Bortvist for ulønnet bestyrelsesarbejde …

Bortvist for ulønnet bestyrelsesarbejde …

 

Om fritstilling

Når man fritstiller en medarbejder i en opsigelsesperiode sker det typisk ud fra en betragtning om, at det er bedst for alle parter, at vedkommende IKKE møder på arbejde i en opsigelsesperiode.

En fritstilling betyder også, at den opsagte medarbejder forlader arbejdspladsen ved fritstillingen; men får sin løn og personalegoder som sædvanligt i opsigelsesperioden.

En fritstilling kan indrømmet være et økonomisk bet for en lille virksomhed, hvor man er afhængig af nogle få medarbejderes arbejdsindsats.

Derfor er det sædvanligvis også noget, man ser i større virksomheder, der har råd til at fritstille folk. Den fritstillede medarbejder er forpligtet til at afholde sin ferie i opsigelsesperiode under hensynstagen til ferielovens regler.

Fritstilling træder i stedet for varianten ”suspension”, der muliggør, at arbejdsgiver fortsat kan indkalde den opsagte medarbejder til at løse ønskede opgaver i opsigelsesperioden. Fritstilling betyder, at den pågældende er berettiget til at søge andet arbejde i opsigelsesperioden. Hvis medarbejderen finder andet arbejde i opsigelsesperioden, skal medarbejderen højest regne med at kunne oppebære dobbeltløn i lb. måned + 3 måneder fra fritstillingsdatoen.

Loyalitetsforpligtelsen

Den fritstillede medarbejder skal imidlertid være særdeles opmærksom på sin fortsatte LOYALITETSPLIGT over for sin tidligere arbejdsplads.

En medarbejder er som ansat omfattet af loyalitetspligten, hvilket også gælder for eventuel bijobberi jfr. mit tidligere blogindlæg https://viborgloen.dk/blog/medarbejder-bortvist-for-at-bijobbe-i-egen-virksomhed/

Det betyder, at medarbejderen ikke er berettiget til at arbejde i eller at have interesse i konkurrerende virksomhed. Denne loyalitetspligt gælder fortsat i opsigelsesperioden, også selvom medarbejderen er fritstillet, og dermed har ret til at søge nyt arbejde.

Den konkrete sag

Det har en tidligere vicepræsident i en af landets kendte virksomheder måttet sande:

I februar blev han fristillet med en opsigelsesperiode, der løb frem til årets udgang. I forbindelse med sin jobsøgning blev han opfordret af til at påtage sig bestyrelsesarbejde. Det skete hos en konkurrerende virksomhed og oven i købet ULØNNET. I november blev den tidligere arbejdsplads opmærksom på aktiviteten og bortviste ham.

Hvad sagde byret og landsret?

Byretten dømte virksomheden til at ophæve bortvisningen, da den var uberettiget. Dommeren lagde til grund, bestyrelsesposten var ulønnet, og der kun havde været afholdt få bestyrelsesmøder, og der ikke var grund til at tro, at hans loyalitet overfor sin gamle virksomhed var sat til side.

Landsretten derimod kom til den stik modsatte dom:

Dommerne lagde vægt på, at der var tale om en bestyrelsespost i en konkurrerende virksomhed, og at lederen havde fået decideret ansættelse i den konkurrerende virksomhed umiddelbart efter opsigelsesperiodens udløb.

Derudover lagde landsretten vægt på, at bestyrelsen var i gang med at få tilført ekstra kapital til den konkurrerende virksomhed. Det kunne afstedkomme endnu mere konkurrence for den berørte virksomhed sammenlignet med den konkurrencesituation, der var gældende på fritstillingstidspunktet. Landsretten fandt det uden betydning om bestyrelsesarbejdet var ulønnet, og at der kun havde været afholdt få møder.

Også med tanke på, at loyalitetspligten er særlig indskærpet, når man er en del af ledelsen i en virksomhed og har et dybt kendskab til virksomhedens fortrolige forhold.

Virksomheden fik derfor medhold i, at bortvisningen var berettiget og den tidligere leder blev dømt til at betale løn tilbage for en del af opsigelsesperioden.

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.