Har du styr på ferietillægget …

Har du styr på ferietillæget …

Alle lønmodtagere optjener 2,08 dages betalt ferie pr. måned de er ansat. Uanset om medarbejder har optjent ret til betalt ferie eller ej, så har medarbejder altid krav på 25 dages ferie om året.

Hvem har ret til ferietillæg?

Ansatte med løn under ferie, har ud over deres normale løn krav på et ferietillæg på 1 % af den ferieberettede løn. Har medarbejder for eksempel en løn på 430.000 kr. om året, så får vedkommende et ferietillæg på 4.300 kr.

Ferietillægget er en kompensation til medarbejderne, da det at holde ferie med løn ikke helt svarer til at få feriegodtgørelse på 12,5%.

Satsen på 1 % er fastsat i ferieloven, men ferietillæg kan sagtens være større end dette, alt efter overenskomst og evt. lokalaftaler.

Ferietillæg

Udbetaling af ferietillæg

Ferietillæg skal udbetales senest samtidig med afholdelse af ferien. Jævnfør ferieloven har medarbejder kun krav på at få den andel af ferietillægget udbetalt som svarer til den ferie der afholdes.

Eksempel: Holder du 3 ugers sommerferie, så skal du have udbetalt 3/5 af ferietillægget senest den første dag i ferieperioden. Holder du derefter 1 uges efterårsferie og 1 uges vinterferie, så skal du have 1/5 af ferietillægget udbetalt, når hver af disse ferieperioder begynder.

Ovenstående måde at udbetale ferietillæg kan være forbundet med en del administration. Mange arbejdsgivere vælger derfor ofte at udbetale ferietillægget samlet én gang om året. Dette gøres ofte i forbindelse med april eller maj lønnen.

Ferietillæg ved fratrædelse

Ferietillægget er som nævnt tidligere en kompensation til medarbejdere der holder ferie med løn. Vælger man som arbejdsgiver at udbetale ferietillægget samlet med april eller maj lønnen, så kan arbejdsgiver som udgangspunkt ved fratrædelse ikke kræve, at medarbejder skal betale tillægget tilbage.

Grunden hertil er, at når medarbejder fratræder, så skal vedkommende have 12,5% i feriegodtgørelse, som anvises til feriekonto i forbindelse med fratrædelse.

Ferietillæg er nemlig inkluderet i feriegodtgørelsen på 12,5%, og derfor får medarbejder ikke særskilt afregning på tilgodehavende ferietillæg. Dvs. får medarbejder ikke ferietillæg udbetalt før fratrædelse, så skal vedkommende kun have de 12,5%. Se nedenstående eksempel

Eksempel: Hvis medarbejder har fået udbetalt hele ferietillægget sammen med lønnen for april, og så efterfølgende opsiger sin stilling i maj med fratrædelse i udgangen af juni, men uden at have afholdt ferie, så kan arbejdsgiver ikke kræve ferietillægget tilbagebetalt med mindre det er kollektivt aftalt.

Derfor vælger nogle arbejdsgivere at dele ferietillægget op, selvom det betyder, at de skal holde øje med, hvornår den enkelte ansatte holder ferie samt hvor længe.

Udbetaling af ferietillæg i DataLøn

Bruger du DataLøn så skal ferietillæg udbetales med løndel 55 – udbetalt ferietillæg uden pensionsberegning; hvis medarbejderne ikke skal have pension af ferietillægget.  Eller løndel 56 – udbetalt ferietillæg med pensionsberegning; – hvis medarbejderne skal have pension af ferietillægget.

Ferietillægget, som du skal udbetale, finder du på afstemningslisten eller feriepengelisten i e-arkiv. Se mere her https://bluegarden.zendesk.com/hc/da/articles/212082385-S%C3%A5dan-finder-du-og-udbetaler-du-ferietill%C3%A6g

Brug for hjælp

Har du brug for hjælp til udbetaling af ferietillæg eller på anden måde spørgsmål til ovenstående, så send os en mail på salg@viborgloen.dk eller ring til vores lønkonsulenter på tlf. 8727 0100.

 

Skriv en kommentar