SELVSTÆNDIGE LEVER LIVET FARLIGT…..

FORSIKRING & PENSION FOR SELVSTÆNDIGE - CHOKERENDE MANGE SELVSTÆNDIGE HAR IKKE STYR PÅ EGNE SYGEDAGPENGE, ATP, PENSIONER, ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER, SUNDHEDSORDNINGER o.l Lovgivning og overenskomster pålægger de selvstændige at sørge for social sikring af deres medarbejdere; men lovgiverne glemmer åbenbart alt om, hvordan det går de selvstændige, hvis det går galt for dem…   Det er afgørende, ... Read more

De selvstændige burde også have en 1. maj

Nu er jeg gennem mange år som borgerlig-liberal blevet mobbet med, at min fødselsdag falder på dagen for kampdagen. Når jeg hører fagbevægelsens ønsker til fremtiden, så får det mig til at tænke på, hvor de selvstændige egentlig står i deres basale rettigheder:   En gennemsnitlig timeløn, der for mange ligger langt under den overenskomstmæssige ... Read more

BLOG OM LØN OG HR

Når vi  byder os til som ”blogger” på løn- og HR-området her på Viborg Løn skyldes det først og fremmest, at vore 8 lønkonsulenter besidder en hel del praktisk og administrativ erfaring med at have medarbejdere ansat. Hertil skal lægges, at Viborg Løn igennem snart 16 år har haft et godt samarbejde med Skandinaviens største løn- og HR udbyder; ... Read more

ER DU EN AF DE 210.000 SELVSTÆNDIGE….

...SOM IKKE HAR HELT STYR PÅ DINE SYGEDAGPENGE, ATP, PENSIONER, FORSIKRINGER O.L?   Sygedagpengeforsikring: De selvstændige  i enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber er rigtig gode til at sørge for social sikring af deres egne medarbejdere; men det kniber gevaldigt, når det gælder om at sikre sig selv. Det vidner nedenstående tal med al tydelighed om.   Kontakt os og ... Read more