Ferielovsudvalget overså de mindre virksomheder ved udformningen af den nye ferielov

Ferielovsudvalget overså de mindre virksomheder ved udformningen af den nye ferielov ... Beskæftigelsesministerens Ferielovsudvalg lod hånt om de tusindvis af mindre arbejdsgiveres interesser, da man lavede den nye ferielov! Når man, som jeg igennem årene har været forholdsvis tæt på det erhvervs- og skattepolitiske arbejde, og har været med i diverse udvalg omkring lettelser i ... Read more

Har du styr på reglerne vedrørende sygdom i ferien?

Syg under ferie ... Bliver en medarbejder syg inden sin ferie, så har medarbejderen ikke pligt til at påbegynde ferien. Men hvordan er reglerne, hvis medarbejderen bliver syg under ferie? Hvad gælder, når medarbejderen er sygemeldt inden ferien påbegyndes? Er en medarbejder syg på tidspunktet for feriens begyndelse, er der tale om en feriehindring. Det medfører at ... Read more

Har du styr på ferietillægget …

Har du styr på ferietillæget … Alle lønmodtagere optjener 2,08 dages betalt ferie pr. måned de er ansat. Uanset om medarbejder har optjent ret til betalt ferie eller ej, så har medarbejder altid krav på 25 dages ferie om året. Hvem har ret til ferietillæg? Ansatte med løn under ferie, har ud over deres normale ... Read more

Den 5. ferieuge – overførsel eller udbetaling

Den 5. ferieuge - overførsel eller udbetaling I perioden fra den 1. maj til den 30. september har alle medarbejdere ret til at holde mindst 3 ugers sammenhængende ferie. Denne periode kaldes for hovedferien og afholdes typisk som sommerferie. Som udgangspunkt fastsættes tidspunktet for afholdelse af ferien efter aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Arbejdsgiver skal ... Read more

Alle lønmodtagere optjener ret til feriepenge …

Alle lønmodtagere optjener ret til feriepenge ... Alle lønmodtagere har ret til at optjene feriepenge og dermed få sin ferie betalt. Ferieloven siger, at betalingen skal bestå af en opsparing af feriepenge eller af ferie med løn og et ferietillæg. Alle lønmodtagere (adm. direktører kan være undtaget – det afhænger af direktørkontraktens indhold) skal optjene ret ... Read more

Holder virksomhed lukket til jul – HUSK varslingsreglerne …

Lukket til jul - Husk varslingsreglerne ... Hvis virksomhed holder lukket jule- og nytårsaftensdag og/eller holder lukket i hverdagen imellem jul og nytår, så skal medarbejderne varsles senest en måned før, jævnfør reglerne om restferie. Det betragtes nemlig som en kollektiv ferielukning, og bør meddeles skriftligt – enten ved opslag eller direkte over for den ... Read more