Få 12.500 kr. i tilskud til en faglært medarbejder …

Løntilskud ordningen “Fagpilot-ordningen” forventes at udløbe ved årets udgang; men alle ansøgninger, der er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i hænde forinden forventes imødekommet, hvis kravene er opfyldt.

Ordningen giver din virksomhed maksimalt 50 % i løntilskud af de samlede lønomkostninger eller højst 12.500 kr. i månedligt løntilskud til ansættelse af en faglært. Det betyder IKKE, at du skal starte med minimum 25.000 kr. i månedsløn til medarbejderen; idet de sociale omkostninger bliver medregnet i lønudgiften.

Hvis vi tager udgangspunkt i, at din virksomhed ikke er omfattet af en overenskomst udgør de sociale omkostninger ca. 25 %, hvorfor selve grundlønnen til medarbejderen kan være 25.000 kr. – 25 % = 18.750 kr. Som tidligere nævnt her på bloggen udgør de sociale omkostninger mindst 25 – 40 %: Personaleomkostninger: Historien om de 130 kr. som bliver til 280 kr.

Følgende krav skal være opfyldt:
Din virksomhed skal have mellem 2 – 100 medarbejdere
Virksomheden må de 2 seneste år IKKE have haft en faglært ansat med samme uddannelse
Virksomhedens seneste 12 måneders omsætning skal være minimum 1,0 mio. kr.
Virksomheden må ikke være under konkurs, betalingsstandsning eller have forfalden gæld til det offentlige

For at opnå tilsagn om tilskud skal der gennemføres en udviklingsopgave i din virksomhed. Det kan være:
Udvikling af nye produkter
Indførelse af ny teknologi
Implementering af en ny arbejdsmetode
Opdyrkning af nye markeder
Ny viden om design, forretningsforståelse o.l.

Fagpiloten ansættes på fuld tid og på almindelige funktionærvilkår. Piloten skal være faglært og under 30 år. Ansættelsen kan vare mellem 6 – 12 måneder. Husk at gøre ansættelseskontrakten tidsbegrænset, således at den afspejler projektperioden. Set med medarbejderens øjne er det en stor fordel, at man er ansat på normale vilkår og optjener fuld dagpengeret. Et spørgsmål, der har særlig bevågenhed for nyuddannede, der er på dagpenge.


Fagpilotordningen blev indført i 2014 inspireret af Videnpilotordningen. Sidstnævnte er ophørt og afløst af InnoBooster-ordning.

Hvis du ønsker hjælp til processen, står vi gerne til rådighed. Brug vores kontaktside på Viborgloen.dk.

Skriv en kommentar