på en dag: hvis medarbejderen arbejder mindre end dette, skal der udbetales en hel dag”.

For arbejdsgivere indenfor f.eks. vikarbranchen kan det være relevant at nævne, at man maksimalt må udbetale 16 hele eller halve G-dage til samme medarbejder i et kalenderår.

Ændringer ved ansættelsesforhold under 3 mdr.

 • Arbejdsgiveren skal betale 2 G-dage.

Når du er løst ansat, skal din arbejdsgiver ofte betale dig G-dage, hver gang din arbejdsdag slutter. Du har ret til G-dage, hvis du har været ansat i samlet 74 løntimer inden for de sidste 4 uger.

Du betragtes som ”afskediget” hver dag ved arbejdstids ophør, når du er ansat som tilkaldevikar eller afløser.

Udbetaling og administration

Arbejdsgiveren skal senest efter 2 lønkørsler udbetale beløbet, og der er pligt til at påføre lønsedlen oplysninger om hvor mange dage, der er udbetalt G-dage i et kalenderår. I egen interesse bør det klart og tydeligt fremgå af lønsedlen med en lønkode, at der er udbetalt G-dage.

Husk at arbejdsgiveren har ret til at modtage en tro og love erklæring SENEST 14 dage efter fratrædelsen.

Erklæringen skal indeholde følgende fra medarbejderen:

 • at man ikke har haft fuld beskæftigelse
 • at man ikke modtager sygedagpenge på G-dagene
 • at man ikke holder ferie på G-dagene

Hvis erklæringen ikke er modtaget forinden fristen, bortfalder retten til G-dage.

Brug for hjælp? Så ring til os på tlf. 8727 0100 eller send en mail på salg@viborgloen.dk

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.