PAS PÅ DE ANSATTES KLAUSULER FRA NYTÅR

Folketinget har netop vedtaget en ny og langt strengere lovgivning med ikrafttræden den 1. januar 2016 om brugen af ansættelsesklausuler, der omfatter: Jobklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Kombinerede konkurrence- og kundeklausuler   Jobklausuler, der er aftalt før den 1. januar 2016 kan opretholdes indtil udgangen af 2020. Eksisterende konkurrence- og kundeklausuler kan fortsætte uændret. Nye ansættelseskontrakter skal ... Read more

KUNDEKLAUSULER ER MERE MÅLRETTEDE END KONKURRENCEKLAUSULER

I fortsættelse af forrige uges indlæg om konkurrenceklausuler gennemgår vi i denne uge kundeklausuler Kundeklausuler skal forhindre, at en funktionær ansættes hos eller udfører arbejde for specifikke kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere efter, at ansættelsesforholdet er tilendebragt i din virksomhed. Kundeklausuler retter sig altså mod funktionærens samarbejde med bestemte samarbejdspartnere. Kundeklausuler er specifikke og har … Read more

KONKURRENCEKLAUSULER KOSTER KASSEN!

På sidste uges blog om ansættelseskontrakter lovede jeg at uddybe konkurrenceklausuler og løn: Siden 15. juni 1999 er kravene til juridisk gyldige konkurrenceklausuler skærpet væsentligt, og der skal minimum udbetales 50 % af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet for hele den periode klausulen skal være gældende i. De første 3 måneders løn skal falde ved fratrædelsen. Dette gælder … Read more