Retten til feriepenge – that’s the law!

Ferieloven skal overholdes! En af vore kunder blev sidste år truet med en politianmeldelse af Beskæftigelsesministeriet, da hun have glemt at afregne et mindre beløb til feriepenge i 1. kvartal; men først havde gjort det i det efterfølgende kvartal. Medarbejderen mistede overhovedet ikke noget; men henvendte sig alligevel til ministeriet, som åbenbart følte sig foranlediget ... Read more

SÅ NÆRMER VI OS FERIEÅRETS AFSLUTNING OG ET NYT KAN BEGYNDE…husk s/h dagene!

Tiden går og vi skriver snart 30. april 2016, som er AFSLUTNINGEN PÅ FERIEÅRET 2015/2016 (ferie som er optjent i kalenderåret 2014). Resterende feriedage Har I styr på hvor mange feriedage, som jeres medarbejdere ikke har fået afviklet endnu? Ellers er det på høje tid. Arbejdsgiverne kan pålægge medarbejderne at afholde restferien inden den 30. ... Read more

BLIVER FERIELOVEN ÆNDRET?

EU-kommissionen meddelte i efteråret 2014, at man agtede at rejse sag mod den danske stat, hvis ferieloven ikke blev tilpasset til EU’s arbejdstidsdirektivs minimumskrav: ”Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle arbejdstagere får en årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed i overensstemmelse med de kriterier for opnåelse og tildeling heraf, ... Read more

UDBETALING ELLER OVERFØRSEL AF FERIE VED FERIEÅRET AFSLUTNING

Hvis en medarbejder ikke har afholdt alle sine feriedage inden den 30. april 2016, er der mulighed for at overføre eller udbetale ikke afholdt ferie i følgende tilfælde: Den 5. ferieuge - overførsel eller udbetaling Overførsel af den 5. ferieuge Hvis din medarbejder ikke har nået at afholde alle 25 feriedage inden ferieårets afslutning, kan ... Read more

AFHOLDELSE AF SAMMENHÆNGENDE FERIE?

I perioden fra den 1. maj til den 30. september har alle medarbejdere ret til at holde mindst 3 ugers sammenhængende ferie. Denne periode kaldes for hovedferien og afholdes typisk som sommerferie. Som udgangspunkt fastsættes tidspunktet for afholdelse af ferien efter aftale mellem dig og din medarbejder. Du skal som arbejdsgiver forsøge, at imødekomme dine ... Read more

HAR DU STYR PÅ REGLERNE VEDRØRENDE SYGDOM I FERIEN?

Syg under ferie Bliver en medarbejder syg inden sin ferie, så har medarbejderen ikke pligt til at påbegynde ferien. Men hvad gælder, hvis medarbejderen bliver syg under ferie? Hvad gælder, når medarbejderen er sygemeldt inden ferien påbegyndes? Er en medarbejder syg på tidspunktet for feriens begyndelse, er der tale om en feriehindring. Det medfører at ferien ikke ... Read more