Beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil ændres, hvad betyder det for dig?

Beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil ændres, hvad betyder det for dig?

Er du ansat med fri bil? Eller har din virksomhed ansatte med fri bil? Så skal du fra juli være ekstra opmærksom i forbindelse med lønkørslen. Der er i folketinget vedtaget lovændrende forhold, der pr. 01/07/2021 påvirker beregningsgrundlaget for fri-bils-ordningerne. Men hvad betyder det konkret? Og hvordan kan du finde ud af hvad det betyder for dig? Vi giver dig overblikket i dette blogindlæg.

 

 

Hvis arbejdsgiver stiller en fri bil til rådighed, som også kan bruges privat, skal medarbejderen beskattes heraf. Beløbet medarbejderen bliver beskattet af afhænger af bilens alder og værdi, plus et miljøtillæg. Det nye beregningsgrundlag for fri bil er en del af en større politisk aftale omhandlende grøn omstilling. Med de nye regler for beskatning af fri bil, vil bilens værdi derfor ikke være lige så afgørende for det samlede beskatningsbeløb som hidtil, hvorimod miljøtillægget modsat bliver mere afgørende. Derudover er der i den nye aftale for fri bil indskrevet lempelser i forbindelse med beskatning af elbiler og pluginhybridbiler.

Beregningsgrundlag på baggrund af bilens værdi

Den nuværende aftale for beskatning af fri bil har en sats på 25% for de første 300.000 kroner af en bils værdi, og en sats på 20% for bilens værdi over 300.000 kroner. Disse satser vil gradvist blive reguleret, så beskatningsgrundlaget i 2025 ikke differentieres på baggrund af bilens værdi. Denne gradvise regulering betyder i praksis, at beskatningsgrundlaget stiger for en bils værdi over 300.000, og at det falder for en bils værdi under 300.000.

I tabellen herunder kan du så den gradvise regulering, både for en bils værdi over og under 300.000.

 

 

Ændringen vil altså allerede træde i kraft pr. den 01/07/2021, og gælder også de aftaler om fri bil der er indgået forud for regelændringen. Derfor skal både arbejdsgiver og medarbejder være opmærksomme på ændringer på lønsedlerne i forbindelse med juli-lønnen.

Miljøtillægget bliver mere afgørende for det samlede beskatningsgrundlag

På samme vis som det er tilfældet i forbindelse med beregningsgrundlaget på baggrund af bilens værdi, vil der også komme en gradvis regulering i forbindelse med miljøtillægget. Miljøtillægget er en ekstra variabel til det skattepligtige beløb, og beregnes ud fra indbetalingsbeløbet for grøn ejerafgift for en given bil, ganget med en fastlagt procentsats. Den nuværende procentsats er 150%, hvorfor der tillægges årlig grøn ejerafgift gange 150% til den skattepligtige værdi af en given bil.

I tabellen herunder fremgår det hvordan miljøtillægget gradvist vil stige frem mod 2025.

 

 

Ingen ændringer i forhold til bilens indregistreringsdato

I den nuværende aftale for fri-bils-ordninger indgår det, at værdien i beregningsgrundlaget er med udgangspunkt i bilens nyvognspris de første 36 måneder efter indregistrering. Herefter vil det være 75% af bilens nyvognspris der beregnes ud fra. Stilles en bil til rådighed, der er anskaffet mere end 36 måneder efter den første indregistreringsdato, er det den seneste indkøbspris der tages udgangspunkt i, dog som minimum 160.000 kroner. Dette forhold ændres der ikke på i den nye aftale.

 

Eksempel:

Herunder finder du tre eksempler på beregningsgrundlag for beskatning af fri bil. Alle eksempler tager udgangspunkt i samme værdi af bilen i forbindelse med udregningen, samt det samme indbetalte beløb af grøn ejerafgift.

Forskellen på de tre eksempler er datoen for beregningen, hvor der vil være et eksempel for den gamle aftale (gældende til og med 30/06/2021), et eksempel fra når den nye aftale der træder i kraft pr. 01/07/2021, samt et eksempel fra den nye aftale, som beregningen vil se ud i 2023.

 

 

Du får stillet en ny bil til rådighed der har en nyvognspris på 350.000 kr., og et årligt indbetalingsbeløb for grøn ejerafgift på 3820 kr.

Ved den nuværende aftale for beskatning af fri bil, ville beregningsgrundlaget se sådan ud:

25% af de første 300.000 af bilens værdi = 75.000 kr.
20% af bilens værdi over 300.000 (50.000) = 10.000 kr.
150% af den indbetalte grøn ejerafgift (3820) = 5730 kr.

Samlet beskatningsgrundlag = 90.730 kr.

Beskatningsgrundlag pr. måned = 7.560 kr. pr. måned

Ved den nye aftale for beskatning af fri bil, ville beregningsgrundlaget se sådan ud pr. 01/07/2021:

24,5% af de første 300.000 af bilens værdi = 73.500 kr.
20,5% af bilens værdi over 300.000 (50.000) = 10.250 kr.
250% af den indbetalte grøn ejerafgift (3820) = 9550 kr.

Samlet beskatningsgrundlag = 93.300 kr.

Beskatningsgrundlag pr. måned = 7.775 kr. pr. måned

I dette konkrete eksempel vil der altså være en forskel på beskatningsgrundlaget på 215 kr. fra juni-lønnen til juli-lønnen.


Hvis samme eksempel laves ud fra den nye aftale og i 2023, vil beregningsgrundlaget se sådan ud:

23,5% af de første 300.000 af bilens værdi = 70.500 kr.
21,5% af bilens værdi over 300.000 (50.000) = 10.750 kr.
450% af den indbetalte grøn ejerafgift (3820) = 17.190 kr.

Samlet beskatningsgrundlag = 98.440 kr.

Beskatningsgrundlag pr. måned = 8.203 kr. pr. måned

 

Lempelser af beskatning af elbiler og pluginhybrid

 

 

Hvis den bil der stilles til rådighed af arbejdsgiver enten er en elbil eller en pluginhybrid, er der i den nye aftale en række forhold der lempes i forbindelse med beskatningsgrundlaget. Hvis arbejdsgiver betaler ladestander på medarbejders bopæl, og installation heraf, vil de udgifter der er forbundet hermed pr. 01/07/2021 ikke længere skulle indgå i beregningen for beskatningen af fri bil.

En sådan ladestander, på medarbejders privatadresse, vil endvidere være mulig at overdrage skattefrit, hvis den pågældende medarbejders aftale om fri bil afsluttes. Dette vil dog have det forbehold, at medarbejderen er blevet beskattet af fri bil i minimum 6 sammenhængende måneder forud for aftalens ophør. Medarbejderens ladestander kan i så fald skattefrit overgå til udelukkende at være til privat brug.

 

Skal vi lave regulering af fri bil for jer?

De nye regler for beregningsgrundlaget i forbindelse med beskatning af fri bil, medfører endnu et opmærksomhedspunkt for de lønansvarlige rundt i virksomhederne. Den gradvise regulering betyder nye udregninger og ændringer på lønsedlerne de næste 5 år.

Ønsker I ikke selv at lave beregning af den nye beskatning af fri bil, så står vores lønkonsulenter klar til at hjælpe.

Skal vi lave beregning for jer så koster det 320 kr. ex. moms pr. medarbejder.

Bestil de 5 regulering nu og spar penge!

Hvis I vil være helt fri for at tænke på de nye regler og satser, kan vi lave beregningen for jer, hvert år frem til 2025.  Vælger I at vores lønkonsulenter skal klare de løbende beregninger for jer, slipper I ikke kun for selv at skulle tænke på dem, I sparer også penge. Bestiller I alle de løbende beregninger med det samme, sparer I lige nu 320 kr. pr. medarbejder. hvilket betyder en samlet pris på 1.280 kr. ex moms pr. medarbejder.

Send os en mail på da@viborgloen.dk , så ringer en af vores konsulenter jer op for en nærmere snak om det videre forløb.

Brug for hjælp eller rådgivning?

Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med de nye regler og satser, så står vores erfarne lønkonsulenter altid klar til at hjælpe.

Send os en mail på da@viborgloen.dk, ring til os på tlf. 87 27 01 00 eller udfyld en kontaktformular på viborgloen.dk, så ringer vi jer op.

 

 

Skriv en kommentar