PAS PÅ DE ANSATTES KLAUSULER FRA NYTÅR

Folketinget har netop vedtaget en ny og langt strengere lovgivning med ikrafttræden den 1. januar 2016 om brugen af ansættelsesklausuler, der omfatter: Jobklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Kombinerede konkurrence- og kundeklausuler   Jobklausuler, der er aftalt før den 1. januar 2016 kan opretholdes indtil udgangen af 2020. Eksisterende konkurrence- og kundeklausuler kan fortsætte uændret. Nye ansættelseskontrakter skal ... Read more

KUNDEKLAUSULER ER MERE MÅLRETTEDE END KONKURRENCEKLAUSULER

Kundeklausuler: Sådan er reglerne Kundeklausuler skal forhindre, at en funktionær ansættes hos eller udfører arbejde for specifikke kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere efter, at ansættelsesforholdet er tilendebragt i din virksomhed. Kundeklausuler retter sig altså mod funktionærens samarbejde med bestemte samarbejdspartnere. Kundeklausuler er specifikke og har ikke som konkurrenceklausulen til formål generelt at forhindre medarbejderen i ... Read more

KONKURRENCEKLAUSULER KOSTER KASSEN!

Konkurrenceklausuler: Sådan er loven En konkurrenceklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, hvor medarbejder for en periode efter ansættelsens ophør hindres i at udøve nogen form for erhvervsvirksomhed, der konkurrerer med den tidligere arbejdsgiver. Siden 15. juni 1999 er kravene til juridisk gyldige konkurrenceklausuler skærpet væsentligt, og der skal minimum udbetales 50 % af medarbejderens ... Read more