De selvstændige burde også have en 1. maj

Nu er jeg gennem mange år som borgerlig-liberal blevet mobbet med, at min fødselsdag falder på dagen for kampdagen. Når jeg hører fagbevægelsens ønsker til fremtiden, så får det mig til at tænke på, hvor de selvstændige egentlig står i deres basale rettigheder:   En gennemsnitlig timeløn, der for mange ligger langt under den overenskomstmæssige ... Read more

Ny specialkonsulent til Viborg Løn & HR skal sikre bedre pensions- og forsikringsforhold for de selvstændige

Pr. 1. februar 2017 er Tanja Meyer-Karlsen tiltrådt som ny specialkonsulent hos Viborg Løn & HR. Tanja er 34 år og medbringer sig en BA i Kommunikation og Marketing samt en BA i Administration og HR. Tanja, der stammer fra Viborg, har altid boet i lokalområdet og er i dag bosiddende i Ravnstrup med sin ... Read more

MEDARBEJDER BORTVIST FOR AT BIJOBBE I EGEN VIRKSOMHED

Hvad er et bijob og hvordan bør man forholde sig:   Ansættelse ved anden offentlig eller privat virksomhed, herunder egen virksomhed Medlemskab af direktion og/eller bestyrelse i erhvervsvirksomheder eller fonde Erhverv i kommissioner, udvalg eller ekspertgrupper Længerevarende undervisningsforpligtelser ved andre institutioner Rådgivning/konsulentarbejde for private eller offentlige virksomheder.   Offentligt ombud såsom domsmands-/nævningearbejder anses IKKE for ... Read more

HVORDAN FÅR JEG RÅD TIL MIN FØRSTE MEDARBEJDER?

Lønudgifter til den første ansatte medarbejder... For mange virksomheder er det en vanskelig beslutning at træffe, når den første deltids- eller fuldtidsmedarbejder skal ansættes, især spørgsmålet: hvad det vil koste… Antallet af timer og timeløn er naturligvis afgørende – og husk nu de kloge ord: at give mere i løn er den mest kortsigtede motivationsfaktor. ... Read more

MARKEDSFØRINGSLOVEN BESKYTTER DIG MOD UNFAIR KONKURRENCE!

Markedsføringsloven (se bilag 1) fortjener et bedre rygte end tilfældet er. En krænket virksomhed har nemlig gode muligheder for at påberåbe sig § 1 og § 19, hvis en tidligere medarbejder overtræder loyalitetspligten. Betydningen afsløring af ”erhvervshemmeligheder” ophører nemlig ikke ved medarbejderens fratræden, og i særdeleshed ikke hvis den nye virksomhed, som medarbejderen er blevet ansat ... Read more

ANSÆTTELSESKONTRAKTER SKAL FØLGE LOVEN – IKKE NØDVENDIGVIS EN BESTEMT OVERENSKOMST!

Arbejdsgiver SKAL UDFÆRDIGE EN ANSÆTTELSESKONTRAKT, når man ansætter en ny medarbejder. Mange har fået “dummebøder” for ikke at have formalia i orden, og det koster nemt 10.000 kr. i erstatning, hvis tingene ikke lever op til lovens regler. Pligten følger af ansættelsesbevisloven, der bestemmer, at man skriftligt skal oplyse om alle væsentligevilkår for ansættelsen. Oplysningerne ... Read more

SÅ STÅR FERIEN FOR DØREN…

DATALØN sørger nu for at holde styr på lønberegningen i forbindelse med ferieafholdelse   I løbet af den kommende uge vil I kunne finde et nyt faneblad på DATALØN´s hovedmenu ude til venstre: ”reduktion af feriepengegrundlag”. Hidtil har man selv skulle huske at få styr på ferieafholdelse og modregne ikke optjent ferie i lønnen til ... Read more

Arbejdsgivere i klemme med sygedagpenge-forpligtelse

Så modtog vi her til morgen endnu en kedelig sag om sygedagpengeforpligtelsen, hvor en arbejdsgiver, der havde ansat en medarbejder på prøve, ønskede at opsige vedkommende inden for 3 måneders prøveperioden. Problemet er blot, at medarbejderen har langtidssygemeldt sig. Nu kan arbejdsgiveren ikke gribe til opsigelse. Før arbejdsforholdet kan vurderes, skal arbejdsgiveren udarbejde og indhente “mulighedserklæring”, ... Read more