VIRKSOMHEDERS RET TIL SPORADISK INDBERETNING BORTFALDER  

VIRKSOMHEDERS RET TIL SPORADISK INDBERETNING BORTFALDER Den 1. januar 2019 afskaffes virksomheders mulighed for at være registrerede med pligten sporadisk indberetning af løn. Virksomheder med pligten sporadisk indberetning, skal på lige fod med andre virksomheder, fremover foretage en nul-indberetning i de måneder, hvor der ikke udbetales løn til ansatte. De nye forhold skyldes en ændring ... Read more

HVAD KOSTER EN MEDARBEJDER

HVAD KOSTER EN MEDARBEJDER Hvad koster en medarbejder i timen, er et spørgsmål som vi ofte bliver stillet hos Viborg Løn. Det spørgsmål kan vi bedst besvare med et konkret eksempel. En arbejdsgiver der er af den opfattelse, at man aflønner sine medarbejdere med 200 kr. pr. time, betaler reelt godt 280 kr. mens medarbejderen ... Read more

ER DU KLAR TIL AT STEMPLE UD?

SmartLøn og andre tidsregistreringssystemer med decentral registrering og fuldautomatisk integration via egne lønsystemer gør hverdagen nemmere... I årtier har stempelkort, krøllede timesedler, ulæselige køresedler og udlægskvitteringer martret enhver lønningsbogholder, der i sidste øjeblik har tilkæmpet sig oplysningerne fra medarbejderne. Herefter gik lønningsbogholderen så i gang med at kontrollere og indtaste løndelene, når de andre var gået ... Read more

SAMLET BETALING

Samlet Betaling dækker over afregning af Finansieringsbidrag (FIB), Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB tidl. AER), Arbejdsmarkeds Erhvervssygdomsforsikring (AES) og Barsel.dk til ATP. Samlet Betaling opkræves af ATP og afregnes via DataLøn. Du tilmelder dig til Samlet Betaling via ikonet "arbejdsgiver". Vælg fanebladet "øvrige oplysninger" og sæt flueben i overførelse af Samlet Betaling til ATP. Hvad er Samlet ... Read more

REDUKTION AF FERIEPENGEGRUNDLAG

Ved tilmelding af medarbejdere til 'Reduktion af feriepengegrundlag', kan du få nedskrevet deres feriepengegrundlag, når de afholder ferie - helt uden at foretage beregningerne selv. Når du har tilmeldt medarbejdere med feriekode 1 til 'Visning af ferieregnskab', har du også mulighed for at tilmelde dem til 'Reduktion af feriepengegrundlag'. Du skal blot registrere, hvor mange feriedage ... Read more