Coronavirus – få et samlet overblik over folketingets forskellige tiltag

Coronavirus – få et samlet overblik over folketingets forskellige tiltag

Viborg Løn er klar til at hjælpe din virksomhed sikkert gennem Covid-19. I dette blogindlæg kan du danne dig et overblik over, de mange forskellige tiltag som folketinget har igangsat for at imødekomme erhvervsdrivende og lønmodtagere.

Nedenstående kan du læse mere om

 • Refusion til arbejdsgiver og sygedagpenge til selvstændig
 • Udskydelse af A-skat, AM-bidrag og moms
 • Lønkompensation for private virksomheder
 • Arbejdsfordeling i stedet for fyringer
 • Hjælp til små og mellemstore virksomheder

Refusion til arbejdsgiver og sygedagpenge til selvstændige

Arbejdsgiver har ret til refusion for løn eller sygedagpenge fra første fraværsdag. Ordning gælder kun for medarbejder der er fraværende grundet Coronavirus, uanset om det er grundet sygdom eller karantæne.

Selvstændige erhvervsdrivende kan også få sygedagpenge fra første fraværsdag ved corvid-19 relateret sygdom eller karantæne.

Du kan læse mere om den udvidet ret til refusion og sygedagpenge for selvstændige her.

Ordning gælder fra den 27. februar 2020 og frem til den 1. januar 2021.

Sådan melder du fravær

Fravær skal anmeldes via blanket NR104C senest 3 uger efter 1. fraværsdag. Dog gælder for fravær som følge af Coronavirus, med 1. fraværsdag i perioden fra den 27. februar og frem til lovens ikrafttrædelse den 18. marts 2020, at der kan anmodes om sygedagpenge indtil den 15. april 2020, uden at fraværet vil blive betragtet som for sent anmeldt.

Du finder blanket her.

Sådan søger du refusion

Arbejdsgiver skal søge refusion via NemRefusion.

For at søge om refusion fra 1. fraværsdag, skal du vælge årsagen ”Andre årsager” og angive ”Covid-19” i fritekstfeltet. Overstiger medarbejders fravær arbejdsgiverperioden, skal du anmelde sygefravær efter de gældende regler.

Læs mere om hvordan du søger refusion her

Udskydelse af A-skat, AM-bidrag og moms

Fristen for afregning af A-skat og AM-bidrag forlænges. Det gælder for betalingerne for april, maj og juni.

De lempede regler for moms gælder pt. kun for store virksomheder med en omsætning på mere end 50 mio. kr.

Læs mere om udskydelse af A-skat, AM-bidrag og moms her…

 

 

Dataløn udskyder automatisk afregning

Laver du løn via DataLøn, så stoppes betaling af A-skat og AM-bidrag automatisk fra april-lønnen. Husk at du selv skal afregne A-skat og AM-bidrag efter de nye frister.

Jeg vil gerne indbetale før tid …

Vil du gerne indbetale A-skat og AM-bidrag før tid, så gøres dette manuelt via virksomhedens skattekonto.

A-skat og AM-bidrag

Kilde: DataLøn

Udskydelse af B-skat

Fristerne for betaling af B-skat for april og maj måned bliver midlertidigt forlænget med to måneder.

Betalingsfrister ser ud som følgende:

 • Betalingsfristen 20. april rykkes til 22. juni 2020
 • Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december 2020

Lønkompensation for private virksomheder

Lønkompensation gælder for private virksomheder, som følge af coronavirus står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % eller mere end 50 ansatte. Ordningen omfatter kun de virksomheder som fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Treparstaftale

Kilde: Finansministeriet

Sådan ansøger du om lønkompensation

Ordningen gælder fra den 9. marts til og med 9. juni 2020. Virksomheder skal søge lønkompensation via www.virk.dk og det forventes at der åbnes op for ansøgninger medio uge 13. Ansøgninger behandles efter først til mølle princippet.

Hvor meget kan virksomhed får i kompensation

 • Fastansatte: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
 • Timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Deltidsansatte er også dækket af ordningen. Lønkompensation udregnes som 75% af de samlede lønudgifter, og her vil deltidsansattes løn indgå som en del af den samlede beregning. Se nedenstående eksempel fra Finansministeriet.

Eksempel 1: Restaurant En restaurant med 19 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsende 10 ansatte som følge af coronavirus. De ansatte har en månedsløn på 25.000 kr. I dette tilfælde får restauranten 18.750 kr. i lønkompensation fra staten pr. medarbejder de hjemsender, svarende til 75 pct. af medarbejderens løn.

Eksempel 2: Industrifabrik En industrifabrik med 500 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsender 60 ansatte som følge af coronavirus. De ansatte har en månedsløn på 34.000 kr. I dette tilfælde får arbejdsgiveren 23.000 kr. i lønkompensation pr. medarbejder fra staten, svarende til den maksimale lønkompensation.

Medarbejdere må IKKE arbejde i kompensationsperioden

Men skal hjemsendes med fuld løn. Arbejdsgiver må i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

Medarbejder skal selv bidrage med 5 dage

Medarbejder som der søges lønkompensation for, skal selv bidrage til ordningen med fem dage. Det betyder at medarbejder selv skal anvende fem feriedage/ afspadseringsdage i tilknytning til periode med lønkompensation. Alternativt skal medarbejder hold fri uden løn i fem dage.

Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling betegner en ordning, hvor medarbejdernes overenskomstbestemte arbejdstid i en tidsbegrænset periode nedsættes for at undgå afskedigelser.

Arbejdstiden skal enten være nedsat med:

 • Mindst 2 hele dage pr. uge
 • 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed
 • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed
 • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed

Arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcenter og eventuelt godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, alt efter arbejdsfordelingens periode.

De ansatte, der er omfattet af arbejdsfordelingen, har ret til supplerende dagpenge så længe de er omfattet af ordningen, og i øvrigt opfylder betingelserne for at få supplerende dagpenge.

Virksomheder, som er interesserede i at iværksætte en fordeling kan se mere her.

Hjælp til små og mellemstore virksomheder (SMV)

Folketinget kommer med to midlertidige ordninger som skal hjælpe de mindre erhvervsdrivende gennem Corona. Nedenstående kan du læse mere om kompensation for selvstændige og kompensation for virksomhedens faste udgifter.

Kompensation for selvstændige

SMV´er, med max 10 fuldtidsansatte, der oplever mere end 30 % nedgang i omsætningen som konsekvens af Covid-19, kan kompenseres for 75% af omsætningstabet – dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Hvis man som selvstændig har en medarbejdende ægtefælle, så kan kompensation udgøre op til 46.000 kr. Se nedenstående eksempel fra Finansministeriet.

 • Det er et krav at man ejer minimum 25% af virksomhed og selv arbejder i den
 • For at være omfattet af ordningen, skal omsætningen mindst udgøre 15.000 kr. i gennemsnit pr. måned
 • Hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020 skal kompensation tilbagebetales

Læs mere på www.virksomhedsguiden.dk 

Eksempel: Håndværksmesteren En selvstændig håndværksmester forventer et månedligt omsætningstab på 40.000 kr. i perioden fra 20. marts til 20. maj som følge af coronavirus. Den gennemsnitlige månedlige omsætning for håndværkermesterens selskab var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 40 pct.

Med regeringens nye kompensationsordning får håndværksmesteren derfor 23.000 kr. i kompensation fra staten pr. måned frem til 20. maj, svarende til den maksimale månedlige kompensation. Den selvstændige håndværksmester får på den måde bedre mulighed for at opretholde sit forsørgelsesgrundlag i den ekstraordinære situation.

Selvstændige kan højest få kompensation for tre måneder gældende fra den 9. marts til den 9. juni 2020.

Hjælp til SMV

Kilde: Finansministeriet

Kompensation for virksomhedens faste udgifter

Mange virksomheder oplever at deres forretningsgrundlag er markant reduceret eller helt forsvundet. Derfor lægger regeringen op til at mindre selvstændige skal kunne søge om kompensation til faste udgifter.

Kompensationsordningen vil være baseret på følgende principper

Principper for midlertidig kompensation

Kilde: Finansministeriet

Krav for at kunne søge kompensation

 • Du skal forvente, at din virksomhed kommer til at opleve et fald i omsætning på mere end 40 pct. som følge af coronavirus
 • Dine faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020

Det kan du få dækket

Der kan søges kompensation for en andel af de faste udgifter, som f.eks. husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter.

Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætning:

 • Nedgang 40 – 60 %: Kompensation 25 %
 • Nedgang 60 – 80 %.: Kompensation 50 %
 • Nedgang 80 – 100 %: Kompensation 80 %

Sådan søger du kompensation

Når du skal søge kompensation for faste udgifter, så skal du sende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen, ansøgningen vil foregå digitalt. Læs mere på www.virksomhedsguiden.dk

Mere om Covid-19

Du kan læse meget mere om folketingets forskellige Corona tiltag på www.virksomhedsguiden.dk

Brug for hjælp ….

Har du brug for hjælp, så står vores løn -og HR konsulenter klar med rådgivning om -og hjælp til ansøgning af de forskellige hjælpepakker. Skriv til os på da@viborgloen.dk eller ring på tlf. 8727 0100.

 

En kommentar til “Coronavirus – få et samlet overblik over folketingets forskellige tiltag”

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.