Har du styr på ferietillægget?

Få styr på ferietillægget

Alle lønmodtagere optjener 2,08 dages betalt ferie pr. måned de er ansat. Uanset om medarbejderen har optjent ret til betalt ferie eller ej, så har medarbejderen altid krav på 25 dages ferie om året. Men hvordan er reglerne i forhold til ferietillæg? Og hvordan udbetales ferietillægget? Find svarene nedenfor.

Hvem har ret til ferietillæg?

Ansatte med løn under ferie har, ud over deres normale løn, krav på et ferietillæg på 1 % af den ferieberettede løn. Har medarbejder for eksempel en løn på 300.000 kr. om året, så får vedkommende et tillæg til ferien på 3.000 kr.

  • Ferietillægget optjenes i ferieåret, som efter overgangen til den nye ferielov går fra 1. september til 31. august året efter.
  • Ferietillægget er en kompensation til medarbejderne, da det at holde ferie med løn ikke helt svarer til at få feriegodtgørelse på 12,5%.
  • Satsen på 1 % er fastsat i ferieloven, men tillægget kan for enkelte personalegrupper være større end dette, alt efter overenskomst og evt. lokalaftaler.

Ferietillæg

Automatisk udbetaling af ferietillæg i DataLøn

DataLøn tilføjede i april 2022, muligheden for automatisk at lave beregningen og udbetale ferietillæg til medarbejdere. Det betyder at hvis du selv laver løn i DataLøn, så kan du nemt og enkelt udbetale ferietillægssaldoen (og fritvalgssaldoen), når du opretter lønnen for den næste lønperiode.

Du kan se vores guide til hvordan du benytter funktionen her.

Manuel udbetaling af ferietillæg

Ferietillæg skal som udgangspunkt udbetales senest samtidig med afholdelse af ferien. Jævnfør ferieloven har medarbejderen alene krav på at få den andel af ferietillægget udbetalt som svarer til den ferie der afholdes.

Eksempel: Afholdes 3 ugers sommerferie, så skal der udbetales 3/5 af ferietillægget senest den første dag i ferieperioden. Afholdes derefter 1 uges efterårsferie og 1 uges vinterferie, så skal 1/5 af ferietillægget udbetales, når hver af disse ferieperioder begynder.

Ovenstående måde at udbetale ferietillæg kan være forbundet med en del administration. Mange arbejdsgivere vælger derfor ofte at udbetale ferietillægget samlet. Tidligere var det én gang om året, men efter den nye ferielov skal det nu udbetales med lønnen i maj og august.

Ferietillæg ved 14 dags lønnede

Har du medarbejdere der er 14 dags lønnet med ret til ferie med løn, så optjener de også 1% i ferietillæg. Her skal du være opmærksom på perioder i forhold til optjening og udbetaling af ferietillæg.

Tager vi udgangspunkt i første ferieperiode efter overgange til den nye ferielov 01.09.20 – 31.08.21, så vil optjening af ferietillæg for 14 dags lønnede se ud som følgende.

14 dags lønnet med udbetaling i lige uger

Har du medarbejdere med udbetaling hver 14. dag i lige uger, så løb ferietillægsperioden i 2020 fra uge 36-37 med udbetaling i uge 38, til og med uge 32-33 med udbetaling i uge 34 år 2021.

I 2022 løber ferietillægsperioden for denne type 14-dageslønnede fra uge 34-35 med udbetaling i uge 36.

14 dags lønnet med udbetaling i ulige uger

Har du medarbejdere med udbetaling hver 14. dag i ulige uger, så løb ferietillægsperiode i 2020 fra uge 35-36 med udbetaling i uge 37, til og med uge 33-34 med udbetaling i uge 35 år 2021.

I 2022 løber ferietillægsperioden for denne type 14-dageslønnede fra uge 33-34 med udbetaling i uge 35.

Det er altså den sidste dag i lønperiode, og IKKE dispositionsdato, der bestemmer om lønperiode er medhørende i optjeningsperiode eller ej.

Ferietillæg ved fratrædelse

Udbetales ferietillæg i takt med ferieafholdelse, så er der styr på det hele og man skal ikke gøre mere ved fratrædelse af medarbejder end at anvise eventuelle rest feriedage. Det resterende ferietillæg SKAL IKKE ANVISES.

Udbetaler virksomhed derimod ferietillæg med maj og august lønnen, så skal der når medarbejder fratræder, udbetales tillægget for afholdt ferie i optjeningsperioden.

Eksempel: 

Medarbejderen, som optjener ret til ferie med løn og ferietillæg på 1 %, skal fratræde den 31. marts. Medarbejderen har været ansat hele ferieåret, altså siden 1. september året før. Medarbejderen når i alt at optjene 7 x 2,08 feriedag svarende til 14,56 feriedag inden fratrædelsen.

Medarbejderen afholder inden fratrædelse 3 feriedage i julen og 5 feriedage i vinterferien. Det betyder, at der ved fratrædelse skal anvises 14,56 – 8 = 6,56 feriedag. Da der ikke er udbetalt ferietillæg i forbindelse med ferieafholdelse, skal der udbetales ferietillæg svarende til 8 dage.

Har medarbejderen f.eks. optjent 3.455 kr. i ferietillæg pr. 31. marts, så skal følgende udbetales til medarbejder ved fratrædelse. 3.455 kr. / 14,56 = 237,30 kr. * 8 dage = 1.898,40 kr.

Dvs. der skal udbetales 1.898,40 kr. svarende til ferietillæg for de 8 dage medarbejder har afholdt ferie inden fratrædelse

Udbetaling af ferietillæg i DataLøn

Bruger du DataLøn, så skal ferietillæg udbetales med løndel 55 – udbetalt ferietillæg uden pensionsberegning; hvis medarbejderne ikke skal have pension af tillægget.  Eller løndel 56 – udbetalt ferietillæg med pensionsberegning; – hvis medarbejderne skal have pension af tillægget.

Udbetales der ferietillæg i maj og august, så finder man det beløb der skal udbetales ved at indtaste maj lønnen og lave en prøveberegning. Her kan man i saldofeltet se, hvad ferietillæg til og med maj svare til, som er det der skal udbetale. Det samme gør man selvfølgelig i august.

Udbetaling af ferietillæg for august i DataLøn

Når du skal beregne det ferietillæg der skal udbetales med august lønnen, så er det differencen mellem det optjente for hele perioden og det udbetalte i maj.

I nedenstående eksempel har medarbejder optjent 3146,81 kr. i ferietillæg i perioden 1. september til 31. august året efter. Der er med lønnen i maj udbetalt 2854 kr. hvilket betyder at arbejdsgiver skal udbetale 3146,81 – 2854 = 292,81 kr. i ferietillæg med lønnen i august.

Ferietillæg saldo - DataLøn lønseddel

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til udbetaling af tillægget eller på anden måde spørgsmål til ovenstående, så send os en mail på marketing@viborgloen.dk eller ring til vores lønkonsulenter på tlf. 8727 0100.

 

En kommentar til “Har du styr på ferietillægget?”

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.