Den 5. ferieuge – overførsel eller udbetaling

Den 5. ferieuge – overførsel eller udbetaling

I perioden fra den 1. maj til den 30. september har alle medarbejdere ret til at holde mindst 3 ugers sammenhængende ferie. Denne periode kaldes for hovedferien og afholdes typisk som sommerferie.

Som udgangspunkt fastsættes tidspunktet for afholdelse af ferien efter aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Arbejdsgiver skal som udgangspunkt forsøge, at imødekomme medarbejderens ønsker om hvornår ferien skal holdes, dog under hensyntagen til virksomhedens drift.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvornår ferien skal afholdes, er det i sidste ende arbejdsgiver, der fastlægger tidspunktet for feriens afholdelse. Husk her reglerne for varsling af ferie.

Hvis medarbejder ikke har bedt om sommerferie, og I heller ikke har nået at varsle afholdelse af sommerferie i tide, kan sommerferien undtagelsesvis placeres efter den 30. september.

Den 5. ferieuge - overførsel eller udbetaling

Den 5. ferieuge

Hvis en medarbejder ikke har afholdt alle sine feriedage, så kan arbejdsgiver pålægge medarbejder at afholde restferien inden den 30. april. Sker dette med 1. måneds varsel, så kan medarbejder ikke kræve restferien udbetalt, men skal afholde den. 

Har medarbejder stadig feriedage til gode ved udgangen af ferieåret, og arbejdsgiver ikke har krævet dem afholdt, så er der mulighed for at overføre eller udbetale ikke afholdt ferie i følgende tilfælde:

Overførsel af den 5. ferieuge

Hvis medarbejder ikke har nået at afholde alle 25 feriedage inden ferieårets afslutning, kan arbejdsgiver og medarbejder indgå en aftale om at overføre den 5. ferieuge til næste ferieår. Det gælder dog ikke, hvis virksomhed er omfattet af en overenskomst, og der i overenskomsten er fastsat begrænsninger herom.

Aftale om overførsel af den 5. ferieuge kan kun indgås, hvis medarbejderen har optjent mere end 20 dages betalt ferie, da der kun kan overføres det antal feriedage, medarbejderen har optjent ud over 20 dage. For at aftalen om overførsel af den 5. ferieuge er gyldig, skal aftalen indgås skriftligt senest den 30. september efter ferieårets udløb.

Hvis virksomhed er overenskomstdækket, kan der være en anden frist, for indgåelse af aftalen om overførsel af ferie.

Indgås aftale om overførsel af ikke afholdt ferie med medarbejder, som er berettiget til feriegodtgørelse, skal der gives besked til FerieKonto eller en anden relevant feriekortordning, så feriepengene ikke bliver anset som ikke-hævet. Blanketten til det findes på borger.dk.

Er aftalen ikke indgået inden den 30. september og/ eller beskeden ikke er meddelt til FerieKonto, mister medarbejderen retten til at overføre den 5. ferieuge.

Udbetaling af feriepenge for den 5. ferieuge

Medarbejder kan få udbetalt feriepenge for den 5. ferieuge, hvis denne ikke overføres til afholdelse i det næste ferieår.

For at få udbetalt feriepengene skal medarbejder udfylde denne blanket (FE1) fra borger.dk, som er tilgængelig i perioden fra den 30. april til den 30. september.

Hvis medarbejderens feriegodtgørelse er på kr. 2.250 eller mindre (efter skat og arbejdsmarkedsbidrag) og beløbet vedrører den 5. ferieuge, udbetaler Feriekonto automatisk beløbet. Er medarbejder berettiget til ferie med løn og værdien af den 5. ferieuge udgør kr. 2.250 eller mindre (efter skat og arbejdsmarkedsbidrag) kan arbejdsgiver udbetale beløbet til medarbejder. I dette tilfælde vil det derfor ikke være nødvendigt at udfylde blanketten om udbetaling af den 5. ferieuge.

Udbetaling af feriepenge ved feriehindring

Udbetaling af feriegodtgørelse eller løn under ferie samt ferietillæg kan også ske til medarbejder ved ferieårets afslutning, hvis medarbejderen har været forhindret i at afholde ferie.

Hvis medarbejderen har haft en lovlig feriehindring, vil alt ikke-afholdt ferie kunne udbetales direkte til medarbejderen, herunder også de første 20 feriedage. Igen gives besked til FerieKonto med blanket fra borger.dk.

Acceptable feriehindringer kan være følgende:

  • Aftjening af værnepligt
  • Sygdom
  • Barsel og adoptions orlov
  • Fængselsophold
  • Faglige arbejdskonflikter

Ikke afholdt ferie - den 5. ferieuge

Ikke-afholdt ferie, som ikke kan udbetales eller overføres

Ikke-hævede feriepenge skal som udgangspunkt afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden privat feriefond, medmindre der er indgået en aftale om overførsel af ferie. Det vil typisk være FerieKonto eller en anden relevant feriekortordning, der står for administration af dette. 

Hvis medarbejder får løn under ferie, er det i stedet værdien af den ikke-afholdte ferie med løn og eventuelt ikke-udbetalt ferietillæg, som skal overføres. Værdien af ubrugte feriedage skal indbetales senest den 15. november, medmindre der er indgået en aftale om overførsel af ferie.

Spørgsmål til den 5. ferieuge? Ring til os på tlf. 8727 0100, så hjælper vi jer videre.

Læs også

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.