Dataløn: Selvvalgt lønperiode for månedslønnede

Dataløn: Selvvalgt lønperiode for månedslønnede

Pr. 1. februar 2019 er det blevet muligt at ændre lønperiode for månedslønnede i DataLøn. Tidligere har lønindberetning fulgt kalendermåneden, men nu er det muligt at vælge en selvvalgt lønperiode.

Selvvalgt lønperiode

Dette kan være aktuelt for virksomheder som via en overenskomst eller lokalaftale er forpligtet til at indberette timer fra og til en bestemt dato. F.eks. hvis medarbejder aflønnes månedsvis, hvor timerne optælles fra den 21. i sidste måned til den 20. i måneden. Se nedenstående eksempel fra Visma DataLøn.

Eksempel:

Timer er optjent fra den 21. februar 2019 til og med den 20. marts 2019 og udbetales med disposition den 28. marts 2019. Tidligere er denne løn indberettet med lønperioden 1. – 31. marts. Nu kan den reelle lønperiode fremgå af indberetningen til skat – det vil sige, at perioden den 21. februar til den 20. marts skal indberettes til eIndkomst.

Basismåned i DataLøn

Det er lønperiodens slutdato der afgør hvilken måned, der beregnes fradrag og ATP. I Dataløn kaldes dette for basismåned.

I ovenstående eksempel slutter lønperioden i marts, og derfor vil marts være den basismåned, der skal beregnes fradrag og ATP for. Også selvom lønperioden egentlig går fra den 21. februar.

Selvvalgt lønperiode i DataLøn – sådan gør du

DataLøn indberetter automatisk standardperioden. Ønsker du ikke dette, så skal du selv definere din lønperiode for dine månedslønnede. Det gør du ved at gå op under ”Løn” i menuen og vælg ”Ret lønperioder” – se nedenstående billed.

OBS. Selvvalgt lønperiode vælges for alle virksomhedens medarbejdere på en termin. Du kan altså ikke vælge enkelte medarbejdere ud, som du ønsker, skal have en anden lønperiode. Har virksomhed både løntermin 41 og 51, kan man godt vælge forskellige lønperioder pr. løntermin. Lønperiode kan hverken være længere eller kortere end en måned.

Selvvalgt lønperiode billed 1
Kilde: Visma DataLøn

Vælg termin 41 eller 51 og vælg i rul ned menu hvilken lønperiode du ønsker jf. nedenstående og klik gem.

Selvvalgt lønperiode billed 2
Kilde: Visma DataLøn

Den valgte lønperiode vil nu fremgå af lønberetningen, når du danner denne via menuen ”Løn”, jf. nedenstående billede. Den selvvalgte lønperiode vil endvidere fremgå af lønsedler, prøveberegninger korrektionsafregninger og vil også blive indberettet til E-indkomst.

Selvvalgt lønperiode billed 3
Kilde: Visma DataLøn

Selvvalgte lønperioder i e-Boks og E-arkiv

I e-Boks og E-arkiv skal du være opmærksom på, at det kun er standardperioder, der vises i oversigten, men på bilagene vises den selvvalgte lønperiode.

Skift til selvvalgt lønperiode i DataLøn

Når du har skiftet fra standard til selvvalgt lønperiode, så får dette virkning for alle og fremtidige lønindberetninger.

Autoløn og selvvalgte lønperioder

Skifter du til selvvalgt lønperiode, så får det også virkning for fremtidige udbetalinger af autoløn, men du kan ikke se lønperioden når du opretter eller retter i autoløn.

Selvvalgt lønperiode ved ansættelse

Med udgangspunkt i ovenstående eksempel. Bliver en medarbejder f.eks. ansat den 7. marts og der er selvvalgt lønperiode fra den 21. til den 20. i måneden, da vil den første løn for denne medarbejder være fra den 21. februar til den 20. marts.

På lønsedlen vil der stå lønperiode fra den 7. marts til den 20. marts. HUSK, du skal selv sørge for at indberette den forholdsmæssige løn og skattedage i løndel 11 for de dage, medarbejderen har været ansat i lønperioden.

Brug for hjælp til selvvalgte lønperioder

Har du brug for hjælp til oprettelse af selvvalgt lønperiode eller på anden måde spørgsmål til ovenstående, så send os en mail på salg@viborgloen.dk eller ring til vores lønkonsulenter på tlf. 8727 0100.

 

Lokal hotline uden ventetid

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.