Holder virksomheden lukket i julen?

Så skal det varsles en måned før… Hvis I holder lukket jule- og nytårsaftensdag og/eller holder I lukket i hverdagen imellem jul og nytår, skal medarbejderne varsles senest 1 måned før. Det betragtes nemlig som en kollektiv lukning, og bør meddeles skriftligt – enten ved opslag eller direkte over for den enkelte medarbejdere. Man kan … Continued
Read More

Retten til feriepenge – that’s the law!

Ferieloven skal overholdes! En af vore kunder blev sidste år truet med en politianmeldelse af Beskæftigelsesministeriet, da hun have glemt at afregne et mindre beløb til feriepenge i 1. kvartal; men først havde gjort det i det efterfølgende kvartal. Medarbejderen mistede overhovedet ikke noget; men henvendte sig alligevel til ministeriet, som åbenbart følte sig foranlediget … Continued
Read More

SÅ NÆRMER VI OS FERIEÅRETS AFSLUTNING OG ET NYT KAN BEGYNDE…husk s/h dagene!

Tiden går og vi skriver snart 30. april 2016, som er AFSLUTNINGEN PÅ FERIEÅRET 2015/2016 (ferie som er optjent i kalenderåret 2014). Resterende feriedage Har I styr på hvor mange feriedage, som jeres medarbejdere ikke har fået afviklet endnu? Ellers er det på høje tid. Arbejdsgiverne kan pålægge medarbejderne at afholde restferien inden den 30. … Continued
Read More

BLIVER FERIELOVEN ÆNDRET?

EU-kommissionen meddelte i efteråret 2014, at man agtede at rejse sag mod den danske stat, hvis ferieloven ikke blev tilpasset til EU’s arbejdstidsdirektivs minimumskrav: ”Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle arbejdstagere får en årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed i overensstemmelse med de kriterier for opnåelse og tildeling heraf, … Continued
Read More

AFHOLDELSE AF SAMMENHÆNGENDE FERIE?

I perioden fra den 1. maj til den 30. september har alle medarbejdere ret til at holde mindst 3 ugers sammenhængende ferie. Denne periode kaldes for hovedferien og afholdes typisk som sommerferie. Som udgangspunkt fastsættes tidspunktet for afholdelse af ferien efter aftale mellem dig og din medarbejder. Du skal som arbejdsgiver forsøge, at imødekomme dine … Continued
Read More

HAR DU STYR PÅ REGLERNE VEDRØRENDE SYGDOM I FERIEN?

Syg under ferie: Bliver en medarbejder syg inden sin ferie, så har medarbejderen ikke pligt til at påbegynde ferien. Men hvad gælder, hvis medarbejderen bliver syg under ferie? Hvad gælder, når medarbejderen er sygemeldt inden ferien påbegyndes? Er en medarbejder syg på tidspunktet for feriens begyndelse, er der tale om en feriehindring. Det medfører at ferien ikke … Continued
Read More