BARSEL MED LØN ELLER DAGPENGE?

Vores blog i sidste uge om barselsorlov har givet anledning til et par spørgsmål; idet flere arbejdsgivere lever i den vildfarelse, at man altid er pligtig til at udbetale løn under barsel. Lad mig derfor præcisere udbetalingsreglerne nedenfor:

Udenfor overenskomstområdet:

Timelønnede: Forældre har ret til dagpenge fra det offentlige i op til i alt 52 uger tilsammen. Heraf er de 4 uger øremærket til morens graviditetsorlov, 2 uger til farens forældreorlov, 14 uger til morens barselsorlov. De resterende 32 uger kan forældrene fordele frit imellem sig til brug under forældreorloven. Dagpenge under barsel fra kommunen udgør i 2015 111,76 kr. pr. time, dog max ugentligt kr. 4.135,00. Man optjener en særlig ferieydelse i de første 14 ugers barselsorlov, som skal søges hos Udbetaling Danmark.

Funktionærer: Arbejdsgivere er – i medfør af funktionærloven – forpligtede til at betale halv løn under graviditetsorloven (4 uger før forventet fødsel) og barselsorloven (14 uger efter fødslen), eller hvad der i øvrigt måtte være aftalt med den enkelte medarbejder for eksempel i ansættelseskontrakten eller den pågældende praksis på virksomheden (eksempelvis i personalehåndbogen). Hvis man alene ønsker at udbetale halv løn i h.t. funktionærloven, vil vi foreslå, at det eksplicit anføres i ansættelseskontrakten.

Indenfor overenskomstområdet:

Betalingsforpligtelserne varierer i de forskellige overenskomster. Der henvises til den relevante overenskomst.

Timelønnede: Nogle lønmodtagere har krav på fuld eller delvis løn fra deres arbejdsgivere i dele af orlovsperioderne. Dette følger de overenskomstmæssige forpligtigelser, eller hvad der i øvrigt måtte være aftalt med den enkelte medarbejder (for eksempel i ansættelseskontrakten) eller gældende praksis på virksomheden (eksempelvis i personalehåndbogen).

Funktionærer: Nogle lønmodtagere har krav på fuld eller delvis løn fra deres arbejdsgivere i dele af orlovsperioderne. Dette følger blandt andet funktionærloven, de overenskomstmæssige forpligtigelser, eller hvad der i øvrigt måtte være aftalt med den enkelte medarbejder (f. eks. i ansættelseskontrakten) eller gældende praksis på virksomheden (eksempelvis i personalehåndbogen)

Ferie i forbindelse med orloven: Der gælder særlige regler for ferie i forbindelse med orlov. Medarbejdere, som er på orlov, optjener alene ret til betalt ferie i de perioder, hvor arbejdsgiveren betaler løn. En medarbejder kan være forhindret i at holde ferie, fordi han hun er på orlov. Dette behandles efter ferielovens regler om feriehindring.

Skriv en kommentar